Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2017 Ψηφιοποίηση γεωλογικού χάρτη της Κύπρου κλίμακας 1:250000 σε περιβάλλον GIS ανοιχτού κώδικα Περίληψη   PDF
Γεώργιος Χ. Σαράντης
 
Διατριβές έτους 2018 Ψηφιοποίηση και οπτικοποίηση γεωχωρικών δεδομένων για το φράγμα Ακροποτόμου Καβάλας σε περιβάλλον GIS Περίληψη   PDF
Χριστίνα Δημήτριος Σαββίδου
 
501 - 502 από 502 Στοιχεία << < 16 17 18 19 20 21