Επικοινωνία με το περιοδικό

Ταχυδρομική Διεύθυνση

Mintzaridis Stergios, Librarian
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Sciences School of Geology Library “Theofrastos”
University Campus Thessaloniki 541 24 Greece
Phone: +30 2310998588
email: mintzar@geo.auth.gr

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Μηντζαρίδης Στέργιος
Βιβλιοθηκάριος / Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ
Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης "Θεόφραστος" Τμήματος Γεωλογίας, Α.Π.Θ.
Τηλέφωνο: 231 0 998588
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr

Υπεύθυνος Υποστήριξης

Μηντζαρίδης Στέργιος
Τηλέφωνο: 2310998588
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mintzari@geo.auth.gr