Συντακτική Ομάδα

Διαχείριση Ψηφιακής Βιβλιοθήκης

  1. Στέργιος Χ. Μηντζαρίδης, Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος". Τμήμα Γεωλογία, Α.Π.Θ., Ελλάδα

Ομάδα Ψηφιοποίησης και Επεξεργασίας Υλικού

  1. Ιωάννα Ομήρου Μαμπεντζίδου, Φοιτήτρια Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Σ. Π. Τ.Ε.Ι.Θ. - Πρακτική εξάσκηση (2007/8), Ελλάδα
  2. Στέργιος Χ. Μηντζαρίδης, Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος". Τμήμα Γεωλογία, Α.Π.Θ., Ελλάδα
  3. Χάιδω Καραματσούκη, δοκιμαστικός λογαριασμός - Φοιτήτρια Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Σ. Π. Τ.Ε.Ι.Θ. - Πρακτική εξάσκηση (2007), Ελλάδα
  4. Ευαγγελία Σταμάτης Σταματίου, Φοιτήτρια Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Σ. Π. Τ.Ε.Ι.Θ. - Πρακτική εξάσκηση (2007/8)
  5. Σοφία Γεωργιάδου, Τμήμα Γεωλογίας. Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Α.Π.Θ., Ελλάδα