Χορηγοί Περιοδικού

Εκδότης

Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (2007)


Πρόεδρος: Μαρίνος Παύλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Αντιπρόεδρος: Παυλίδης Σπύρος, Καθηγητής Α.Π.Θ.
Γενικός Γραμματέας:
Αλεξόπουλος Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Ταμίας:
Μωραϊτη Ευγενία, Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε.
Ειδικός Γραμματέας:
Γαλανάκης Δημήτρης, Δρ Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε.
Έφορος:
Φουντούλης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλη:
Γεωργίου Χαράλαμπος, Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε. Ιωακειμ Χρυσάνθη, Δρ Γεωλόγος Ι.Γ.Μ.Ε. Κίλιας Αδαμάντιος, Καθηγητής Α.Π.Θ. Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ελληνική Γεωλογική Εταιρία

Χορηγοί

Η δημιουργία, προσθήκη και διαχείριση νέων δεδομένων, γίνεται στο πλαίσιο των εργασιών της Βιβλιοθήκης "Θεόφραστος".