Υποβολές

Υποβολές μέσω διαδικτύου

Έχετε ήδη όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης για το περιοδικό Δελτίον της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας;
Συνδεθείτε

 

Οδηγίες για τους συγγραφείς

Μελλοντική προσθήκη Οδηγιών για τους συγγραφείς των άρθρων

 

Λίστα Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής, είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να ελέγχουν τη συμμόρφωση της υποβολής με όλα τις ακόλουθες απαιτήσεις, και οι υποβολές που δεν τηρούν τις οδηγίες αυτές μπορεί να επιστραφούν στους συγγραφείς.

  1. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  2. The submission file is in Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  3. When available, the URLs to access references online are provided, including those for open access versions of the reference. The URLs are ready to click (e.g., http://pkp.sfu.ca).
  4. The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  5. The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  6. If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review) have been followed.
 

Ενημέρωση για τα πνευματικά δικαιώματα

All items in Theofrastos Digital Library are protected by copyright, with all rights reserved. / Όλα τα τεκμήρια της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης "Θεόφραστος" προστατεύονται ως προς τα πνευματικά δικαιώματα.Μη αποκλειστική άδεια παραχώρησης και διανομής πνευματικών έργων
(Παραχώρηση του μη αποκλειστικού δικαιώματος στη αναπαραγωγή, μεταφορά, και / ή παγκόσμια διανομή του έργου - συμπεριλαμβανομένου των μεταδεδομένων και της επιτομής αυτού)

 

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματα και οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εισάγονται σε αυτήν την περιοχή περιοδικών θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους δηλωμένους λόγους αυτού του περιοδικού και δεν θα τεθούν στην διάθεση για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή οποιουδήποτε άλλου συμβαλλόμενου μέρους.