Στρωματογραφικές παρατηρήσεις στα μεταλπικά ιζήματα της περιοχής Θουρίας - Άνω Άμφειας (νομός Μεσσηνίας) και η νεοτεκτονική ερμηνεία τους = Statigraphic observations at the post - alpine sediments at the area of Thouria - Ano Amphia (Messinia) and their n

Αναστασία Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Ρέα-Μαρία Μίρκου-Περιποπούλου, Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ε. Λόγος, Σ. Γ. Λόζιος, Ι. Φουντούλης

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα