Μελέτη της δομής των επιφανειακών στρωμάτων της λεκάνης της Μυγδονίας με τη μέθοδο της αντιστροφής των επιφανειακών κυμάτων = Shallow crystal structure of the Mygdonia basin from rayleigh wave dispersion using the inversion method

Ε. Καραγιάννη, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, P. Burton

Λέξεις κλειδιά


Surface waves; Επιφανειακά στρώματα; Basin of Mygdonia; Μυγδονία, λεκάνη της

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα