Η παρουσία θαλασσιών πλειοκαινικών ιζημάτων στην μεσοελληνική Άυλακα (Όχθες Πραμορίτσα, Γρεβενά) = The presence of marine pliocene sediments in the messohellenic Trough (Pramoritsa Banks, Grevena, Greece)

Ι. Φουντούλης, Αναστασία. Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Α. Μπακοπούλου, Ε. Μωραϊτη, Ρέα-Μαρία Μίρκου-Περιποπούλου, Χ. Σαρόγλου

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα