Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007)

Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας : γεωπεριβάλλον, χθες, σήμερα, αύριο. (11ο : 24-26 Μαΐου 2007 : Αθήνα)

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγικά [τ.40 τευχ.4 (2007)]
Ανώνυμο
PDF
Περιεχόμενα [τ.40 (2007)] = Contents [v.40 (2007)]
Ανώνυμο
PDF
xvii
Drainage network characteristics of Athens plain at the end of the 19th century.
Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Κ. Βουβαλίδης, Γιώργος Λειβαδίτης, Σ. Πεχλιβανίδου
PDF
1513-1521
A study of the Deltaic coast morphometry of river Pinios in relation to its hydro-& sediment dynamics
Π. Φουτράκης, Σ. Πούλος, Χ. Μαρουκίαν, Γιώργος Λειβαδίτης
PDF
1522-1529
Geomorphological chatacteristics of the Sandune field of the central Kyparissiakos gulf
Θ. Καραμουσάλης, Σ. Πούλος, Χ. Μαρουκίαν, Γεώργιος Γκιώνης
PDF
1530-1537
Recent geomorphic evolution of the fan delta of the Mornos river, Greece: natural processes and human impacts
Ευθύμιος Καρυμπάλης, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Χ. Μαρουκίαν
PDF
1538-1551
Comperative geomorphological observations in two groups of alluvial fans of Sperchios and Eurotas regions, Greece
Α. Κοντού, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Χ. Μαρουκίαν
PDF
1552-1565
Study of natural mechanisms for the supply of transported materials to the ag. Varvara coast (Lesvos island).
Ε. Λυκούδη, Μαρία Αντωνίου
PDF
1566-1577
Morphometric and hydrographic characteristics of torrents of NW Peloponnese, Greece
Μ. Παγώνας, Νικόλαος Κοντόπουλος
PDF
1578-1585
Geomorphological reconnaisance of the Psathopyrgos and Rion- Patras fault zones (Achaia, NW Peloponnesus)
Ν. Παλύβος, Δ. Παντώστη, Λ. Σταματόπουλος, Martini P.M De
PDF
1586-1598
Quality of soil and water in deltaic deposits of Louros and Arachthos rivers related to karstic rocks of the wider area
Κ. Παπαδόπουλος, Δ. Βρυνιώτης
PDF
1599-1608
The foreshore zone determination according to the Greek legislation, using geological and oceanographic data.
Κ. Γ. Πεχλιβανόγλου, Μ. Μαρτσούκου
PDF
1609-1620
Estimation of flash flood hazard in the Pidima- Arfara area (Messinia, SW Greece), based on the study of instantaneous unitary hydrographs, longitudinal profiles and stream power
Ε. Σαμπαζιώτης, Ι Φουντούλης
PDF
1621-1633
Influence of the geometric characteristics of wedges on the safety of Vrasna tunnel in Egnatia highway, N. Greece.
Μ. Χατζηαγγέλου, Βασίλειος Γ. Χρηστάρας
PDF
1634-1643
Geotechnical foundation conditions of Mesologion swimming pool center.
Ν. Δουβέας, Δ. Καβαδία, Π. Παπαδοπούλου
PDF
1644-1651
Contribution of geological mapping in road construction an example from Veria - Kozani national road, Kastania area
Γ. Α Γεωργιάδης, Μάρκος Δ. Τρανός, Θ. Μακεδών, Γεώργιος Χρ. Δημόπουλος
PDF
1652-1663
Engineering Geological map of the urban area of Kastoria , NW Greece
Γ. Κωνσταντοπούλου, Ι. Βακόνδιος
PDF
1664-1673
Study of northern Evia's ultramafic rocks as skid-resistant aggregates in pavement construction
Σ. Κοσιάρη
PDF
1674-1682
Soil suitability estimation for housing purposes in landslide-prone areas.The case of karya village, Patras, W.Greece
Γεώργιος Χ. Κούκης, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Σ. Λαϊνάς
PDF
1683-1694
Laboratory testing properties of sandstones
Γεώργιος Χ. Κούκης, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Σ. Παπανακλή
PDF
1695-1702
Preservation of villages constructed on sliding areas - A case study from Karditsa prefecture, Greece
Κ. Λουπασάκης, Ι Καρφάκης
PDF
1703-1709
Landslide hazard analysis - A case study in Kerasia village (prefecture of Karditsa)
Β. Μάτζιαρης, Μ. Φερεντίνου, Ο. Αγγελοπούλου, Σ. Καρανάσιου, Ελένη Σακελλαρίου-Μανέ
PDF
1710-1721
Rainfall and landslides in Kardditsa county (Greece) : a statistical approach
Λ. Πυργιώτης, Γεώργιος Χ. Κούκης, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης
PDF
1722--1732
Tunneling and other engineering works in volcanic enviroments : sousaki and Thessaly
Κ. Τσατσανίφος, Β.Α. Κοντογιάννη, Σ. Στείρος
PDF
1733-1740
The contribution of clay minerlas in the landslides occurence within Pindos flysh formation
Ι. Βακόνδιος, Γ. Κωνσταντοπούλου, Στ. Καραδάσση
PDF
1741-1748
Electrical tomography and VLF methods contibution to underground wastewater pipe construction
Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Η. Γερολυμάτος, Α. Δ. Αγγελόπουλος
PDF
1749-1758
Building and constructive materials as an urban geological resource in Trikala perfecure
Γεώργιος Δ.. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Ι. Χρυσανθάκη
PDF
1759-1767
Petrographic characterization of rocks from the mirabello bay region, Crete, and its application to minoan archaeology : the provenance of stone implements from minoan sites
Β. Τσικούρας
PDF
1768-1779
Identification and assessment of Cretan geotopes
Κ. Φασσούλας, K. Paragamian, Γ. Ιλιόπουλος
PDF
1780-1795
Characterisation of Mycenaean and matt-painted pottery from Aiani, ancient upper Macedonia, Greece
Α. Ιορδανίδης, J. Garcia-Guinea, Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη
PDF
1796-1807
Safety assessment and protection of monuments located in caves - A case study from the city of Volos, Greece
Κ. Λουπασάκης, Νικόλαος Γ. Νικολάου
PDF
1808-1818
Analyzing geology textbooks for secondary school curricula in Greece and Spain : educational use of geological heritage
G. Melendez, Γεωργία Φέρμελη, Α. Κουτσουβέλη
PDF
1819-1832
National park of Iti : enviromental and geomorphological impacts from the mining activity (Greece)
Α. Μερτζάνης, Γ. Καρέτσος, Β. Σμύρνη, Γ. Ευθυμίου, Γ. Ζακυνθινός
PDF
1833-1844
Remote sensing techniques in the search for ancient shipwrecks : how to distinguish a wreck from a rock in geophysical recordings
Δ. Θ. Σακελλαρίου
PDF
1845-1858
Characterization and causes of the building stone decay at the Artemis temple, Brauron, E. Attica, Greece
Μ. Τσιπούρα-Βλάχου, Κώστας Μιχόπουλος
PDF
1859-1873
Micropaleontology and biostratigraphy efficient tools in archaelogical research. Raw material provenance in the upper Paleolithic Kastritsa cave, Ioannina region (Greece)
Α. Ζαμπετάκη-Λέκκα, Π. Ελεφάντη
PDF
1874-1879
The Plaka petrified forest park in western Lesvos - Grecee
Νικόλαος Ζούρος, Ε. Βελιτζέλος, Η. Βαλιάκος, Ο. Λαμπάκη
PDF
1880-1891
A contribution to enviromental research of the Korissia coastal wetland (Corfu isl., Greece), with the application of combined geological and geophysical methods supported by Geographic Information Systems
Ι. Δ. Αλεξόπουλος, Β. Τομαρά, Εμμανουήλ Βασιλάκης, Τ. Δ. Παπαδόπουλος, Μ. Δασσενάκης, Σ. Πούλος, Ν. Βούλγαρης, Σπυρίδων Δίλαλος, Γεώργιος Γκιώνης, Γ. Γκούμας, Ε, Πιρλής
PDF
1892-1903
Using the analytic hierarchy process to create an erosion risk map. A case study in Malakasiotiko stream , Trikala perfecture
Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου
PDF
1904-1915
Use of Gis and remote sensing to detect change along the coastline segment between Shkumbini and Semani rivers, central Albania
E. Bedini
PDF
1916-1924
Geological-geophysical study for the design of a hazardous waste landfill in Albania
E. Beqiraj, P. Alikaj, M. Lamaj, Y. Muceku, B. Canga, G. Leka
PDF
1925-1933
Estimation of rockfall hazard using a GIS-based three-dimensional rockfall simulation model
Σ. Χαραλάμπους, Μ. Σακελλαρίου
PDF
1934-1947
An innonative data mining procedure, using clean algorithm and factor analysis, for irregurarly sampled temporal enviromental data sets
Ε. Φακίρης, Γ. Παπαθεοδώρου, Π. Παναγιωτόπουλος
PDF
1947-1958
Quantitative fault analysis at Arkitsa, central Greece, using terrestrial laser-Scanning (''LIDAR")
Σ. Κοκκάλας, R.R Jones, K.J. McCaffrey, P. Clegg
PDF
1959-1972
Using GIS and multicriteria decision analysis in landslide susceptibility mapping - a case study in Messinia prefecture area (SW Peloponnesus, Greece)
Ι. Λαδάς, Ι Φουντούλης, Ι. Μαριολάκος
PDF
1973-1985
Evaluation of ground information with respect to EPB tunnelling for the Thessaloniki metro, Greece
Παύλος Γ. Μαρίνος, M.G. Novack, M. Benissi, Κ. Στουραΐτη, Μ. Παντελιάδου, Δ. Παπούλη, Β. Μαρίνος, Κ. Κορκάρης
PDF
1986-1997
A preliminary approach on the use of satellite hyperspectral data for geological mapping
Γ.Κ. Νικολακόπουλος, Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης
PDF
1998-2007
Application for source parameters calculations as input for static stress changes studies
Π. Παραδεισοπούλου, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Β. Γ. Καρακώστας, Αδαμάντιος Α. Κίλιας
PDF
2008-2019
Vertical tectonic motion in Andaman islands detected by multi-temporal satellite radar images
Ι. Παρχαρίδης, Μ. Φουμέλης, Ευθύμιος Λ. Λέκκας
PDF
2020-2031
Strain rates in Greece using GPS measurements from 1994-2000
Σ. Ροντογιάννη, P. Clarke, M. King, D. Lavallee, P. England, B. Parsons, M. Floyd
PDF
2032-2047
A study of the performance of the MSR vegetation index, using probabilistic and geostatical methods
Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης, Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Γ.Κ. Νικολακόπουλος
PDF
2048-2059
Application of electrical resistivity tomography to the detection of the Ermakia (Northern Greece) cavity system
Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Π. Τσούρλος, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Δημήτρης Κωστόπουλος
PDF
2060-2069
GIS development for ground deformation data management. A case study in Cephallonia island ( Western Greece)
Σπυριδούλα Βασιλοπούλου, Κ. Χουσιανίτης, Βασίλειος Α. Σακκάς, Β. Δαμιατά, Ευάγγελος Λάγιος
PDF
2070-2081