Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007)


τ.40 τεύχ.3(2007) - εξώφυλλο
Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας : γεωπεριβάλλον, χθες, σήμερα, αύριο. (11ο : 24-26 Μαΐου 2007 : Αθήνα)