Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008)

Πίνακας Περιεχομένων

Περιεχόμενα [τ.41 τεύχ. 1 (2007)] = Contents [v.41 n.1 (2007)]
Α. Ανώνυμο
PDF
3
Η γεωτεχνική της διώρυγας Κορίνθου : μία επισκόπηση = The geotechnics of Corinth canal : a review
Παύλος Γ. Μαρίνος, Γ. Τσιαμπάος
PDF
7-15
Τεχνικογεωλογικές συνθήκες και αστοχίες πρανών κτά μήκος της διώρυγας της Κορίνθου = Engineering geological conditions and slope failures along the Corinth canal
Λ. Παπαντωνίου, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Γεώργιος Π. Μιγκίρος
PDF
17-24
Ανάπτυξη ενεργών ρηγμάτων στον Κορινθιακό κόλπο = Growth of faults within the gulf of Corinth
Β. Ζυγούρη, Σ. Βέρροιος, Σ. Κοκκάλας, Π. Ξυπολιάς, Ιωάννης Κουκουβέλας, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
PDF
25-33
Ανατολική Κορινθία : Δομή κκαι χαρακτηριστικά ενός ενεργού γεωλογικού περιβάλλοντος = Eastern Corinthia : structure and characteristics of an active geological enviroment
Θ. Ροντογιάννη, Α. Λειβαδίτη, Α. Μέττος
PDF
35-42
Κατολισθητικά φαινόμενα στο νομό Κορινθίας. Οι περιπτώσεις των δρόμων Αλεποχωρίου - Σχίνου, Ξυλόκαστρου - Τρικάλων και του οικισού Χαλκειού = Slope failures in Corinthos county. The cases of Alepoxori - Sxinos road , Xilokastro - Trikala road and xalkio village
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Κ. Μαρκαντώνης
PDF
43-52
Η διαχρονική εξέλιξη του Κορινθιακού κόλπου σε διεθνές γεωλογικό εργαστήριο : ιδιαίτερη αναφορά στην Πέραχωρα Λουτρακίου = The gulf of Corinth as an international geological laboratory : the case of Perachora Peninsula
Ε. Ζανανίρι, Παναγιώτης Τσόμπος, Α. Δ. Φωτιάδης, Ευστάθιος Χιώτης
PDF
53-64
Ο σεισμός ενδιάμεσου βάθους Μ 6.7 των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2006 : μηχανισμοί γένεσης και μοντέλο ολίσθησης με τη χρήση τελεσεισμικών δεδομένων = The 8 January 2006, M 6.7 intermediate depth Kythera earthquake : focal mechanism of the mainshock and slip distribution model using teleseismic waveforms
Χριστόφορος Μπενετάτος, Αναστασία Α. Κυρατζή
PDF
67-75
Ενεργός τεκτονική και σεισμική επικινδυνότητα της ευρύτερης περιοχής του Κορινθιακού κόλπου = Active tectonics and seismic hazard in the broader area of the gulf of Corinth
Σ. Βαλκανιώτης, Γ. Χ. Κοραβός, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Θεόδωρος Μ. Τσάπανος
PDF
77-85
Μέτρηση της επίδρασης των παραγόντων στην έκλυση ραδονίου στην περιοχή Μεγάρων = Impact of meteorological processeson the randon emission in the Megara region
Ε. Οικονομόπουλος, Ε. Παπαευθυμίου, Κ. Ιωαννίδης, Ιωάννης Κουκουβέλας
PDF
87-95
Το υδατικό καθεστώς του νομού Κορινθίας = Water status in Korinthia prefecture
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Κώστας Βουδούρης, Κ. Μαρκαντώνης
PDF
99-110
Νομός Κορινθίας . Υδατικό δυναμικό και διαχείρηση επιφανειακών νερών με την κατασκευή φραγμάτων και λιμνοδεξαμενών = Korinthos prefecture. Water regime and surface water management by construction of dams and pond reservoirs
Γεώργιος Χ. Κούκης
PDF
111-119
Η χρήση της πολυκριτηριακής ανάλυσης και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για την επιλογή κατάλληλων θέσεων για την ανόρυξη νέων υδρομαστευτικών έργων στο νομό Κορινθίας = The use of multicriteria analysis and GIS for the selection of suitable sites for the location of new production boreholes in Korinthia prefecture area
Α. Αντωνάκος, Νίκος Λαμπρινός, Κώστας Βουδούρης
PDF
121-133
Πυρκαγιές του 2007 : επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους στο Νομό Κορινθίας = Fires of 2007 : impacts in natural resources of Korinthia prefecture
Γεώργιος Ν. Σταμάτης, Γεώργιος Π. Μιγκίρος, Ειρ. Τρικοίλη
PDF
135-144
Δυνατότητες αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου Σουσακίου, Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας = Utilization of geothermical fluids in the soussaki field, Ag. Theodoroi, Corinth Area
Μιχαήλ Δ. Φυτίκας, Ν. Ανδρίτσος
PDF
145-153
Η διαχείριση του αρδευτικού νερού στην Κορινθία = Irrigation water management in Korinthia prefecture
Π. Γεωργίου, Δημήτρης Παπαμιχαήλ
PDF
155-165
Η υδροδότηση της πόλης της Κορίνθου από την αρχαιότητα έως σήμερα = Water supplies in Korinthos town from the past until now
Ε. Πανά, Κώστας Βουδούρης
PDF
167-174
Ο γεώτοπος του ισθμού της Κορίνθου: "ένα γεωλογικό ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν" - πιλοτική μουσειοσκευή = Water supplies in Korinthos town from the past until now
Φ. Τριπολιτσιώτου, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Γεωργία Φέρμελη, Μ. Β. Τριανταφύλλου
PDF
175-184