Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001)

Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας με έμφαση στην συμβολή των Γεωεπιστημών στην ανάπτυξη (9ος : Σεπτέμβριος 2001 : Αθήνα)

Πίνακας Περιεχομένων

"Εισαγωγικά, Πρόλογος, Περιεχόμενα"
Ανώνυμο
PDF
i
Συμβολή στη γνώση της γεωλογίας της Αττικής η χερσόνησος της Λομβάρδας (Ζωστήρ) = Contribution to the knowledge of the geology of the Attica : the peninsula of Lomvarda (Zostir)
Α.Ι. Αλεξόπουλος, Ε. Μωραϊτη
PDF
3 - 10
Γεωλογική δομή και εξέλιξη των νησών Κεφαλλονιάς και Θράκης. = Geological structure and evolution of Kefallonia and Ithaki islands
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Γ. Δ. Δανάμος., Μαυρίκας
PDF
11-17
Γεωλογική και τεκτονική δομή της περιοχής μεταξύ των ορεών Αιγάλεω και Πάρνηθας (Αττική, Ελλάδα) και η σημασία τους στον αντισεισμικό σχεδιασμό = Geological and tectonic structure of the area between Aigaleo and Parnitha MT. (Attica, Greece) and their importance to anteiseismic planning
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Σ. Γ. Λόζιος, Γ. Δ. Δανάμος.
PDF
19-27
Αναθεώρηση του γεωλογικού χάρτη και τρισδιάστατη προσομοίωση της γεωλογικής δομής της ευρύτερης περιοχής του φαραγγίου της Σαμαρίας, Δ. Κρήτη = Revision of the geological map and 3D modelling of the geological structure of the Samaria Gorge Region, W. Crete
Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Ε. Σπυρίδωνος, A. Soujon, Volker Jacobshagen
PDF
29-36
Παλαιογεωγραφική εξέλιξη της ΝΔ Πελοποννήσου κατά το τεταρογενές = Paleogeographic evolution of SW Peloponnesus during quaternary
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ι. Φουντούλης, Ι. Λαδάς
PDF
37-45
Η παρουσία των εξωτερικών ελληνίδων στην οροσειρά του Παρνώνα, κεντροανατολική Πελοπόννησος = The occurrence of the internal hellenides on Parnon mountain range, centraleastern
Ε. Σκούρτσος, Α.Ι. Αλεξόπουλος, Α. Ζαμπετάκη-Λέκκα, Σπυρίδων Π. Λέκκας
PDF
47-54
Quaternary geology, geomorphology and tectonics in the Ocosta River Valley system, the Danubian plain (Bulgaria)
D. Angelova
PDF
55-60
Paleomagnetism and magnetic fabrics of the Almopias, Thessaly and Milos volcanics. Implications for the regional deformation. = Παλαιομαγνητισμός και μαγνητικές υφές ηφαιστειακών πετρωμάτων απο τη Αλμωπία, τη Θεσσαλία και τη Μήλο. Συνέπειες για την τοπική παραμόρφωση
Α Ατζέμογλου, Δ. Κοντοπούλου, Ι Ζανανίρι
PDF
61-68
The so called '' Triassic Breccias'' of the Ionion zone in Greece and Albania : their stratigraphic position and the ensuing tectonic implications
G. Guzzeta, I. Repola
PDF
69-73
Structural evolution and exhumation history of the Rhodope UHP-HP metamorphic province (northern Greece)
A. Krohe, Ε. Μπόσκος
PDF
75-82
The occurence and geodynamic significance of the volcanosedimentary Tyros-Beds (Base of the Gavrono-Tripolis unit) on Rhodes islands, Dodekanese, SE Aegean
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Γ. Δ. Δανάμος., Ε. Σκούρτσος, Δ. Θ. Σακελλαρίου
PDF
83-89
Geochronological and structural investigations of the northern Pelagonian crystalline zone. Constraints from K/AR and Zircon and Apatite fission track dating
T. Most, W. Frisch, B Kadosa, B Boev, Α. Αυγερινάς, Αδαμάντιος Α. Κίλιας
PDF
91-95
Pre-tertiary bluschist facies metamorphism in the hellenidew evidenced by detrital blue amphboles in the paleocene flysch o the Othrys mountain
Ε. Πετρακάκης, P. Faupl, Γεώργιος Π. Μιγκίρος, Ανδρέας Χρ. Παυλόπουλος
PDF
97-102
Statigraphy and geological structure of the Lavrion area (Attica, Greece)
Α. Δ. Φωτιάδης, Νικόλαος Καρράς
PDF
103-109
Contribution to the structural study of the Rhodiani ophiolites, voyrinos massif
Α. Δ. Φωτιάδης, Φ. Ρωμόνη-Παπαϊωάννου
PDF
111-118
Γεωηλεκτρικές διασκοπήσεις στην έρευνα του καυμμένου ρήγματος Τατοϊτου = Geoelectrical survey Tatoi (Athens, Greece) blind fault
Α.Ι. Αλεξόπουλος, Ι. Φουντούλης, Π. Ι. Καμπούρης, Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ταξιάρχης Παπαδόπουλος
PDF
121-128
Τεκτονική εξέλιξη του πελαγονικού κρυσταλλοσχιστώδους κατά την διάρκεια του Κρητιδικού (Δυτικό τμήμα οροσειράς Βορά, Μακεδονία, Ελλάδα) = Cretanceous structural evolution of the pelagonian crystalline in western Voras MT (Macedonia, Northern Greece)
Α. Αυγερινάς, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, W. Frisch, I. Dunkl
PDF
129-136
Πρώτα αποτελέσματα μελέτης της γεωλογικής δομής και της κινηματικής παραμόρφωσης στο όρος Τζένα (υποζώνη Πάικου, Κεντρικής Μακεδονία, Ελλάδα) = Preliminary results of the geological structure and kinematics of the deformation in MT. Tzena (Paikon subzone, Central Macedonia, Greece)
Ε. Κατριβανός, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
137-147
Βραυ-ορογενετική έκταση στις ελληνίδες οροσειρές = Late orogenic extension in hellenides
Αδαμάντιος Α. Κίλιας
PDF
149-156
Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της νήσου Λευκάδας = Neotectonics structure and evolution of Lefkada island
Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Γ. Δ. Δανάμος., Σ. Γ. Λόζιος
PDF
157-163
Νεοτεκτονική δομή και εξέλιξη της νήσου Σαλαμίνας = Neotectonics structure and evolution of Salaminas island (Greece)
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ι. Φουντούλης, Δ. Θεοχάρης
PDF
165-173
Τεκτονικά ελεγχόμενη εξέλιξη υδρογραφικών δικτύων στη Λοκρίδα (Στερεά Ελλάδα) = Tectonically controlled drainage evolution in Lokris (Central Greece)
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Χ. Κράνης, Χ. Μαρουκίαν, Ι. Φουντούλης
PDF
175-182
Μορφονεοτεκτονική δομή του όρους Πάρνηθα Αττικής = The morphoneotectonic structure of Parnis MT. (Attica, Greece)
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ι. Φουντούλης, Χρήστος Ι. Σιδέρης, Θ. Χατούπης
PDF
183-190
Φαινόμενα συνιζηματογενούς τεκτονισμού κατά τη μετάβαση απο την ανθρακική στην κλαστική ιζηματογένεση στην Ιονία ενότητα (περιοχή Μεσολόγγι) = Syn-sedimentary tectonics in the Ionian unit during the transition from carbonate to clastic sedimentation
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Ευθύμιος Λ. Λέκκας
PDF
191-198
Παλαιοσεισμολογική μελέτη του ανατολικού κλάδου του ρήγματος της Ελικής (Κορινθιακός) = Paleoseismological investigation of the Eastern ''Segment''of the Heliki fault, gulf of the Corinth, Greece
Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Ιωάννης Κουκουβέλας, Λ. Σταματόπουλος, Δ. Αγραφιώτης, Γ. Α. Αλεξανδρής, Β. Ζυγούρη, Σ. Σμπόρας
PDF
199-205
Νεοτεκτονικές κινήσεις, ιζηματογένεση και διακύμανση της στάθμης της λίμνης Βεγορίτιδας στο ανώτερο τεταρτογενές = Neotectonic movements, sedimentation and water-level fluctuation of the lake Vegoritis in upper quaternary
Δ. Θ. Σακελλαρίου, Γ. Ρουσάκης, Χ. Κράνης, Ε. Καμπέρης, Π. Γεωργίου
PDF
207-216
Τεκτονική δομή και εξέλιξη της ανώτερης πλάκας του μεταμορφικού πύρηνα της Βλάχοκερασιάς (Κεντρική Πελοπόννησος) = Tectonic structure and evolution of the upper plate of Vlahokerasia metamorphic core (Central Peloponnesus)
Ε. Σκούρτσος, Α.Ι. Αλεξόπουλος, Σπυρίδων Π. Λέκκας
PDF
217-225
Ασύμμετρη ανάπτυξη υδρογραφικών δικτύων παράγων αναγνώρισης περίστροφων νεοτεκτονικών ρηξιτεμάχων. Η περίπτωση των λεκάνων Στουρναρορρέματος και Μπελεσίτσα (Ν. Φωκίδας) = Asymmetric developement of drainage networks as a factor for the recognition of neotectonic block rotation. The case of Stournarorrema and Belesitsas basins (Fokida Prefecture, Greece)
Ι. Φουντούλης, Μ. Φουμέλης
PDF
227-234
Structural cross sections through the Corinth-Patras detachment fault-system in Northern Peloponnesus (Aegean arc, Greece)
N. Flotte, D. Sorel
PDF
235-241
Tectonic evolution and stress field of the Kymi-Aliveri basin, Evia island, Greece
Σ. Κοκκάλας
PDF
243-249
The hyambolis zone : geomorfological and tectonic evidence of a transverse structure in Lokris (Central Greece)
Χ. Κράνης, Ν. Παλύβος, Γιώργος Λειβαδίτης, Χ. Μαρουκίαν
PDF
251-257
Deep tectonic structure of Northewestren Attica, Greece : geodynamic pettern of Athens earthquake
Χ Μεταξάς, Α.Δ. Αγγελόπουλος, Σ Λαλέχος, Δ. Φουντούλης
PDF
259-265
Kinematic analysis and tertiary evolution of the Lesvos ophiolites and metamorphic sole (Aegean sea, Greece)
Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, Ε. Θωμαϊδου, Νικόλαος Ζούρος, Αδαμάντιος Α. Κίλιας
PDF
267-274
Stress control of frictional hangingwall accommodation above thrust ramps
G. Mulugeta, Δημήτριος Σοκούτης, M. Bonini
PDF
275-279
Evidence for detachment faulting on the NE Parnassos mountain front (Central Greece)
Χ. Κράνης, Δημήτριος Ι. Παπανικολάου
PDF
281-287
Tectonic structure and volcanic centres at the Eastern edge of the Aegean volcanic arc around Nisyros island
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Π. Νομικού
PDF
289-296
Neotectonic structure of the Lakonikos gulf
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Χ Μεταξάς, Γ. Χρόνης
PDF
297-302
A study of the active tectonics and deformation in the Mygdonia basin (N. Greece) using seismological and neotectonic data
Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Δ.Α. Βαμβακάρης, Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Ελένη Β. Αηδονά
PDF
303-309
Archaelogical evidence for seismic activity in Butrinti (SW Albania) and neotectonics of the area
Σπυρίδων Β. Παυλίδης, S. Kociu, P. Mukelli, A. Hyseni, Νικόλαος Ζούρος
PDF
311-319
Tectonic relationship between Kruja (Gavrono) and the Ionion zones of the Albania thrust belt
E Prenjasi, M. Sina, F. Avdulaj, Y. Sulaj
PDF
321-328
Structure and deformation history of the Astyralea island, Aegean sea
Uwe Ring
PDF
329-335
The use of field data from the faulted margin of the gulf of Corinth as input to the reservoir model of the Lavrans field, Haltanbanken, offshore Norway
E. Sverdrup, T. Skov, M. Solheim, E. Aarseth, R. H. Gabrielsen
PDF
337-343
Small scale contractional-extensinal structures and morphoteconics along the fault traces of Izmit-Kocaeli (Turkey) 1999 earthquake
S. Z. Tutkun, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
345-352
The rheological properties of rocks in a compressional ductile shear zone, phyllite-quartzite series, Peloponnese
Π. Χυπολίας
PDF
353-360
Ενα τρισδιάστατο μοντέλο μορφολογικής εξέλιξης ορεινού όγκου λόγω της διαβρωτικής δράσης των υδάτων = A 3-D model of the morphological evolution of a mountain, as a result of fluvial processes
Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης, Β. Τσάρμπος, Β. Σαμπώ
PDF
363-370
Μορφολογική δαφοροποίηση της λεκάνης του Αλμυρού και ο ρόλος της πρόσφατης ρηξιγενούς τεκτονικής = Brittle tectonic and morphological alteration of Almyros basin
Δ. Γαλανάκης
PDF
371-379
Διερεύνηση παραγόντων διαμόρφωσης των δέλτα της Κεντρικής Ελλάδας = Study of delta formation factors at Central Greece
Ευθύμιος Καρυμπάλης, Μ. Τέγου, Ο. Τσαλκιτζή
PDF
381-388
Μορφολογία της νήσου Τήνου = Geomorphology of the island of Tinos
Γιώργος Λειβαδίτης, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη
PDF
389-396
Γεωμορφολογική εξέλιξη της λεκάνης απορροής του ανω ρού του Αχελώου = Geomorphic evolution of the upper reaches of the drainage basin of Acheloos river
Ε. Λυκούδη
PDF
397-404
Μετατοπίσεις των ακτογραμμών στο Σαρωνικό κατά τα τελευταία 18.000 χρόνια και η Κυχρεία παλαιολίμνη = Shorelines displacement in the Saronic gulf area during the last 18.000 yrs and the Kihrea paleolake
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Δ. Θεοχάρης
PDF
405-413
Το ''πλώτο'' έλος της λίμνης Βουλκαρίας (Ν. Αιτωλοακαρνίας) = The floating mire of Voulkaria lake (Prefecture of Aitoloakarnania)
Α. Μπουζινός, Σ. Παπαζησίμου, Κ. Χρηστάνης, Π.Κ. Τσεδάκης
PDF
415-422
Γεωμορφολογική ταξινόμηση των ακτών της Θράκης κατά Valentin = Geomorphological classification of the Thrace coasts after Valentin
Γ.Σ. Ξειδάκης, Π. Δελημάνη
PDF
423-432
Ανθρωπογενές παράγοντες στη γεωμορφολογική εξέλιξη της Β.Α. και Α. των λουτρών της Αιδήψου περιοχής (Β. Εύβοια) = Anthropogenic factors in the geomorphological evolution of the NE and E region of the loutra Aedirsus area (N. Evia-Hellas)
Κ. Α. Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη
PDF
433-438
Γεωμορφολογικές παρατηρήσεις σε καρστικές γεωμορφές των ορεινών όγκων Παρνασσού, Ελικώνα, Γκιώνας (Ελλάδα).
Κ. Α. Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη, Θ. Μπέλλος
PDF
439-442
Δημιουργία βάσης δεδομένων και χάρτη επικινδυνότητας διάβρωσης της περιοχής της λίμνης Τριχωνίδας χρησιμοποιώντας κανόνες ασαφούς λογικής σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. = Data base and erosion risk map creation at Trichonida lake using fuzzy sets and gis
Β. Σαμπώ, Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Ν. Ευελπίδου, Α. Βασιλόπουλος
PDF
443-450
Paleogeographic evolution of the Kerinthos coastal area (NE Evia island) during the late holocene
Χ. Μαρουκίαν, Ν. Παλύβος, Κοσμάς Παυλόπουλος, Ε. Νικολόπουλος
PDF
459-465
Erosion of orogrnic wedges - a sandbox view
K. S. Persson, D. Sokoutis
PDF
467-473
Γεωμορφολογικές, υδρογραφικές και ιζηματολογικές διεργασίες στη λεκάνη των Σερρών που οφείλονται στη δράση της ρηξιγενούς τεκτονικής του τεταρτογενούς = Geomorphological, hydrographical and sedimentological processes at the Serres basin due to quaternary fault tectonics
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Κ. Βουβαλίδης, Ε. Παπαφιλίππου-Πέννου
PDF
451-457
The palaeokarst of Chios and Pholegandros - Types of widespread karst generations in Greece
H. Riedl
PDF
475-482
Drainage evolution and river flooding related to tectonic and human activities
Αβραάμ Μ. Ζεληλίδης
PDF
483-491