Τόμ. 14, Αρ. 1 (1979)

Πίνακας Περιεχομένων

Γεωχημική έρευνα απλίτων του γρανίτη Δορκάδας, Κ. Μακεδονίας
Σωτήριος Π. Βαρνάβας, Αθανάσιος Γ. Πανάγος
PDF
1-11
Εμφάσεις φλεβικών υπεροξινών πετρωμάτων εντός του ασθενώς μεταμορφωμένου παλαιοζωϊκού της ευρυτέρας περιοχής Καστοριάς (δυτική Μακεδονία)
Βασίλειος Ν. Πλαστήρας
PDF
12-22
Μορφομετρική ανάλυση κροκάλων του ποταμού Εύηνου
Νικόλαος Κοντόπουλος, Αθανάσιος Γ. Πανάγος
PDF
23-50
Νεότερα στοιχεία συμβάλλοντα εις την γνώσιν της τεκτονικής της ζώνης ανατολικής Ελλάδος (Κεντρική Εύοια - Λοκρίς)
Βασίλειος Ν. Πλαστήρας
PDF
51-60
Biostratigraphic observation on the uper miocene deposits in Armyri Panayia section (Heraklion province, central Crete)
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
PDF
61-69
Πλευρική μετάβαση μεταξύ της ζώνης της Πίνδου και της ενότητας Δυτικής Θεσσαλίας στην περιοχή Ταυρωπού
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Ευθύμιος Λ. Λέκκας
PDF
70-84
Paleoenvironmental, observation based on the fauna assemblages from the miocene deposits of Psathi section (Stalos, Kydonias, W. Crete)
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Ε. Γεωργιάδου-Δικαιούλια, Ρέα-Μαρία Μίρκου-Περιποπούλου
PDF
85-93
Etude sedimentologique du "Premier Flysch" en Peloponnese occidental (Greece) : la formation d' Adritsena
Henri Maillot
PDF
94-115
Παρατηρήσεις επί της γεωμορφολογικής και γεωλογικής καταστάσεως της ευρυτέρας περιοχής της Ριτσώνος - Βοιιωτίας
Σωτήριος Ν. Λεοντάρης
PDF
116-143
Περι της παρουσίας του τριαδικού της ζώνης Ανατολικής ςλλάδος επί της νησιδος Οφιδουσης, κειμενης Δυτικώς της Αστυπάλλαιας (Δωδεκάνησος).
Σωτήριος Ν. Λεοντάρης
PDF
144-164