Τόμ. 15 (1980)

Πίνακας Περιεχομένων

Sur les phenomenes d' alteration de la plutonite des kassitera (Grece du Nord) = Φαινόμενα εξαλλοιώσεως του πλουτωνίτου των κασσιτέρων
Κ. Οικονόμου, Θ. Μαρκόπουλος, Κωνσταντίνος Σιδέρης
PDF
5-12
Ιζηματογενείς φωσφορούχοι σχηματισμοί: κατάταξη - συνθήκες σχηματισμού, έρευνα στην Ελλάδα, προοπτικές
Σταύρος Ε. Παπασταύρου
PDF
13-31
Mineralogisch - petrographische unterscuchungen an metamorphen lateriten und deren benachbarten gesteinen in der Almopias zone im bereich Edessa (Zentralmazedonien) = Ορυκτολογικές - πετρογραφικές έρευνες σε μεταμορφωμένους λατερίτες και στα περιβάλλοντα
Ε. Μπόσκος
PDF
32-52
Beitrag zur geologie der Serbomazedonischen zone: die Karnisch - Norischen schichten von Walti (Z. Mazedonien - Griechenland) = Συμβολή στη μελέτη της γεωλογίας της σερβομακεδονικής μάζας: τα απολιθωματοφόρα στρώματα του Καρνίου - Νορίου της περιοχής Βάλτ
Σταύρος Ε. Παπασταύρου, Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης
PDF
53-73
Το γεωλογικόν θερμόμετρον CuFeS2 - FeS2 εκ της κατανομής του Co: εφαρμογή εις τα κοιτάσματα Cu - ούχου FeS2 Ερμιόνης Αργολίδος και Περιβολίου Γρεβενών
Στυλιανός Β. Σκουνάκης, Ευαγγελία Σοβατζόγλου-Σκουνάκη
PDF
74-78
Μοντμοριλλοντικές άργιλοι στην περιοχή Μυτιλήνης: γεωλογία: φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά = Montmorillonite clays in the area of Mytilene: geology: physical and mechanical characteristics
Βασίλειος Π. Ανδρονόπουλος
PDF
79-95
Υδρογεωλογικές συνθήκες της ευρείας περιοχής Θηβών = Conditions hydrogeologiques de la region des Thebes (Beotie, Grece)
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
PDF
96-142
Zur elektrischen leitfahigkeit naturlicher feldspate im temperaturbereich 300 - 1000 K = Περί της ηλεκτρικής αγωγιμότητος φυσικών αστρίων στην περιοχή θερμοκρασίας 300-1000 Κ
Γ. Κωστάκης
PDF
143-152
Σχέσεις παραμορφώσεως και μεταμορφώσεως στη νήσο Σίφνο
Θεόδωρος Γκουρνέλλος
PDF
153-160
Σχηματισμός χονδροδίτου εις αλκαλικά καρμπονατιτικά συμπλέγματα
Ε. Γ. Γκάρτζος
PDF
161-167
Γρανιτικαί διεισδύσεις εντός του μεταμορφωμένου συστήματος εις Ανατολικήν Θεσσαλίαν = Granitintrusionen im metamorphen system von Kato Olympos, Ost Thessalien
Ελευθερία Ν. Δάβη, Γεώργιος Π. Μιγκίρος
PDF
168-183
Νεκρολογία: Γεώργιος Κ. Γεωργαλάς: 1887-1980
Ανωνύμως
PDF
183