Τόμ. 17 (1985)

Πανελλαδικό Γεωλογικό Διήμερο (1ο : 19-20 Μαΐου 1983, Αθήνα)
Hellenic Geological Meeting (1st : 19-20 May, 1983 : Athens)

Πίνακας Περιεχομένων

Προσφώνηση - εισήγηση του πρόεδρου της Ε.Γ.Ε. Δρα Δημ. Α. Κισκύρα
Ανωνύμως
PDF
7-10
Υπουργός ενέργειας και φυσικών πόρων
Ανωνύμως
PDF
11-13
Εισαγωγική ενημέρωση από τον συντονιστή της οργανωτικής επιτροπής
Ανωνύμως
PDF
14-15
Βασική έρευνα Οικονομική ανάπτυξη - Εθνική ανεξαρτησία
Ηλίας Δ. Μαριολάκος
PDF
19-23
Η βασική γεωλογική έρευνα : αναγκαιότητα και προυποθέσεις προτάσεις για τη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου
Σπυρίδωνας Α. Αρανίτης
PDF
24-30
Η εφαρμοσμένη γεωλογική έρευνα απαραίτητο στάδιο στα αναπτυξιακά κρατικά προγράμματα
Χ. Αγγελίδης, Δημήτριος Ε. Ρόζος
PDF
31-34
Η συμβολή της πληροφορικής και των γεωμαθηματικών στις γεωεπιστήμες
Χ. Φαλτσέτας
PDF
35-44
Η τεχνική γεωλογία στα στρατιωτικά έργα
Γεώργιος Χ. Κούκης
PDF
45-49
Βασικές πολιτικές - οικονομικές αρχές στη διαδικασία στρατηγικής επιλογής στόχων έρευνας - αξιοποίησης Ο. Π. Υ.
Σταύρος Ε. Παπασταύρου, Δημήτριος Κωνσταντινίδης
PDF
53-62
Γεωλογικές επιστήμες και ορυκτός πλούτος
Σ. Η. Καλογερόπουλος
PDF
63-75
Οι βασικές αρχές της κοιτασματολογίας έρευνας και η ελληνική πραγματικότητα
Δημήτριος Κωνσταντινίδης, Σταύρος Ε. Παπασταύρου
PDF
76-83
Η συμβολή της γεωλογίας στην έρευνα και αξιοποίηση των λιγνίτων
Κ.. Κούκουζας, Θωμάς Κώτης
PDF
84-89
Συμβολή των γεωεπιστημών στην έρευνα γεωθερμικής ενέργειας
Μιχαήλ Δ. Φυτίκας
PDF
90-98
Η συμβολή των γεωεπιστημόνων στην έρευνα για ραδιενεργά μεταλλεύματα στη Βόρειο Ελλάδα
Ιωάννης Καμπανέλλος, Νίκος Κ. Καρυστιναίος, Οδυσσέας Κρικέλλας, Χριστίνα Κύρτσου, Χρυσάνθη Μανιάτη - Σιάτου, Δημήτριος Περσιάνης, Γεώργιος Σιάτος, Γ. Ν. Σιδέρης, Αθανάσιος Σταυρόπουλος, Αθανάσιος Ταουσιάνης, Παναγιώτης Τσουκαλάς
PDF
99-110
Η συμβολή των γεωπιστημών στην έρευνα για ραδιενεργά μεταλλεύματα στην Ελλάδα
Γ. Χατζηγιάννης
PDF
111-122
Συμβολή των ελληνικών ερευνών για ουράνιο στο ευρωπαΪκό ενεργειακό πρόβλημα
Φ. Περγαμαλής, Σ. Παπαχριστόπουλος, Δ. Ε. Καραγεωργίου
PDF
123-133
Οι υπόγειοι υδροφορείς σαν πηγή ενέργειας
Γ. Ζερβογιάννης
PDF
134-138
Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί στην Ελλάδα : συμβολή της γεωλογίας
Γεώργιος Κ. Στουρνάρας
PDF
139-147
Συμβολή της γεωλογίας σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, χωροταξία και πολεοδομίας
Ελλήνων Γεωλόγων Σύλλογος, Ε. Ακάλεστος, Α. Βαλαδάκη-Πλέσσα, Α. Νεοφυτίδου, Μητροπούλου, Σ. Πλέσσας, Ι. Σταμέλου, Κ. Τουλούπας, Ν. Χριστοφορίδης
PDF
151-157
Η γεωτεχνική χαρτογράφηση στον αστικό σχεδιασμό και την περιφερειακή ανάπτυξη
Παύλος Γ. Μαρίνος, Γεώργιος Χ. Κούκης, Γ. Τσιαμπάος, Σ. Σκιας, Γεώργιος Κ. Στουρνάρας
PDF
158-163
Υδεολογική και υδρογεωλογική έρευνα στον ελληνικό χώρο: το υδάτινο πρόβλημα της Ελλάδας
Γ. Ζερβογιάννης, Γεώργιος Κ. Στουρνάρας, Θ. Μαρμαράς
PDF
167-172
Μόλυνση και ρύπανση των υπογείων νερών πρόταση για νομοθετική αντιμετώπιση
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
PDF
173-182
Προστασία των έργων υδροληψίας από τη ρύπανση
Γεώργιος Α. Καλλέργης
PDF
183-202
Αποθήκευση υδρογονανθράκων στο φυσικό υπέδαφος : "τεχνητά κοιτάσματα"
Γεώργιος Κ. Στουρνάρας
PDF
203-210
Ο ρόλος του γεωλόγου στη μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων
Ελλήνων Γεωλόγων Σύλλογος, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Γ. Τσιαμπάος
PDF
213-217
Τεχνική γεωλογία και τεχνικά έργα
Βασίλειος Π. Ανδρονόπουλος
PDF
218-220
Η γεωλογία στη μελέτη και κατασκευή φραγμάτων
Παύλος Γ. Μαρίνος
PDF
221-236
Οι κατολισθήσεις στον ελληνικό χώρο και το πρόβλημα της αποκατάστασης των κατολισθαινόντων οικισμών της Ελλάδος
Αντ. Ελευθερίου
PDF
237-250
Συμβολή της τεχνικής γεωλογίας σε ειδικά τεχνικά έργα
Γεώργιος Χ. Κούκης, Γ. Τσιαμπάος, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης
PDF
251-257
Ο ρόλος των γεωπιστημόνων στον αντισεισμικό σχεδιασμό
Σταύρος Τ. Τάσσος, Αθανάσιος Αργυρίου
PDF
261-265
Το πρόβλημα του σεισμικού κινδύνου
Ν. Μουγιάρης
PDF
266-270
Γεωφυσική έρευνα και εκπαίδευση στην Ελλάδα
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Π. Ε. Κομνηνάκης, Κ. Π. Θανάσουλας
PDF
271-284
Η συμβολή της γεωδυναμικής στον εντοπισμό γεωλογικών δομών οικονομικού ενδιαφέροντος
Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
PDF
285-288
Η πανεπιστημιακή γεωλογική εκπαίδευση και ο νόμος πλαίσιο για τα Α.Ε.Ι.
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
PDF
291-295
Η εκπαίδευση στην τεχνική γεωλογία
Παύλος Γ. Μαρίνος
PDF
296-308
Γεωλογική εκπαίδευση στα ελληνικά πανεπιστήμια
Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
309-315
Ο ηφαιστειακός κίνδυνος στην Ελλάδα = The volcanic hazard in Greece
Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
PDF
316-323