Τόμ. 35 (2003)

Γενική Επιστημονική Συνεδρία της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας (12 Μαρτίου 2003 : Πανεπιστήμιο Αθηνών : Αθήνα)

Πίνακας Περιεχομένων

Εισαγωγικά και περιεχόμενα
Ανώνυμο
PDF
000-004
Quantitave-geomorphological study of Lesvos island and drainage network (Greece) = Ποσοτική γεωμορφολογική μελέτη των υδρογραφικών δικτύων της Λέσβου
Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Ε. Λυκούδη
PDF
005-018
Παράκτιες γεωμορφολογικές και ιζηματολογικές έρευνες σε όρμους των Σπετσών = Coastal geomorphological and sedimentological researches of Spetses Island
Ε. Λυκούδη, Β. Μασούρα, Γιώργος Λειβαδίτης
PDF
019-034
Geological and geochronological data for Skinos and Folegandros metamorphic units (Cyclades, Greece): their tectono-stratigraphic significance
Α. Δ. Φωτιάδης, S. Keay
PDF
035-045
Ορυκτολογία του πλουτωνίτη της Καστοριάς (Δυτ. Μακεδονία) = Mineralogy of the Kastoria pluton (Western Macedonia)
Α. Γρηγοριάδου, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Γεώργιος Ελευθεριάδης
PDF
046-060
Πολυμεταμορφική και γεωδυναμική εξέλιξη των σχηματισμών της νήσου Λέρου (Δωδεκάνησος) = Polymetamorphic and geodynamic evolution of the formation of thw Leros island (Dodecanese)
Η. Γερολυμάτος, Φ. Μαυρίδου, Αθανάσιος Σταυρόπουλος
PDF
061-073
Μορφές των διαπείρων σε σχέση με τις διαφορετικές τιμές του ιξώδους των υλικών, μια πειραματική προσέγγιση = Shapes of diapirs in relation to viscosity contrast, an experimental approach
Δ. Τουρνάς, Δημήτριος Σοκούτης, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
074-090
The role of indentation geometry in ramp - flat thrust orogenic systems. An analogue model interpretation
Αντώνιος Βασαλάκης, Δημήτριος Σοκούτης, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
091-107
Thermal imaging of Nisyrow volcano (Aegean sea)
Αθανάσιος Γκάνας, Σπυριδούλα Βασιλοπούλου, Ευάγγελος Λάγιος, Βασίλειος Α. Σακκάς
PDF
108-117
Surface displacement model of Nisyros volcanic field deduced from DlnSAR analysiw & DGPS measurements
Βασίλειος Α. Σακκάς, Ευάγγελος Λάγιος, Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Σπυριδούλα Βασιλοπούλου
PDF
118-128