Τόμ. 29 (1993)

Πίνακας Περιεχομένων

Μελέτη της προοδευτικής παραμόρφωσης με τη χρήση εφελκυστικών διακλάσεων και ανάλυση των παλαιοτάσεων, στην Κεντρική Κρήτη. = Study of progressive deformation using extensional vein systems and paleostress analysis, in Central Crete.
Χ. Φασουλάς, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, Θ. Μαρκόπουλος
PDF
5-16
Νέα δεδομένα στη στρωματογραφία του νεογενούς στο νεοτεκτονικό βύθισμα Σητείας (Α. Κρήτη). = Donnees nouvelles sur la stratigraphie du neogene dans le "graben" neotectonique de Sitia (Crete orientale, Grece).
Αναστασία. Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Ρέα-Μαρία. Μίρκου-Περιποπούλου, Ε. Λόγος, Α. Ανδρεάδου, Σ. Ζέρη
PDF
17-31
Stratigraphic evolution and depositional environment of the carbonate sequences of the Tripolis zone in Crete.
Β. Σκούρτση-Κορωναίου, Μ. Βιδάκης, Γ. Μυλωνάκης, Φωτεινή Πομώνη-Παπαϊωάννου
PDF
33-46
Ορυκτολογική και πετρογραφική μελέτη δομικών λίθων και κονιαμάτων των ενετικών οχυρώσεων Χανίων.
Θ. Μαρκόπουλος, Π. Μαραβελάκης, Ε. Ρεπούσκου, Γ. Στεφανογιάννης
PDF
47-60
Συγκριτική μελέτη δομικών υλικών από το ανάκτορο της Κνωσσού και τα αντίστοιχα αρχαία λατομεία.
Ιωάννης Ε. Παπαγεωργάκη, Π. Μαραβελάκης
PDF
61-70
Συμβολή στη στρωματογραφία και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του νεογενούς του Αιγαίου : η νησίδα Χταπόδια (Κυκλάδες).
Ν. Σκουλικίδης, Αναστασία. Μαρκοπούλου-Διακαντώνη
PDF
71-82
Γεωθερμομετρία με τη μέθοδο της ανάκλασης βιτρινίτη στη λεκάνη του Σπερχειού.
Κ Καρύτσας, Γ. Καναβάκης, Θ. Μαρκόπουλος
PDF
83-91
Προγραμματισμός των έργων εφαρμογών για την αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Σουσακίου Κορινθίας.
Γ. Καναβάκης, Κ Καρύτσας, Α. Σωκρατίδου
PDF
93-102