Τόμ. 38 (2005)

Πίνακας Περιεχομένων

Γεωμορφολογική εξέλιξη του λεκανοπεδίου των Αθηνών = Geomorphological evolution of the basin of Athens
Κοσμάς Παυλόπουλος, Χ. Κοταμπάση, Α. Σκέμτος
PDF
1-13
Ποσοτική ανάλυση - μορφοτεκτονικοί δείκτες για τις περιοχές των ρηγμάτων Στρατωνίου - Βαρβάρας και Γοματίου - μεγάλης Παναγίας (Ανατολική Χαλκιδική) = Quantitative analysis - tectonic geomorphology indicators of the faults at the region of Stratoni - Barb
Α. Μιχαηλίδου, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
14-29
Μορφοτεκτονική μελέτη της ευρύτερης περιοχής Θεσ/νίκης για την χαρτογράφηση νεοτεκτονικών ρηγμάτων = Morphotectonic study of the broader area of Thessaloniki for thew cartography of neotectonic faults
Α. Ζερβοπούλου, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
30-41
Εκτίμηση και μοντελοποίηση του κινδύνου διάβρωσης στη λεκάνη απορροής του Ξηροπόταμου Καστοριάς με χρήση ΓΣΠ = Erosion hazzard in the catchment's area of Xiropotamow river - Kastoria using geographical information system
Π. Ζαρκάδας, Σοφία Μαργώνη, Άρης Ψιλοβίκος, Ν. Ρ. Δαλέζιος
PDF
42-53
Γεωμορφολογική εξέλιξη της παράκτιας περιοχής του Ίστρου-Καλού Χωριού του νομού Λασιθίου Κρήτης από το Μέσο Ολόκαινο μέχρι σήμερα = Geomorphological evolution of the coastal area of Istron (N. E. Crete). from the middle holocene until today
Κοσμάς Παυλόπουλος, Κ. Θεοδωρακοπούλου, B. Hayden, Τ. Τσούρου, Μ. Β. Τριανταφύλλου, Κ. Κούλη, Ιωάννης Ε. Μπασιάκος, Δ. Βανδαράκης
PDF
54-68
Ο κίνδυνος πλημμυρών από τον χείμαρρο Διακονιάρη του πολεοδομικού συγκροτήματος της πόλεως των Πατρών, ΒΔ Πελοπόννησος, Ελλάδα = The flood risk from Diakoniaris river in urban area of Patras, NW Peloponnese, Greece
Λ. Σταματόπουλος
PDF
69-76
Γεωμορφολογικές μεταβολές στην περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου σαν αποτέλεσμα της Ολοκαινικής ανόδου της στάθμης της θάλασσας = Geomorphological changes in Thermaikos gulf region as a result of the Holocene sea level rise
Κ. Αλμπανάκης, Μ. Στύλλας, Κ. Βουβαλίδης, Γεώργιος Ε. Συρίδης
PDF
77-85
Η επίδραση της γεωλογίας και της τεκτονικής στην εξέλιξη του υδροφορικού δικτύου και της υδρολογικής λεκάνης του ποταμού Πάμισου της Θεσσαλίας = Control of regional geology and tectonics on the evolution of the drainage network and basin of river Pamisos
Κ. Βουβαλίδης, Α. Ν. Σφέικος, Θ. Παράσχου, Χ. Κεχαγιά, Δ. Ψωμιάδης
PDF
86-100
Ένα παράδειγμα σύζευξης γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (ΓΣΠ) με μεθόδους τεχνιτής νοημοσύνης (ασαφής λογική & νευρωνικά δίκτυα): εφαρμογή στη γεωμορφολογία = An example of geographical information systems (GIS) and astificial intelligence systems (fuz
Θ. Γκουρνέλλος, Ν. Ευελπίδου, Α. Βασιλόπουλος
PDF
101-107
Γεωχημική περιβαλλοντική μελέτη εδαφών της περιοχής Οινοφύτων, Ν. Βοιωτίας = Geochemical environmental study on the soils of inofyta area, Biotia district
Κ. Γκούσης, Νικόλαος Κ. Κονισπολιάτης
PDF
108-114
Εκτίμηση της τρωτότητας στη διάβρωση των γεωλογικών σχηματισμών και της παραγωγής φερτών υλών στη λεκάνη απορροής του Εσωτερικού Μαλιακού Κόλπου = Vulnerability estimation of the landmass erosion and the sediment yield in the inner part of Maliakos gulf d
Γιώργος Σιγαλός, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη
PDF
115-122
Γεωμορφολογική και μορφοτεκτονική ανάλυση της λεκάνης απορροής του Μαλακασιώτικου ρέματος (Δυτ. Θεσσαλία-νομός Τρικάλων) = Geomorphological and morphotectonic analysis of Malakasiotis drainage basin (West Thessaly-Trikala prefecture)
Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Γιώργος Λειβαδίτης, Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου
PDF
123-133
Συμβολή στη μελέτη των γεωπυραμιδικών σχηματισμών (γεωμυθότοπων) της κοιλάδας της Ποτάμιας των δυτικών Καμβούνιων (Τρανόβαλτου Σέρβιων Κοζάνης)
Άρης Ψιλοβίκος, Σοφία Μαργώνη, Χ. Μούμου, Π. Μούρτζιος, Σ. Πεχλιβανίδου, Σ. Τσίλιος
PDF
134-146
Εκτίμηση πλημμυρικής επικινδυνότητας και η χρήση της στο φυσικό και αστικό σχεδιασμό. Παραδείγματα εφαρμογής η πεδιάδα Τρικάλων - Καλαμπάκας. = Flood risk assessment and its usage in natural and urban planning. The case study of the plain of trikala - Kal
Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Π. Κακαλίκα
PDF
147-156
Η συμβολή των δορυφορικών πολυφασματικών εικόνων στη γεωμορφολογία, από τη δεκαετία του 70 (δορυφόποι LANDSAT) μέχρι σήμερα (δορυφόροι IKONOS, QuickBird). Παραδείγματα από την Ελλάδα = The contribution of satellite multispectral images in geomorphology, f
Θεόδωρος Αστάρας, Δημήτριος Οικονομίδης, Α. Μουρατίδης
PDF
157-170
Η συμβολή των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του υδρογραφικού δικτύου του μεγάλου ρέματος Ραφήνας και οι ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στην εκδήλωση πλημμύρων = Contribution of geomorphological features of the drainage network of Megalo Rema (Rafina) and hum
Ευθύμιος Καρυμπάλης, Κ. Γάκη-Παπαναστασίου, Χ. Μαρουκίαν
PDF
171-181
Διαχρονική παρατήρηση των μεταβολών της ακτογραμμής τμήματος της παράκτιας ζώνης του νομού Πιερίας και εκτίμηση των επιπτώσεων από τη μελλοντική άνοδο της θαλάσσιας στάθμης = Shoreline changes along part of the coastal zone of Pieria and assessment of the
Κ. Τσανάκας, Ευθύμιος Καρυμπάλης, Ισαάκ Α. Παρχαρίδης
PDF
182-193
Τεκτονικά ελεγχόμενα υδρογραφικά δίκτυα: η γεωλογική ιστορία των ποταμών Βουραϊκού και Λαδοπόταμου (Β. Πελοπόννησος) = Tectonically controlled drainage networks: the geological history of Vouraikos and Ladopotamos rivers (N. Peloponnese)
Κ. Τρίκολας, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη
PDF
194-203