Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004)

Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας (10ο : 15-17 Απριλίου 2004 : Θεσσαλονίκη)

Πίνακας Περιεχομένων

Εκπαιδευτικός οδηγός για βιντεοταινία "Γεώτοποι της Μακεδονίας και Θράκης, η γεωλογική μας κληρονομιά "
Ειρ. Θεοδοσίου-Δρανδάκη
PDF
626-630
Η διδασκαλία της γεωλογίας στη μέση εκπαίδευση στην Ελλάδα : μία διαχρονική θεώρηση και προτάσεις για το μέλλον
Νίκος Σ. Σκαρπέλης, Αικ. Ασημακοπούλου, Κ. Μιχαλοπούλου
PDF
631-638
Οι γεωπιστήμες στο αναλυτικό πρόγραμμα και τα εγχειρίδια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Γεωργία Φέρμελη, Αναστασία. Μαρκοπούλου-Διακαντώνη
PDF
639-648
Επιλογή εκπαιδευτικών γεώτοπων σε αστικό περιβάλλον
Γεωργία Φέρμελη, Αναστασία. Μαρκοπούλου-Διακαντώνη
PDF
649-658
Κοκκομετρικό μέγεθος και μορφομετρικά χαρακτηριστικά των κροκάλων της κοίτης του Βοιωτικού Κηφισού
Α.Π. Καρκάνας, Νικόλαος Κοντόπουλος
PDF
660-669
Παλαιοπεριβάλλον σχηματισμού του λιγνίτη της γεώτρησης #53 της νεογενούς λεκάνης Αλμυρού, Κεντρική Ελλαδα
Α. Μπουζινός, Χρυσάνθη Ε. Ιωακείμ
PDF
670-678
Ιζηματολογικές παρατηρήσεις στη λιμνοθάλασσα του ΚαΪάφα (Δ/κη Πελοπόννησος)
Δ. Μπούζος, Νικόλαος Κοντόπουλος
PDF
679-688
Hydraulic and statistical grain-size parameters of Pindos turbitite deposits
Γ. Ανανιάδης, Ι. Βακάλας, Νικόλαος Κοντόπουλος, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
PDF
689-698
Triassic carbonate and evaporite sedimentation in the Ionian Zone (Western Greece) : palaeogeografic and palaeoclimatic implication
Κ. Γκέτσος, Φωτεινή Πομώνη-Παπαϊωάννου, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
PDF
699-707
Genesis and physical characteristics of the Neogene Red beds from the Cedar Hills of Thessaloniki, Macedonia, Greece
Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης
PDF
708-716
Grain size statistical parameters and palaeoflow velocity measurements of the Tertiary Pindos foreland basin turbitites
Ι. Βακάλας, Γ. Ανανιάδης, Νικόλαος Κοντόπουλος, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
PDF
717-724
Quaternary calcarenite ( "Poros" ) of Mykonos, Delos and Rhenia, Cyclades Islands, Greece
Μ. Βάρτη-Ματαράγκα,
PDF
725-731
Σπέρματα και καρποί από λιγνιτικά κοιτάσματα του ελληνικού χώρου
Πρόδρομος Α. Αντωνιάδης, Ε. Μαυρίδου
PDF
734-744
Μικροπαλαιοντολογική μελέτη του πυρήνα Ζ1 από το Ιόνιο Πέλαγος : πρώτα παλαιοκλιματολογικά - παλαιοοικολογικά συμπεράσματα
Μ. Γεραγά, Γ. Μυλωνά, Στέλλα Π. Τσαϊλά-Μονοπώλη, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος
PDF
745-753
Η μεσοζωικής ηλικίας εκτεταμένες σπογγοαποΪκίες στην μεταμορφωμένη ομάδα των πλακώδων ασβεστολίθων των εξωτερικών ελληνίδων
Εμμανουήλ Μανουτσόγλου
PDF
754-763
Η ανεύρεση του σειρηνίου metaxytherium cuvieri christol στα ιζήματα του Α. Μειοκαινού της Σητείας Κρήτης
Αναστασία. Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Ε. Λόγος
PDF
764-771
Diversity and abundance trends of benthic foraminifera from the southern part of the Iraklion Basin, Central Crete
Χ. Ντρίνια, Α. Αντωναράκου, Ν. Τσαπάρας
PDF
772-781
Foraminiferal record of environmental changes : preevaporitic diatomaceous sediments from Gavdos Island, Southern Greece.
Χ. Ντρίνια, Α. Αντωναράκου, Ν. Τσαπάρας, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Γ. Κοντακιώτης
PDF
782-791
Loftusia cf.anatolika horizon in upper maastrichtian limestones of the eastern Greece platforn (Mount Ptoon, Boeotia, Greece) : palaeobiogeographical remarks
Α. Ζαμπετάκη-Λέκκα, Α. Κεμερίδου
PDF
792-799
Ανωκρητιδική επίκλυση στους οφειόλιθους βόρειας Πίνδου.Θεωρητικά συμπεράσματα
Ι. Αργυριάδης
PDF
802-807
Νέα δεδομένα στη στρωματογραφία των νησιών Στροφάδων (Ιόνιο Πέλαγος, Δ. Ελλάδα)
Ε. Λόγος, Αναστασία. Μαρκοπούλου-Διακαντώνη
PDF
808-815
Παλαιογεωγραφική εξέλιξη του λεκανοπεδίου Αθηνών από το Άνω Μειόκαινο εώς σήμερα
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου, Ε.-Κ. Μπάση, Χ. Κράνης, Γ. Δ. Δανάμος.
PDF
816-825
Οι θαλάσσιες πλειστοκαινικές εμφανίσεις της περιοχής Αιγιαλείας (β. Πελοπόννησος)
Κ. Τρίκολας, Ε. Κοσκερίδου, Θ. Τσουρού, Χ. Ντρίνια, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη
PDF
826-835
Palaeographic evolution of Pindos basin during paleogene using calcareous nannofossils
Γ. Ανανιάδης, Ι. Βακάλας, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης, K. Κ. Stoykova
PDF
836-845
Cretaceous oceanic anoxic events in western continental Greece
Βασίλης Καρακίτσιος, H. Tsikos, Breugel Y. Van, Ι. Βακόπουλος, Λ. Κωλέττη
PDF
846-855
Quaternary soil - geological stratigraphy in Greece
R. Paepe, Ι. Μαριολάκος, Overloop E. Van, Σ. Νασσοπούλου, J. Hus, Μ. Χατζιώτου, Θ. Μαρκόπουλος, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Γιώργος Λειβαδίτης, V. Sabot
PDF
856-863
Age determination and palaeogeographic reconstruction of Pindos foreland basin based on calcareous nannofossils
Ι. Βακάλας, Γ. Ανανιάδης, Νικόλαος Κοντόπουλος, K. Κ. Stoykova, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
PDF
864-873
Οριοθέτηση - χαρτογράφηση των αλλουβιακών ριπιδίων με τη βοήθεια δορυφορικών εικόνων Landsat/ TM και Τerra/ Aster
Θεόδωρος Αστάρας, Κ. Βουβαλίδης, Δημήτριος Οικονομίδης
PDF
876-884
Χρήση GIS και μεθόδων τηλεπισκόπησης για τη μελέτη γεωλογικών προβλημάτων : η περίπτωση της τεκτονικής τάφρου Σητείας
Ε. Ρόκος, Β. Ανδρώνης
PDF
885-893
Αποκλίσεις μεταξύ μεθόδων εκτίμησης των κλίσεων και ο ρόλος της ανάλυσης των ψηφιακών μοντέλων ανάγλυφου. Συγκριτική μελέτη σε περιβάλλον GIS
Μ. Φουμέλης, Ε. Βασιλάκης
PDF
894-903
Landslide susceptibility mapping by GIS- based qualitative weighting procedure in Corinth area
Μ. Φουμέλης, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Ισαάκ Α. Παρχαρίδης
PDF
904-912
Differential interferometry as a tool of an early warning system in reducing the volcano risk : the case of Nisyros volcano
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Ε. Λάγιος, Β. Α. Σακκάς
PDF
913-918
Short period change detection of Sperchios lower delta area using space radar images
Εμ. Ψωμιάδης, Γεώργιος Π. Μιγκίρος
PDF
919-927
Identification and monitoring of fresh water outflows in coastal areas : pilot study on Psahna area/ Evia island - Greece
Μαριάνθη Στεφούλη, Παναγιώτης Τσόμπος
PDF
928-937
Correlation of tectonics, seismicity and geothermics of Lesbos island using remote sensing data and geographical information systems
Ν. Βούλγαρης, Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Μ. Παχουλά, Ε, Πιρλής
PDF
938-947
Μορφολογική αποτύπωση του πυθμένα της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου με την χρήση ΓΣΠ και διαστημικών φωτογραφιών
Κ. Αλμπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Π. Κομματά, Σ. Σπανού, Άρης Ψιλοβίκος
PDF
950-957
Φυσικογεωγραφικές παρατηρήσεις της παράκτιας ζώνης της βορειανατολικής Ρόδου
Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου
PDF
958-967
Καταγραφή των μεταβολών του γεωμορφολογικού φυσικού περιβάλλοντος με τη χρήση χαρτών διαφορετικής χρονολογίας έκδοσης. ένα παράδειγμα από την παράκτια ζώνη της νοτιοδυτικής Αττικής.
Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος
PDF
968-977
Η ανάπτυξη του υδρογραφικού δικτύου του Πορταϊκού ποταμού της Θεσσαλίας
Ι. Βρουχάκης, Κ. Βουβαλίδης, Α. Ν. Σφέικος, Σοφία Μαργώνη
PDF
978-987
Γεωμορφολογικές μεταβολές των ακτών της λίμνης Βιστωνίδας τα τελευταία 170 χρόνια
Π. Δελημάνη, Γ. Ξειδάκης
PDF
988-997
Τεχνικογεωλογικά προβλήματα της παράκτιας ζώνης της ευρύτερης περιοχής του ακρωτηρίου των αρχαίων Αβδήρων, Ν. Ξάνθης
Π. Δελημάνη, Γ. Ξειδάκης
PDF
998-1007
Μορφολογία των ακτών της Λέσβου
Γιώργος Λειβαδίτης, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη
PDF
1008-1017
Απεικόνιση με Γ. Σ. Π. του φαραγγίου της Αγίας Ειρήνης, στις νότιες παρυφές των Λευκών ¨Ορεων, ΝΔ Κρήτη
Κ. Μπιζούρα, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Ε. Σπυρίδωνος
PDF
1018-1025
Ωκεανογραφικές παρατηρήσεις στη λιμνοθάλασσα του ΚαΪάφα (Δ/κη Πελοπόννησος)
Δ. Μπούζος, Νικόλαος Κοντόπουλος
PDF
1026-1035
Έρευνα της καταλληλότητας των κοιτών του ’νω Αλιάκμονα για την ανάπτυξη του αθλήματος του rafting
Φ. Παυλίδης, Ι. Δημητριάδης, Δ. ΓκαΪτατζής, Π. Τσιώρας
PDF
1036-1043
Γεωμορφολογική εξέλιξη του όρμου Παλαμαρίου (Βορειοανατολική Σκύρος ) κατά το ανώτερο ολόκαινο
Κοσμάς Παυλόπουλος, Ευθύμιος Καρυμπάλης, Παναγιώτης Καρκανάς, Λ. Παρλαμά, Ι. Μάνος, Μ.Β. Τριανταφύλλου, Μ. Θεοχάρη
PDF
1044-1053
Μελέτη της κατανομής των βροχοπτώσεων και της επιφανειακής απορροής στην περιφέρεια της ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την περίοδο 1964-1998
Χ. Πεταλάς, Φ. Πλιάκας, Ιωάννης Β. Διαμαντής, Α. Καλλιώρας
PDF
1054-1063
Χρονολόγηση με την μέθοδο του U/Th σε θαλάσσιες/ λιμνοθαλάσσιες αποθέσεις της ΒΔ/ κης Πελοππονήσσου, Ελλάδα
Λ. Σταματόπουλος, Νικόλαος Κοντόπουλος, M. Voltaggio, M. Branca
PDF
1064-1067
Το καρστ στην Άνω Βλασία Αχαϊας και ενότητα Ωλονού - Πίνδου ως παράγοντας διαμόρφωσης αυτού
Ν. Τσουκαλάς, Κ. Α. Παπαδοπούλου-Βρυνιώτη
PDF
1068-1076
Variations of sea level and sea surface temperature in the Caldera of Santorini Island, Southern Aegean Sea
Κ. Αλμπανάκης, Μ. Στύλλας, Β. Υφαντής
PDF
1077-1083
The contribution of the morphometric parameters of an hydrographic network to the investigation of the neotectonic activity : an application to the upper Acheloos River
Ε. Λυκούδη, Μ. Αγγελάκη
PDF
1084-1092
The Lagoon of Venice : διαχρονική εξέλιξη των υδρο-γεωμορφολογικών διεργασιών, στα υδατορέμματα και τη λιμνοθάλασσα της Βενετίας ( Ιταλία )
Φ. Μαραμπίνη, Α. Μερτζάνης
PDF
1093-1102
Current activity in the Thermaikos Gulf continental margin, in relation to modern sedimentation processes
Σεραφείμ Ε. Πούλος, Π.Γ. Δρακόπουλος
PDF
1103-1110