Τόμ. 28, Αρ. 1 (1993)

Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας με έμφαση στη Γεωλογία του Αιγαίου (6ο : 25-27 Μαΐου 1992)

Πίνακας Περιεχομένων

Rates of active crustaldeformation in the Aegean and the surrounding Area
Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Αναστασία Α. Κυρατζή, Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
PDF
21-32
Geotectonic evolution of the Aegean
Δημήτριος Ι. Παπανικολάου
PDF
33-48
High-pressure/low temperature metamorphism in the external Hellenides(Crete, Peloponnese)
E. Seidel, Thomas Theye
PDF
49-55
The role of extension in unroofing the Cycladic Blueschist belt
Dov Avigad, Zvi. Garfunkel
PDF
57-69
Crustal - scale thrust complex in the Rhodope massif, structure and kinematics
Jean-Pierre Burg, L. E. Ricou, Zhivko Ivanovic, I. Godfriaux, D. Dimov, L. Klain
PDF
71-85
Multiphase crustal thickening in the central parts of the Balkan peninsula
I. Zagorcev
PDF
87-97
Evidence for turonian rift-related extensional subsidence and eastward early tertiary thrusting.Wesstern Paikon zone, Northern Greece
I. R. Sharp, A.H.F. Robertson
PDF
99-110
Kinematic analysis and tertiary evolution of the Pindos-Vourinos Ophiolites (Epirus-Western Macedonia, Greece)
Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Νικόλαος Ζούρος
PDF
111-124
Metamorphic zonation in Northern Greece and its bearing on the Eohellenic obduction issue
A. Michard
PDF
125-136
Post emplacement tectonics and kinematic analysis of the Albanian Ophiolites
Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, M. Shallo, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, A. Vranaj, Νικόλαος Ζούρος, A. Marto
PDF
137-150
Η γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής του όρους Φαλακρού και η τεκτονική σχέση της Δ. Ροδόπης με τη Σερβομακεδονική μάζα
Ι. Χατζηπαναγής, Ν. Φυρολάκης, Ε. Μπόσκος
PDF
151-163
Tectonometamorphic evolution of the Geotectonic units of the Chalkidiki Peninsula
Δ. Θ. Σακελλαρίου
PDF
165-177
Γεωλογική δομή της Σερβομακεδονικής μάζας στην ΒΑ Χαλκιδική
Δ. Θ. Σακελλαρίου, St. Durr
PDF
179-193
Emplacement and deformation of the Sithonia Granitoid pluton ( Makedonia , Hellas)
Μάρκος Δ. Τρανός, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
195-210
Παρατηρήσεις στους μεσοζωϊκούς σχηματισμούς στην περιοχή Βρυναίνας -Κωφών του όρους Οθρυς
Γεώργιος Π. Μιγκίρος, Ανδρέας Χρ. Παυλόπουλος
PDF
211-218
The Athenian Akropolis Klippe : relics of early tertiary large scale nappe emplacement
Παναγιώτης Γαϊτανάκης, V. Dietrich
PDF
219-231
Kerassia - Millia complex : evidence of o mesozoic - early tertiary oceanic basin between the apulian continental margin and the parnassus carbonate platform in Western Greece
P. J. Degnan
PDF
233-246
Νεώτερα στοιχεία για την γεωλογία της Ν. Αργολίδας
Παναγιώτης Γαϊτανάκης, Α. Δ. Φωτιάδης
PDF
247-267
Stratigraphy and tectonic evolution of the Northern margin of the menderes massif
B. Berdogan, T. Gungor
PDF
269-286
Inversery piled metamorphic sussessions of the phylliite - quartzite series of the southern peloponnesus. - Structural and gedynamic implications.
T. Blumor, G. Kowalczyk
PDF
287-296
Τριτογενής έκταση Ηπειρωτικού φλοιού και ανύψωση του μεταμορφωτικού συμπλέγματος του Ψηλορείτη στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού τόξου ( Κρήτη, Ελλάδα )
Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Χ. Φασουλάς, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
PDF
297-314
Examples of Alpide deformation from Epirus : local anomalies of need to re - evaluate the amount of shortening in the Western Hellenide ?
Riccardo Caputo, Νικόλαος Ζούρος
PDF
315-326
Synrift sedimentation during extensional faulting from Middle Lias to malm period and inversion tectonics of Ionian basin in Epirus (NW - Creece)
Βασίλης Καρακίτσιος
PDF
327-350
Tectonic windows of the external zones in the region of Peshkopi ( Eastern Albania )
Shyqyri Aliaj
PDF
351-360
The anatomy of the Krania basin, North - West Greece
J. Wilson
PDF
361-368
Geology ot the Non - Metamorphic formations around Milet / Turkey
B. Schroder, U. Yalcin
PDF
369-378
Η νεοτεκτονική δομή του ανατολικού περιθωρίου του βυθίσματος Αξιού - Θερμαϊκού στην περιοχή Δυτικής Χαλκιδικής ( Κ. Μακεδονία)
Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, Γεώργιος Ε. Συρίδης, Λ. Πολυμενάκος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
379-395
Paleogeography, sedimentation and neotectonic implications at the Kampos depression and Kitries bay area ( Messinia, Peloponnesus, Greece)
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Heinrich Emil Schneider, Δ. Φουντούλης, Ν. Βουλουμάνος
PDF
397-413
Απολιθωμένες ακτογραμμές της Νήσου Θήρας έρευνες και συσχετισμός τους με την τεκτονική και την πρόσφατης θαλάσσαι επίκλυση
Ε. Μ. Καμπουρόγλου, Ι. Μήτσης, Ν. Δ. Δελημπάσης
PDF
415-433
Holocene sea - level changes in Euboea
Σ. Στείρος, , J. Laborel, F. Laborel, M. Arnold, Σ. Παπαγεωργίου
PDF
435-445
The rodia fault system : an active complex shear zone ( Larissa plain, Central Greece)
Riccardo Caputo
PDF
447-456
The recent drainage network of Thassos and its tectonic and morphological background
H. Weingartner
PDF
457-472
Ανανέωση των ποταμών στο χώρο που περιβάλλει το Βόρειο Αιγαίο πέλαγος σε σχέση προς τις μεταπλειοκαινικές τεκτονικές και κλιματικές αλλαγές
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Α. Σ. Ιωάννου
PDF
473-484
On the Hellenic trough structure
Nikita Alekseevich Bogdanov, V. Y. Khain, Ivan Alekseevich Basov
PDF
485-500
Ιζηματολογική και παλαιογεωγραφική εξέλιξη του Σαρωνικού κόλπου στο τέλος του τεταρτογενούς
Βασίλειος Λυκούσης
PDF
501-510
Ιζηματολογικές και γεωλογικές έρευνες στο κεντρικό τμήμα του ηφαιστειακού τόξου Ν. Αιγαίου: προκαταρκτικά αποτελέσματα
Κ. Δ. Περισοράτης, Α.Δ. Ανδρινόπουλος, Π. Ζαχαράκης, Ε. Ζημιανίτης
PDF
511-531
Τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της Καλδέρας της Σαντορίνης και της γύρω θαλάσσιας περιοχής
Κ. Δ. Περισοράτης, Σ. Μιχαηλίδης, Π. Ζαχαράκης, Ι. Αγγελόπουλος
PDF
533-552
Aragonite whitngw of pliocene and pleisteocene age in the area of Corinth
Dieter Richter, Χ. Αναγνώστου, Βασίλειος Λυκούσης
PDF
553-562
Studies on the Permian - Jurassic carbonate sequences of Talea Ori, Crete, Greece
N. Cabaleri, Cl. Armella, B Baldis, Θ. Μαρκόπουλος, Α. Ι. Αλεξόπουλος
PDF
563-573
Mechanisms of sediment transport and deposition in slopes of Xios and Lesvos islands, E. Aegean sea
Βασίλειος Λυκούσης, Β Καπσιμάλης
PDF
575-585
Μετρήσεις θαλασσίων ρευμάτων κοντά στο βυθό και η δημιουργία ιζηματοδομών στις περιοχές του ανατολικού και κεντρικού Αιγαίου, πρώτη προσέγγιση
Θ. Καρδάρας
PDF
587-599
Ιζηματολογική μελέτη επιφανειακών ιζημάτων του κόλπου Ιθάκης
Σταυρούλα Π. Αλεξανδροπούλου, Σωτήριος Π. Βαρνάβας, Αθανάσιος Γ. Πανάγος
PDF
601-623
Προκαταρκτική εξέταση της κατανομής και της ποιότητας των αιωρούμενων ιζημάτων στο υδρολογικό σύστημα του ποταμού Στρυμώνα και της λίμνης Κερκίνης
Κ. Αλμπανάκης, Σπύρος Σκλαβούνος, Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
PDF
625-634
"Περιεχόμενα"
Ανωνύμως
PDF
635-636