Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001)

Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας με έμφαση στην συμβολή των Γεωεπιστημών στην ανάπτυξη (9ος : Σεπτέμβριος 2001 : Αθήνα)

Πίνακας Περιεχομένων

"Εισαγωγικά, Πρόλογος, Περιεχόμενα"
Anonymous
PDF
0
Προσδιορισμός ταχυτήτων διατμητικών κυμάτων με τη μέθοδο του μικροθορύβου στο Euroseistest = Determination of the shear wave velocities by the method of microtremor on Euroseistest
Π. Αποστολίδης, Ζ. Ρουμελιώτη, Δ. Γ. Ραπτάκης, Κ. Δ. Πιτιλάκης
PDF
1277-1284
Γεωφυσική έρευνα εντοπισμού απολιθωμένων κορμών στο απολθωμένο δάσος Σιγρίου της νήσου Λέσβου = Geophysical survey to the petrified forests of Sigri in Lesvos island (north Aegean)
Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Η. Φίκος, Ι. Μερτζανίδης, Ε. Ζανανίρι, Ζ. Ρουμελιώτη, Νικόλαος Ζούρος, Κωστής Κοντογιάννης, Ε. Κόντης, Η. Βαλιάκος
PDF
1285-1291
Αναλυτική επίλυση του προβλήματος του προσδιορισμού των ηλεκτρομαγνητικών παραμέτρων για δομή δύο στρωμάτων - εφαρμογές στη Περιβαλλοντική γεωλογία = A direct solution for dielectric and geometric parameters of lossy two- layered media - applications in e
Ι. Μερτζανίδης, Γρηγόρης Ν. Τσόκας, Ιωάννης Ι. Σάχαλος
PDF
1293-1300
Μια συγκριτκή μελέτη διευρένησης τησ δομής του υπόβαθρου με την εφαρμογή συμβατικών γεωφυσικών μεθόδων ανάλυσης = A comperative study for structural bedrock delineation by using conventional geophysical methods
Ταξιάρχης Παπαδόπουλος, Α. Ι. Αλεξόπουλος, Π. Ι. Καμπούρης
PDF
1301-1307
Λεπτομερής διευρένηση της ρηχής δομής με τη μέθοδο της σεισμικής διάθλασης και τη χρήση διαφορετικών τεχνικών ανάλυσης = Detailed shalloow structure seismic refraction investigation, with the application of different processing tecnhiques
Ταξιάρχης Παπαδόπουλος, Π. Ι. Καμπούρης, Α. Ι. Αλεξόπουλος
PDF
1309-1315
Συμβολή μοντέρνων μεθόδων γεωσεισμικής διασκόπησης στη διευρένηση της υπόγειας δομής. Μια εφαρμογή στην περιοχή της Καλογρέζας = Contribution of modern seismic methods for surface investigations. An application at Kalogreza area (Athens)
Ταξιάρχης Παπαδόπουλος, Α. Ι. Αλεξόπουλος, Π. Ι. Καμπούρης, Σ. Β. Τόλης, Σ. Καβουνίδης
PDF
1317-1323
Αναζήτηση ενάλιων κινητών και ακίνητων μαρτυρίων ανθρώπινης δραστηριότητας στην Αλεξάνδρεια (Αίγυπτος), με σύγχρονες γεωφυσικές μεθόδους - προκαταρκτικά αποτελέσματα = A reconaissance marine geophysical survey in Alexandria, Egypt, for the detection of an
Γ. Παπαθεοδώρου, Α. Στεφάτος, Μ. Γεραγά, Α. Χάλαρη, Δ. Χριστοδούλου, Γ. Φερεντίνος, Α. Παλαιοκρασάς, ,Χ. Τζάλας, M.E. Fahmy, S.A. Omer
PDF
1325-1334
Συνδυασμός των μεθόδων φυσικού δυναμικού και γεωηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων για την διευρένηση της υπεδαφικής στρωματογραφικής δομής = A combination of self - potential and schlumberger ves measurements for subsurface layering investigations
Γ. Παπαθεοφάνους, Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης, Ταξιάρχης Παπαδόπουλος, Ν. Σ. Νικολάου
PDF
1335-1342
Μελέτη του πεδίου φυσικού δυναμικού, που παράγεται από λεπτή μεταλλοφόρο φλέβα, σε ηλεκτρικά ομοιογενές και εγκάρσια ανισότροπο έδαφος = A study of the self - potential field produced by a polarised inclined sheet in an electrically homogeneous and transv
Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης, Ταξιάρχης Παπαδόπουλος, Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος
PDF
1343-1350
Διασκόπηση με τη μέθοδο του γεωραντάρ για εντοπισμό θαμμένων αρχιοτήτων σε περιοχή ανέγερσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στη Λαμία = Geophysical prospecting for buried antiquites by means of the G.P.R. method in a parking construction area in Lamia
Γρηγόρης Ν. Τσόκας, Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Γεώργιος Χ. Σούλιος, Ι. Μερτζανίδης, Π. Τσούρλος
PDF
1351-1355
Downhole seismic logging for detailed p - s waves velocity determination
Π. Ι. Καμπούρης, Α. Ι. Αλεξόπουλος, Ταξιάρχης Παπαδόπουλος
PDF
1357-1362
Prospecting for voids with vertical radar profiling
Λ. Φ. Ιωάννης
PDF
1363-1370
Subsurface fault imaging using crosshole tomographic methods
Λ. Φ. Ιωάννης
PDF
1371-1378
A geophysical survey in the archaelogical site of Archontiko, Yannitsa
Α. Σαββαϊδης, Γρηγόρης Ν. Τσόκας, Π. Τσούρλος, Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Α. Χρυσοστόμου, Π. Χρυσοστόμου
PDF
1379-1383
Geophysical prospection for mapping of the qanat systems : application to the qanat system of Agia Paraskevi - Chortiati of Thessaloniki (n. Greece)
Π. Τσούρλος, Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Γρηγόρης Ν. Τσόκας, Κ. Αλεξάνδρου, P. Tzeli
PDF
1385-1391
The method of anisotropy of magnetic susceptibility : theory and applications. A case study from the Rhodope massif
Ε. Ζανανίρι
PDF
1393-1401
Ο σεισμός στο Gujarat, δυτική Ινδία (26 ιαν. 2001). Ένα γεωδυναμικό επεισόδιο σε ενδοηπειρωτικό περιβάλλον συμπίεσης = The Gujarat, west India, earthquake (Jan. 26th 2001). A geodynamic event in an intraplate compressional regime
Γ. Δ. Δανάμος, Ευθύμιος Λ. Λέκκας, Σ. Γ. Λόζιος
PDF
1405-1415
Ο σεισμός του 365 μ.Χ από το θρύλο στην προσομοίωση = The AD 365 earthquake. From legend to modelling
Α.Γ. Δράκος, Σ. Στείρος
PDF
1417-1424
Ο σεισμός της (28ης Δεκεμβρίου 1891) 9ης Ιανουαρίου 1892 στη Λάρισα = The (December 28th, 1891) January 9th, 1892 Larisa (central Greece) earthquake
Β. Κουσκούνα
PDF
1425-1432
Μεταβολές της συγκέντρωσης ραδονίου σε υπόγεια νερά πριν από όλες τις σεισμικές δονήσεις (Μ>_ 2.5), από το Σεπτέμβριο 1998 έως τον Ιανουάριο 1999, στην περιοχή του ρήγματος της Αταλάντης = Radon concentration changes in ground water prior all the earthqua
Παναγιώτης Μητρόπουλος, K. Notsu, G. Igarashi, T. Mori, Ν. Δ. Δελημπάσης, Ν. Κακαβάς
PDF
1433-1439
Συσχέτιση μεταξύ υδροθερμικών διαλυμάτων και ικροσεισμικής δραστηριότητας στη να ακτή της νήσου Μήλου = Relationship between hydrothemal fluids and microseismic activity on the south - east coast of Milos island
Εμμανουήλ Γ. Μπαλτατζής, Ν. Δ. Δελημπάσης, E. Βαλσαμή-Jones, Μ. Πυρλή, B. Baier
PDF
1441-1447
Σεισμοτεκτονικά χαρακτηριστικά βορείου Αιγαίου = Seismotectonic features in the northern Aegean sea
Θ. Μπαράκου, Ν. Δ. Δελημπάσης, Ν. Βούλγαρης, B. Baier
PDF
1449-1456
Ενόργανες και υπαίθριες παρατηρήσεις για τον καθορισμό της σεισμογόνου δομής του σεισμού της 7ης Σεπτεμβρίου 1999 στην Αθήνα = Instrumental and field observations for the determination of the seismogenic structure of the 7th September 1999 Athens earthqua
Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Α. Γκάνας, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
PDF
1457-1464
Implications of paleoseismology in seismic hazard analysis in nw Crete and Kyhtira strait (Greece)
Κ. Ανδρέου, Β. Μουσλοπούλου, Ι. Φουντούλης, K. Atakan
PDF
1465-1472
Application of new seismic interpretation for exploration of carbonate traps in western Albania
Verginia Bare, V. Ngresi, M. Bako, S. Nazaj
PDF
1473-1478
Geological construction of southern part of Ionian zone based on interpretation of seismic data
Verginia Bare, M. Bako, V. Ngresi
PDF
1479-1483
An alternative bayesian statistics for probabilistic earthquake prediction in Mexico, central and south America
Ο. Χ. Γαλάνης, θεόδωρος Μ. Τσάπανος, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Αναστασία Α. Κυρατζή
PDF
1485-1491
The interpretation of seismic facies in the molassic deposition of preadriatic foredeep
A. Gjika, M. Gjika, S. Guri, M. Guri, E. Trifoni
PDF
1493-1501
The contribution of the seismic to the study of the Selenica - Amantia region, Albania
K. Jano, N. Rakipi, A. Piperi, F. Qyrana, E. Jano
PDF
1503-1505
Quantitative evaluation of the seismicity in seismogenic sources of the circum Pacific rim
Γ. Χ Κοραβός, θεόδωρος Μ. Τσάπανος, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, Κ. Α. Παπαϊωάννου
PDF
1507-1513
Parameters of intensity distrubution in the Izmit and Duzce (Turkey) earthquakes
Ευθύμιος Λ. Λέκκας
PDF
1515-1521
The 1999 earthquake activity in Izmit, nw Turkey an oppurtunity for the study of actualistic strike-slip related tectonic forms
Ευθύμιος Λ. Λέκκας
PDF
1523-1529
Paleoseismological investigations along the Kera fault zone, western Crete : implications for seismic hazard assessment
Β. Μουσλοπούλου, Κ. Ανδρέου, K. Atakan, Ι. Φουντούλης
PDF
1531-1537
Possible triggering of strong eartquakes in a seismic sequence due to coulomb stress changes generated by the occurence of previous strong shocks
Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Β. Γ. Καρακώστας, Α. Β. Μπαμπά
PDF
1539-1546
Historical eartquakes and tsunamis of the south Ionian sea occuring from 1591 to 1837
Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Α. Πλέσσα
PDF
1547-1554
The Konitsa, Epirus-nw Greece, July 26 (MS=5.4) and August 5, 1996, (MS=5.7) earthquakes sequence
Δ. Παπαναστασίου
PDF
1555-1562
Recent micro-earthquake activity at northern Evoikos gulf, central Greece
Δ. Παπαναστασίου, Γ. Ν. Σταυρακάκης, Δ. Ι. Μακάρης
PDF
1567-1572
A method for estimating the origin time of an ensuing mainshock by observations of preshock crustal seismic deformation
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Γιώργος Φ Καρακαϊσης, Ε. Μ. Σκορδύλης, Α. Σαββαϊδης
PDF
1573-1579
The Athens 1999 mainshock (Mw=5.9) and the evolution of its aftershock sequence
Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Β. Γ. Καρακώστας, Γιώργος Φ Καρακαϊσης, Χρήστος Α. Παπαϊωάννου
PDF
1581-1586
Deformation in Nisyros volcano (Greece) using differential radar interferometry
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Ε. Λάγιος
PDF
1587-1594
Seismic potential of faults in the Granada basin (Betic Cordillera, Spain)
, , Casado C. Lspez
PDF
1595-1600
Structural and neotectonic features of the pediatric depression (Albania) detected by seismic interpretation
J. Skrami
PDF
1601-1609
The markov model as a a pattern for earthquakes recurrence in south America
θεόδωρος Μ. Τσάπανος
PDF
1611-1617
Bayesian probabilities for occurence of large eartquakes in the seismogenic sources of Japan and Philippine during the period 1998-2017
θεόδωρος Μ. Τσάπανος, Ο. Χ. Γαλάνης, Σ. Δ. Μαυρίδου, Π. Χέλμη
PDF
1619-1625
Spatial distribution of the seismogenic hazard parameters in the seismogenic sources of Japan
θεόδωρος Μ. Τσάπανος, Γ. Χ Κοραβός, Χ. Ι. Πατσιά, Δ. Θ. Κουλαράς
PDF
1627-1633
Single site magnetotelluric response functions using b-robust w-estimators, with an application to earthquake prediction research
Α. Τζανής
PDF
1635-1644
Seismotectonic characteristics of the area of western Attica derived from the study of the September 7, 1999 Athens earthquake aftershock sequence
Ν. Βούλγαρης, Μ. Πιρλή, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Γ. Κασσάρας, Π. Παπαδημητρίου
PDF
1645-1651
"Ευρετήριο Συγγραφέων"
Anonymous
PDF
1653