Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Μαγγανάς, Ανδρέας Κ.

 • Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) - Άρθρα
  Νεοσχηματισμός ορυκτών και γεωχημικά χαρακτηριστικά πλεικαινικών στρωμάτων του Αγ. Θωμά της νήσου Αίγινας = Neoformation of minerals and geochemical characteristics of Pliocene layers of Agios Thomas, Aegina island, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) - Άρθρα
  Διερεύνηση των διεργασιών μιγματιτίωσης βιοτιτικών γνεύσιων της περιοχής Εχινού Ξάνθης στη Δυτική Θράκη = Evaluation of the migmatization processes in biotite gneisses of the Echinos area, Xanthi, W. Thrace
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
  Διεργασίες μεταμόρφωσης του πηγματίτη της Λεπτοκαρυάς (Θράκη) = Metasomatic processes of the Leptokarya pegmatite, (Thrace, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
  Συγκριτική μελέτη της ορυκτοχημείας των αμφιβόλων ηφαιστειακών πετρωμάτων του τόξου του Αιγαίου = Comparative study of amphiboles mineral chemistry from volcanic rocks of the Aegean island arc.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) - Άρθρα
  Elemenatl and Sr - Nd isotopic evidence for the origin and geodynamic significance of volcanic rocks from oxylithos ( central Euboea, Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) - Άρθρα
  An unusual tourmaline composition from Sithonia Peninsula (northern Greece)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) - Άρθρα
  Plagiogranitic rocks of Evros Ophiolite, Ne Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) - Άρθρα
  Anelasticity beneath the Aegean inferred from Rayleigh wave attenuation
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Neoformation of minerals and geochemical characteristics of Pliocene layers of Agios Thomas, Aegina island,Greece (abstracts) = Νεοσχηματισμός ορυκτών και γεωχημικά χαρακτηριστικά των πλειοκαινικών στρωμάτνω του Αγ.Θωμά της νήσου Αίγινας.
  Λεπτομέρειες  PDF