Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Γοδελίτσας, Α.

 • Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) - Άρθρα
  Laser μ-Raman investigation of Greek bauxites from the Parnassos-Ghiona active mining area
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) - Άρθρα
  Characterization of garden soil pollution in the mining village of Stratoni, N. Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  Evidence for high pressure metamorphism in the Vertiskos group of the Serbomacedonian massif: the eglolite of Nea Roda, Chalkidiki (abstracts) = Δεδομένα για την υψηλής πίεσης μεταμόρφωση της ενότητας Βερτίσκου , της Σερβομακεδονικής μάζας:ο εκλογίτης Νέων Ρόδων Χαλκιδικής.
  Λεπτομέρειες  PDF