Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Ροντογιάννης, Θ.

 • Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) - Άρθρα
  Συμπιεστικές παραμορφώσεις στη Δυτική Ελλάδα με τους σεισμούς Μαρτίου - Απριλίου 1983: τεκτονικά και σεισμολογικλα στοιχεία = Compressive deformation in Western Greece related with March - April 1983 earthquakes: tectonic and seismic data
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) - Άρθρα
  Οι πλειο - πλειστοκαινικές αποθέσεις περιοχής Σουσακίου - Αγ. Θεοδώρων (Κορινθίας): στρωματογραφία - παραμόρφωση = Plio - Pleistocene deposits of the Sousaki - Ag. Theodori area (Corinth)
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Νεώτερα στοιχεία για τη στρωματογραφία και την τεκτονική των πλειο - πλειστοκαινικών αποθέσεων της περιοχής Πρέβεζαας = New data on the stratigraphy and structure of the Plio - pleistocene deposits in the area of Preveza
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Νέα δεδομένα στη γεωλογία των νεογενών αποθέσεων της βόρειας Ευβοιας = Νew geological data of the neogene deposits of N.Euboea
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) - Άρθρα
  Evidences of active faulting in Thrace Region ( Northeastern Greece )
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) - Άρθρα
  Evaluation of soil erosion and susceptibility to landslide manifestation as a consequence of wildfire events affected the Zacharo municipality, Peloponnesus, Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  New geological data of the neogene deposits of N.Euboea (abstracts) = Νέα δεδομένα στη γεωλογία των νεογενών αποθέσεων της Β. Εύβοιας.
  Λεπτομέρειες  PDF