Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Θεοδωρακοπούλου, Κ.

 • Τόμ. 38 (2005) - Άρθρα
  Γεωμορφολογική εξέλιξη της παράκτιας περιοχής του Ίστρου-Καλού Χωριού του νομού Λασιθίου Κρήτης από το Μέσο Ολόκαινο μέχρι σήμερα = Geomorphological evolution of the coastal area of Istron (N. E. Crete). from the middle holocene until today
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 42, Αρ. 1 (2008) - Άρθρα
  Γεωαρχαιολογικές έρευνες στο νεκροταφείο της αρχαίας Καμάρας στην περιοχή Ξηροποτάμου Αγίου Νικολάου Κρήτης = Geoarchaelogical investigations to the cemetery of ancient Kamara (Xeropotamos area) in Ag. Nikolaos Crete
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) - Άρθρα
  GIS as an educational tool: mapping cultural sites in Greek space-time
  Περίληψη  PDF