Λεπτομέρειες Συγγραφέα

Πάσχος, Π.

 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Νεώτερα στοιχεία για τη στρωματογραφία και την τεκτονική των πλειο - πλειστοκαινικών αποθέσεων της περιοχής Πρέβεζαας = New data on the stratigraphy and structure of the Plio - pleistocene deposits in the area of Preveza
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) - Άρθρα
  Νέα δεδομένα στη γεωλογία των νεογενών αποθέσεων της βόρειας Ευβοιας = Νew geological data of the neogene deposits of N.Euboea
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) - Άρθρα
  Συμβολή στη γνώση των νεογενών ιζημάτων της περιοχής Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας: από στρωματογραφική και παλαιοοικολογική άποψη = Contribution to the knowledge of the neogene sediments of the area Paleros - Mytikas (Etoloakarnania): from the stratigraphic an
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) - Άρθρα
  Geotrails in Greece
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  New geological data of the neogene deposits of N.Euboea (abstracts) = Νέα δεδομένα στη γεωλογία των νεογενών αποθέσεων της Β. Εύβοιας.
  Λεπτομέρειες  PDF
 • Τόμ. 25 (1990) - Επιτομές
  New stratigraphical and tectonic data of the plio-pleistocene deposits of the Preveza area (abstracts) = Νεώτερα στοιχεία για τη στρωματογραφία και την τεκτονική των Πλειο-Πλειστοκαινικών αποθέσεων της περιοχής Πρέβεζας.
  Λεπτομέρειες  PDF