Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Ο σεισμός ενδιάμεσου βάθους Μ 6.7 των Κυθήρων στις 8 Ιανουαρίου 2006 : μηχανισμοί γένεσης και μοντέλο ολίσθησης με τη χρήση τελεσεισμικών δεδομένων = The 8 January 2006, M 6.7 intermediate depth Kythera earthquake : focal mechanism of the mainshock and slip distribution model using teleseismic waveforms  PDF
Χριστόφορος Μπενετάτος, Αναστασία Α. Κυρατζή
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Seismogenic sources and related active faults in the gulf of Corinthia combined approach  PDF
Μ. Σέγου, Σ. Γ. Λόζιος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Nondestructive 2-D geoelectrical surveying into a building's basement  PDF
Ε. ΕΥ. Αθανασίου, Π. Τσούρλος, Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Γρηγόρης Ν. Τσόκας
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) The earthquake of 426 bc in N. Evoikos Gulf revisited : amalgamation of two different strong earthquake events?  PDF
Ι. ΠαπαΪωάννου, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Multimensional earthquake frequency distributions consistent with non-extensive statistical physics: the interdependence of magnitude, interevent time and interevent distance in North California Περίληψη  PDF
Ανδρέας Τζάνης, Φ. Χ. Βαλλιανάτος, Α. Ευσταθίου
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Geothermal exploitation in the Sani - Afytos area of the Kassandra peninsula (Chalkidiki peninsula, Northern Greece)  PDF
Χρήστος Π. Κουγκουλής, Απόστολος Αρβανίτης, Ν. Κολιός, Σ. Κουτσίνος, Ι.-Σ. Κουγκουλής
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) The Psachna ( Evia Island ) earthquake swarm of june 2003  PDF
Κ Μπενετάτος, Αναστασία Α. Κυρατζή, Κ. Κεμεντζετζίδου, Ζ. Ρουμελιώτη, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Ε. Μ. Σκορδύλης, Ι. Λατουσάκης, Γ. Δρακάτος
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Ενεργός τεκτονική και σεισμική επικινδυνότητα της ευρύτερης περιοχής του Κορινθιακού κόλπου = Active tectonics and seismic hazard in the broader area of the gulf of Corinth  PDF
Σ. Βαλκανιώτης, Γ. Χ. Κοραβός, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Θεόδωρος Μ. Τσάπανος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Major tectonic structures in northeastern Greece deduced from geophysical and seismological data  PDF
Α. Δ Σταμπολίδης, Αναστασία Α. Κυρατζή, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Recent 2005-2006 strong seismic activity in Greece under the aspect of seismicity parameters temporal variation analysis  PDF
Ι. Γ. Μπασκουτάς, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Ambient noise horizontal - to - vertical spectral ratio for assessing site effects in urban enviroments : the case of Thessaloniki city (Northern Greece)  PDF
Α. Α. Πάνου, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Κ. Χ. Στυλιανίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Earthquake cluisters in NW Peloponnese Περίληψη  PDF
Μ. Μεσημέρη, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Β. Γ. Καρακώστας, Γ. Τσακλίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Teleseismic body wave inversion  PDF
Α. Μόσχου, Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Mapping of coda attenuation at the extend of the national seismological network of Greece  PDF
Ι. Γ. Μπασκουτάς, M. Herraiz, A. C. Perez, Ι. Σ. Καλογεράς, Γ. Πανοπούλου, Μ. Σαχπαζή, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 41, Αρ. 1 (2008) Μέτρηση της επίδρασης των παραγόντων στην έκλυση ραδονίου στην περιοχή Μεγάρων = Impact of meteorological processeson the randon emission in the Megara region  PDF
Ε. Οικονομόπουλος, Ε. Παπαευθυμίου, Κ. Ιωαννίδης, Ιωάννης Κουκουβέλας
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Critical-point behaviour in self-organazing systems : The September 1999 Athens earthquake and stock market correction  PDF
Α. Τζανής
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Structure of the Marathon basin (NE Attica, Greece) based on gravity measurements  PDF
Σ. Χαϊλάς, Α. Τζανής, Ευάγγελος Λάγιος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) A source parameters study of the aftershock sequence of the Kozani - Grevena 1995 earthquake based on acceleration records  PDF
Α. Α. Πάνου, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Κυριάκος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου
 
51 - 68 από 68 Στοιχεία << < 1 2 3 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.