Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Near-real-time evaluation of the evolution of a seismic excitation: application to the January 8, 2013 Lemnos seismic sequence Περίληψη  PDF
Ε. Τέζα, Ε. Μ. Σκορδύλης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Δομή πρακτικών / Περιεχόμενα = Scheme of the proceedings / Contents  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Assessment of groundwater pollution in relation to heavy metals of the alluvial aquifer of Thriasion plain (NW Attica) Περίληψη  PDF
Δ. Κυριαζής, Ελένη Ζαγγανά, Γεώργιος Ν. Σταμάτης, Φ. Φιλιππίδης, Εμ. Ψωμιάδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Origin of the high-K Tertiary magmatism in Northern Greece: implications for mantle geochemistry and geotectonic setting Περίληψη  PDF
Κ. Πιπερά, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Τ. Σολδάτος, G. Poli, Γεώργιος Χριστοφίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Eastern Mediterranean foraminiferal palaeoecological response to Mid-late Pliocene climatic regime: a preliminary notre Περίληψη  PDF
Η. Δρίνια, Α. Αντωναράκου, Σ. Μιχαλακόπουλος, Ευθύμιος Τσιολάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Palaeotectonic environment and landslide phenomena in the area of Malakasa, Greece Περίληψη  PDF
Νικόλαος Δ. Μούρτζας, Ε. Σωτηρόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Basin and local scale detection of ground subsidence through persistent scatterer interferometry: the Anthemountas basin (Northern Greece) case study Περίληψη  PDF
F. Raspini, Κ. Λουπασάκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος, S. Moretti
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Along-strike variations in the Hellenide-Anatolide orogen: a tale of different lithospheres and consequences Περίληψη  PDF
Uwe Ring, K. Gessner, S. Thomson, V. Markwitz
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) [Εισαγωγικά στοιχεία του 13ου Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. "Έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων". Τόμος πρώτος (1)] = [Front matter of 13th International Congress of the Geological Society of Greece."Exploration and exploitation of mineral resources" . First Volume]  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Spectroscopic and thermal study of bentonites from Milos island, Greece Περίληψη  PDF
Άννα Ι. Μπουρλίβα, Κλεόπας Κ. Μιχαηλίδης, Κ. Α. Σικαλίδης, Ανέστης Α. Φιλιππίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Rock mass blastability dependence on rock mass quality Περίληψη  PDF
Μ. Χατζηαγγέλου, Βασίλειος Γ. Χρηστάρας
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Flood fatalities in Athens, Greece: 1880-2010 Περίληψη  PDF
Μ. Διακάκης, Κ. Κατσετσιάδου, Α. Παλληκαράκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Spatio-temporal earthquake clustering in the Western Corinth gulf Περίληψη  PDF
Ε. Καραγιάννη, Π. Μ. Παραδεισοπούλου, Β. Γ. Καρακώστας
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Chemostratigraphy of the Toarcian oceanic anoxic event from the Ionian zone, Greece Περίληψη  PDF
Ν Καφούσια, Β. Καρακίτσιος, E. Mattioli, H. C. Jenkyns
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Delineation of recharge areas of the aquifer systems of Corinthia prefecture by the use of isotopic evidence  PDF
Α. Αντωνάκος, Κ. Νίκας
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Sedimentation processes and palaeographic evolution of Makrilia pliocene deposits, SE Crete Περίληψη  PDF
Λ. Μοφόρης, Σ. Κωστοπούλου, Γ. Παναγόπουλος, Ι. Πυλλιότης, Μ. Τριανταφύλλου, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) The geothermal occurence of Kapistri, Ierapetra area, Crete Περίληψη  PDF
Γ. Χατζηγιάννης, Θ. Καβουρίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) The prospect of using greek lignite in an energy portfolio related to power generation Περίληψη  PDF
Κασσιανή Παπανικολάου, Ι. Τύπου, Ι. Ιωακείμ, Θ. Κώτης, Α. Ε. Φώσκολος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Late bronze age pottery as indicator of the deposition temperatures of the Minoan pyroclastic products, Santorini, Greece Περίληψη  PDF
Evdokia Tema, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Δέσποινα Κοντοπούλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Theoretical approach of teaching lithosphere in junior high school: a critical review of the content and objectives defined by the curriculum of the ministry of education Περίληψη  PDF
Γ. Λεοντακιανάκος, Χ. Βραχάς, Ι. Μπαζιώτης, Γ. Σουλτάτη, Γεωργία Φέρμελη
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Groundwater quality of the coastal aquifers in the eastern part of Thermaikos gulf (from Aggelochori to Kallikrateia) Περίληψη  PDF
Α. Παύλου, Γεώργιος Χ. Σούλιος, Γ. Δημόπουλος, Γρηγόρης Ν. Τσόκας, Χρήστος Μάττας, Νεράντζης Καζάκης, Κωνσταντίνος Βουδούρης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Petrography and zircon morphology of syntectonic granitoids rocks of Hafafit area, South Eastern desert (Egypt) Περίληψη  PDF
I. Thabet, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Αντώνιος Α. Κορωναίος, S. Kamh
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Foraminiferal biostratigraphy and palaeoenvironmental analysis of the basal part of Kalamavka formation (Late Miocene, Ierapetra basin, Eastern Crete) Περίληψη  PDF
Η. Δρίνια, Α. Αντωναράκου, Μ. Α. Λουβάρη
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Geological solutions concluded by petroleum geochemical data in western Greece Περίληψη  PDF
Ν. Ρηγάκης, Βασίλης Καρακίτσιος, Φ. Μαρνέλης, Σπ. Σωτηρόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Investigation and mitigation of a failure at the Taxiarches canal of Mornos aqueduct Περίληψη  PDF
Νικόλαος Δ. Μούρτζας, Α. Γκιώλας, Δ. Βακίρης, Β. Γ. Σούλης
 
51 - 75 από 210 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.