Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Ευρετήριο συγγραφέων = Author index  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Developing an interactive application embodied in the geosciences educational procedure Περίληψη  PDF
Π. Τσαγκαράτος, Μ. Περράκη, Ι. Ηλιά
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Flood and groundwater management for the mountain plateau of Omalos based on geoinformatics techniques Περίληψη  PDF
Ν. Ν. Κουργιαλάς, Γ. Π. Καρατζάς
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Synthesis and characterization of four new Halloysite - TiO2 nanocomposites Περίληψη  PDF
Δ. Παπούλης, S. Komarneri, Σ. Τόλη, Δ. Παναγιωταράς, Σ. Μπακάλης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Climatic vs tectonic control on the early late Miocene tectono-stratigraphic deposits of the pre-apulian zone, Western Greece Περίληψη  PDF
Η. Δρίνια
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Coal deposits of Turkey: properties and importance of energy demands Περίληψη  PDF
R. G. Oskay, H. Inaner, A. I. Karayigit, Κ. Χρηστάνης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Stabilization of the limestone escarpment of the skete of Osios Nikanoras under wet conditions due to future filling of the Ilarion dam's reservoir Περίληψη  PDF
Νικόλαος Δ. Μούρτζας, Α. Γκιώλας, Ε. Κολαϊτη
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Neutralization of sludge and purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (Greece) using natural zeolite Περίληψη  PDF
Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Αθανάσιος Χ. Γκοντελίτσας, Νίκος Καντηράνης, Π. Γαμαλέτσος, Ε. Τζάμος, Σ. Φιλιππίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Paleoearthquake history of the Spili fault, Crete, Greece Περίληψη  PDF
Β. Μουσλοπούλου, Δ. Μωραϊτης, L. Benedetti, V. Guillou, Δ. Χριστόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Geomorphological quantitative analysis of Sperchios river basin area (Central Greece) utilizing geographical information systems Περίληψη  PDF
Εμ. Ψωμιάδης, Γεώργιος Π. Μίγκιρος, Β. Αντωνίου
 
201 - 210 από 210 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.