Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Remote sensing techniques as a tool for detecting water outflows. The case study of Caphalonia island Περίληψη  PDF
Μαριάνθη Στεφούλη, Ε. Βασιλείου, Ε. Χάρου, Ν. Σταθόπουλος, Α. Περράκης, Πάρης Γιαμπούρας
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) The earthquake intervent time distribution along the Hellenic subduction zone Περίληψη  PDF
Γεώργιος Παπαδάκης, Φ. Χ. Βαλλιανάτος, Γ. Μίχας
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Removal of malachite green dye from aqueous solutions by diasporic greek raw bauxite Περίληψη  PDF
Ι. Κ. Γεωργιάδης, Α. Παπαδόπουλος, Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Αθανάσιος Χ. Γκοντελίτσας, Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης, Δ. Βογιατζής
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Assessment of the susceptibility of the coast of Astypalaea island (S.E. Aegean sea) to sea-level rise Περίληψη  PDF
Μαρία Παπούλια, Ευθύμιος Καρυμπάλης, Κ. Γκάκη-Παπαναστασίου, Χαμπίκ Μαρουκιάν
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) "Extractive industries transparency initiative-EITI" outlook on the explotation of Albanian mineral resources Περίληψη  PDF
Ar. Shehu, Ag. Shehu
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Rockfalls: influence of rock hardness on the trajectory of falling rock blocks Περίληψη  PDF
Π. Αστερίου, Χ. Σαρόγλου, Γ. Τσιαμπάος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Changes in flood mortality during the last 50 years in Greece Περίληψη  PDF
Μ. Διακάκης, Γεώργιος Δεληγιαννάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Resistivity investigation for well-site definition around Barika village, Southeast Sulaimany city Iraqi Kurdistan region Περίληψη  PDF
F. A. Ghaib, H. Abdulla, H. Anwar
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Δομή πρακτικών / Περιεχόμενα = Scheme of the proceedings / Contents  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Palaeobotanical study of Polichnitos region, southern part of Lesbos island, Greece (preliminary results on angiosperm wood) Περίληψη  PDF
Δ. Μαντζούκα, J. Sakala, Z. Kvacek, Βασίλης Καρακίτσιος
 
201 - 210 από 210 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.