Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Geophysical investigation and its geological interpretation in the frame of an intergrated survey prior to a dam construction in Plati river valley, Rethymno, Greece Περίληψη  PDF
Γ. Αποστολόπουλος, Κ. Παυλάκη, Β. Κ. Περλέρος, Γ. Αμολοχίτης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) The role of Kefalovruso and Amourio springs in the hydrodynamic conditions of Potamia Elassona basin Περίληψη  PDF
Ε. Βασιλείου, Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) A new occurence of pyrophanite from the amphibolite-hosted skarn in Western Kimmeria, Xanthi, Northern Greece Περίληψη  PDF
Π. Βουδούρης, Α. Ξυνού, Χ. Κανελλόπουλος, Μ. Κατή, Χ. Μαυρογόνατος, Π. Λυμπερόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Sao Paulo cavern-shaft collapse viewed as a trap-door problem Περίληψη  PDF
Γ. Σαράτσης, Μ. Σταυροπούλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Assessment of heavy metals contamination in the coastal sediments of the broader area of Chios harbor (Aegean sea) Περίληψη  PDF
Αντωνία Τσούτσια, Βασίλειος Καψιμάλης, Σ. Πούλος, Β. Παρασκευοπούλου, Ε. Δασσενάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Automatic moment tensor determination for the Hellenic unified seismic network Περίληψη  PDF
Ν. Τριανταφύλλης, Ε. Σόκος, Α. Ηλίας
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Development of innovative environmental applications of attapulgite clay Περίληψη  PDF
Β. Ζωτιάδης, Α. Αργυράκη
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Groundwater quality characteristics of the Anavisos basin Περίληψη  PDF
Ελένη Αγγγελακοπούλου, Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Ε. Βασιλείου, Ν. Σταθόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Minerological and physico-chemical properties of the building materials of Koule castle, Heraklion, Crete Περίληψη  PDF
Γ. Καραμπάτσου, Θ. Μαρκόπουλος, Ε. Ρεμπούσκου, Γ. Τριανταφύλλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Paleobathymetry of a Pliocene Voutes coast (Heraklion, Greece) Περίληψη  PDF
Κ. Αγιάδη, Ε. Κ. Κοσκερίδου, Μαρία Β. Τριανταφύλλου, Βασίλης Καρακίτσιος
 
201 - 210 από 210 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.