Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Results for the shallow structure of the broader region of Chania by HVSR measurements of ambient noise and their validation using simulation of ambient noise and independent geological information Περίληψη  PDF
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Α. Σαββαϊδης, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Φ. Χ. Βαλλιανάτος, Παναγιώτης Τσούρλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Clay minerals from the Arkitsa fault gouge zone, in central Greece, and implications for fluid flow Περίληψη  PDF
Δ. Παπούλης, Δ. Ρωμιού, Σ. Κοκκαλάς, Π. Λαμπροπούλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Geomorphological mapping of Messogia plain (East Attica, Greece) Περίληψη  PDF
Α. Σκέντος, Ν. Λιόσης, Κ. Παυλόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Δομή πρακτικών / Περιεχόμενα = Scheme of the proceedings / Contents  PDF
Anonymous
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Aggregate production on the island of Crete, Greece: current production conditions and future perspective Περίληψη  PDF
Μιχαήλ Γαλετάκης, Β. Ζουρμπάκης, Ι. Κοϊνάκης, Κ. Λεβεντάκης, Γ. Αλέβιζος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Stability analysis of Construction and Demolition Waste (CDW) deposits in the abandoned quarry of Profitis Ilias, Kozani, Greece Περίληψη  PDF
Γ Κωνσταντοπούλου, Ν. Σπανού
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Rockfall hazard in Greece Περίληψη  PDF
Χ. Σαρόγλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Stochastic analysis of earthquake activity in two seismogenic fault systems in Greece Περίληψη  PDF
Χ. Γκαρλαούνη, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, S. Lasocki, G. Lizurek, Β. Γ. Καρακώστας, Αδαμάντιος Α. Κίλιας
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Molecular, chemical and morphological evidence for hematite biogenicity at the Quaternary Cape Vani Mn-(Ba-Fe) deposit, Milos, Greece Περίληψη  PDF
Σ. Π. Κίλιας, Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Ι. Lyon
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Biostratigraphical and sedimentological study of an Upper Cretaceous succession in the Sami area (central area of Kefallinia, W. Greece) Περίληψη  PDF
Ε. Ζουμπούλη, Φωτεινή Πομώνη-Παπαϊωάννου, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης, Γ. Ηλιόπουλος
 
201 - 210 από 210 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.