Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Revealing the geoheritage of Eastern Crete, through the development of Sitia geopark, Crete, Greece Περίληψη  PDF
Κ. Φασούλας, Σ. Σταρίδας, Β. Περάκης, Χ. Μαυροκώστα
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Environmental pressures to the water resources in the wider area of Roditsa, in Sperchios river delta of eastern central Greece Περίληψη  PDF
Μ. Κατσίφα, Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Ν. Σταθόπουλος, Ε. Βασιλείου
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) A mineralogical study of pigments used in two Iakovidis paintings: verification of artwork authenticity using Raman micro-spectroscopy method Περίληψη  PDF
Ι. Οικονόμου, Γ. Κουγεμήτρου, Ι. Τζιοβανόπουλος, Ι. Μπαζιώτης, Γ. Λεοντακιανάκος, Β. Σταθόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Early-middle Miocene from Kotaphi hill section (Nicosia, Cyprus): Preliminary biostratigraphy and paleoceanographic implications Περίληψη  PDF
Μιλτιάδης Αθανασίου, Μ. Τριανταφύλλου, Μ. Δημιζά, Α. Γώγου, Ι. Μπουλούμπαση, Ευθύμιος Τσιολάκης, Γ. Θεοδώρου
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Depositional environments and hydrocarbon potential of the Miocene deposits of Zakynthos island Περίληψη  PDF
χ. Μποτζιόλης, Σ. Κωστοπούλου, Μ. Τριανταφύλλου, Α. Μαραβέλης, Αβραάμ Μ. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Engineering geological behaviour of recent conglomerate deposits in dam foundation. The case of Agiokampos dam in Thessaly, central Greece. Περίληψη  PDF
Β. Μαρίνος, Σ. Λαζαρίδου, Β. Κ. Περλέρος, Κ. Σωτηροπούλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Landslide detection using alos optical and radar data. A case study from the Ilia perfecture Περίληψη  PDF
Γ. Κ. Νικολακόπουλος, Χ. Χουσιάφης, Β. Καραθανάση
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Earthquake cluisters in NW Peloponnese Περίληψη  PDF
Μ. Μεσημέρη, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Β. Γ. Καρακώστας, Γ. Τσακλίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) The geotectonic evolution of Olympus Mt. and its mythological analogue Περίληψη  PDF
Ι. Δ. Μαριολάκος, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Retrieval of similar topographic areas Περίληψη  PDF
Ε. Κοκκίνου, Χ. Παναγιωτάκης, Θ. Κυνηγόπουλος
 
201 - 210 από 210 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.