Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Historical earthquakes in the region of Lefkada Island, Ionian Sea - Estimation of magnitudes from epicentral intensites  PDF
A. Fokaefs, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Seismic observations with broadband instruments as Santorini volcano  PDF
Α. Κωλαϊτης, Π. Παπαδημητρίου, Γ. Κασσάρας, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Seismogenic sources and related active faults in the gulf of Corinthia combined approach  PDF
Μ. Σέγου, Σ. Γ. Λόζιος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) The earthquake of 426 bc in N. Evoikos Gulf revisited : amalgamation of two different strong earthquake events?  PDF
Ι. ΠαπαΪωάννου, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Nondestructive 2-D geoelectrical surveying into a building's basement  PDF
Ε. ΕΥ. Αθανασίου, Π. Τσούρλος, Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Γρηγόρης Ν. Τσόκας
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) The Psachna ( Evia Island ) earthquake swarm of june 2003  PDF
Κ Μπενετάτος, Αναστασία Α. Κυρατζή, Κ. Κεμεντζετζίδου, Ζ. Ρουμελιώτη, Γιώργος Φ. Καρακαϊσης, Ε. Μ. Σκορδύλης, Ι. Λατουσάκης, Γ. Δρακάτος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Geothermal exploitation in the Sani - Afytos area of the Kassandra peninsula (Chalkidiki peninsula, Northern Greece)  PDF
Χρήστος Π. Κουγκουλής, Απόστολος Αρβανίτης, Ν. Κολιός, Σ. Κουτσίνος, Ι.-Σ. Κουγκουλής
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Major tectonic structures in northeastern Greece deduced from geophysical and seismological data  PDF
Α. Δ Σταμπολίδης, Αναστασία Α. Κυρατζή, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Ambient noise horizontal - to - vertical spectral ratio for assessing site effects in urban enviroments : the case of Thessaloniki city (Northern Greece)  PDF
Α. Α. Πάνου, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Κ. Χ. Στυλιανίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Recent 2005-2006 strong seismic activity in Greece under the aspect of seismicity parameters temporal variation analysis  PDF
Ι. Γ. Μπασκουτάς, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος, Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Mapping of coda attenuation at the extend of the national seismological network of Greece  PDF
Ι. Γ. Μπασκουτάς, M. Herraiz, A. C. Perez, Ι. Σ. Καλογεράς, Γ. Πανοπούλου, Μ. Σαχπαζή, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Teleseismic body wave inversion  PDF
Α. Μόσχου, Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Critical-point behaviour in self-organazing systems : The September 1999 Athens earthquake and stock market correction  PDF
Α. Τζανής
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) A source parameters study of the aftershock sequence of the Kozani - Grevena 1995 earthquake based on acceleration records  PDF
Α. Α. Πάνου, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Κυριάκος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Structure of the Marathon basin (NE Attica, Greece) based on gravity measurements  PDF
Σ. Χαϊλάς, Α. Τζανής, Ευάγγελος Λάγιος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Long temporal variation of seismic parameters for seismic patterns identification in Greece  PDF
Ι. Γ. Μπασκουτάς, Γ. Πανοπούλου, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Velocity models inferred from p-waves travel time curves in South Aegean  PDF
Ι. Νικολιντάγκα, Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Φ. Βαλλιανάτος, Γ. Πανοπούλου
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) The electric structure of the schizosphere in Se Thessaly, Greece, and its correlation with active tectonics  PDF
Α. Τζανής, Ε. Δροσοπούλου
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Seismicity criteria for the real - time identification of foreshoks in the Corinth Gulf  PDF
Κ. Ορφανογιαννάκη, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) The 26th December 2004 Indian Ocean tsunami : The intesity field  PDF
Ε. Δασκαλάκη, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Πρόγνωση σεισμικών δονήσεων στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας με βάση τις μεταβολές της περιεκτικότητας του ραδονίου στα υπόγεια νερά  PDF
Παναγιώτης Μητρόπουλος, K. Notsu, Ν. Δ. Δελημπάσης, Ν. Κακαβάς, Π. Βουδούρης
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Identification of temporal patterns in the seismicity of Sumatra using Poisson Hidden Markov models  PDF
Κ. Ορφανογιαννάκη, Δ. Καρλής, Γεράσιμος Α. Παπαδόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Seismic history of Pella and the 1st century B.C. earthquake  PDF
Ι. Ζάμπα, Β Κουσκούνα
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Estimation of seismic response of historical and monumental sites using microtremors : a case study in the ancient Artera, Chania, (Greece)  PDF
Μ. ΜωΪσίδη, Φ. Βαλλιανάτος, Ζ. Μακρής, Π. Σουπιός, Μ. Νικολιντάγκα
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) First geophysical results in the archeological sites of Θουρία (Peloponnese, Hellas) and Sibari - Thurii (southern Italy )  PDF
Fiore B. Di, D. Chianese, A. Loperte, G. Conte, A. Dibenedetto, P. Vitti, O. Voza, E. Greco
 
26 - 50 από 50 Στοιχεία << < 1 2 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.