Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 25, Αρ. 1 (1991) Φάσεις απόθεσης και διαγενετικά φαινόμενα στους ασβεστόλιθους Παντοκράτορα Αργολίδας (περιοχή Τασουλαίικα - Καρναζαίικα) = Depositional facies and diagenetic phenomena in Pantokrator limestones of Argolis peninsula (Tasoulaika - Karnazaiika area) Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Βάρτη-Ματαράγκα, Δ. Ματαράγκας
 
Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) Φάσεις εξωτερικής κλιτύους των ηωκαινικών ασβεστόλιθων στην τομή των Άγιων Πάντων (Ζάκυνθος, Δυτική Ελλάδα) = Toe-slope facies of the eocene limestones in Aghioi Pantes sequence (Zakynthos island, Western Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Κατή
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) Φυσικές ιδιότητες και μηχανικά χαρακτηριστικά της Τύρφης των Φιλίππων. Λεπτομέρειες   PDF
Αλέξ. Μ. Τζίτζιρας, Ν. Νικολάου, Ι. Χατζηνάκος
 
Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) Φυσικές και ανθρωπογενείς διεργασίες της πρόσφατης εξέλιξης του Δέλτα του Νέστου Λεπτομέρειες   PDF
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Ελευθέριος Γ. Βαβλιάκης, Θ. Λαγγάλης
 
Τόμ. 34, Αρ. 6 (2002) Φυσική γεωγραφία - γεωμορφολογία : ένας κατ' εξοχήν περιβαλλοντικός επιστημονικός κλάδος σε αναζήτηση νέων ρόλων και πεδίων εφαρμογής = Physical geography - geomorphology : a special environmental scientific branch in search of new roles and application f Λεπτομέρειες   PDF
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος
 
Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) Φυσικογεωγραφικές παρατηρήσεις της παράκτιας ζώνης της βορειανατολικής Ρόδου Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Γεώργιος Δ. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου
 
Τόμ. 44 (2010) Φυσικογεωγραφική, ιζηματολογική μελέτη και ανίχνευ-ση των μαγνητικών ιδιοτήτων των ιζημάτων του "Μικρού "σπηλαίου των Επταμύλων Σερρών = Geomorphological, sedimentological and magnetic susceptibility analysis of sediments in the :Mikro" Eptamilon cave, Serres, Greece Περίληψη   PDF
Σ. Πεχλιβανίδου, Ελένη Β. Αηδονά, Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, Χ. Πέννος, Κωνσταντίνος Αλμπανάκης
 
Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) Φυσικοχημικές συνθήκες σχηματισμού του κοιτάσματος συμπαγών θειούχων Pb - Zn (Au, Ag) της Ολυμπιάδας, Α. Χαλκιδική, όπως προκύπτουν από τη μελέτη ρευστών εγκλεισμάτων και την εφαρμογή του γεωθερμομέτρου του αρσενοπυρίτη: συμβολή στη μεταλλογένεση και την Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Π. Κίλιας, Σ. Η. Καλογερόπουλος
 
Τόμ. 20, Αρ. 2 (1988) Φυτοπλαγκτόν από νεογενείς αποθέσεις της Κρήτης = Phytoplankton from neogene deposits of Crete, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Δημήτριος Π. Φρυδάς
 
Τόμ. 33 (1999) Χαρτογράφηση μορφοτεκτονικών στοιχείων του Ολύμπου με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών ( G.I.S) Λεπτομέρειες   PDF
Νικόλαος Α. Σουλακέλης, Θεόδωρος Αστάρας, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) Χρήση GIS και μεθόδων τηλεπισκόπησης για τη μελέτη γεωλογικών προβλημάτων : η περίπτωση της τεκτονικής τάφρου Σητείας Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Ρόκος, Β. Ανδρώνης
 
Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) Χρήση ιχνοστοιχείων ελαφρών υδρογοανθράκων ως ιχνηλατών σε γεωχημική έρευνα στην Χερσόνησο Κασσαάνδρας Χαλκιδικής = The use of light hydrocarbonate as tracers in geochemical exploration in the Peninsula of Kassandra Chalkidiki Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Κατσίνης
 
Τόμ. 36, Αρ. 4 (2004) Χρήση του μοντέλου Ηerscel - Buckley για τον προσδιορισμό της διεισδυτικότητας ενεμάτων σε πορώδες μέσο και σύγκριση με αποτέλεσματα επί τόπου δοκιμών Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Χατζηαγγέλου, Κωνσταντίνος Α. Αναγνωστόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Χρησιμοποίηση ορυκτών πρώτων υλών και μιγμάτων τους ως εδαφοβελτιωτικών Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Α. Σικαλίδης, Ν. Καραγιαννίδης
 
Τόμ. 11, Αρ. 2 (1977) Χρήσις μαθηματικών ομοιωμάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών εις την υδρολογίαν. Λεπτομέρειες   PDF
Θ. Σ. Ξανθόπουλος
 
Τόμ. 11, Αρ. 2 (1977) Χρήσις μαθηματικών προτύπων εις την λύσιν υδρολογικών προβλημάτων. Λεπτομέρειες   PDF
Ζαφείριος Γ. Παπαζαφειρίου
 
Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) Χρονολόγηση με την μέθοδο του U/Th σε θαλάσσιες/ λιμνοθαλάσσιες αποθέσεις της ΒΔ/ κης Πελοππονήσσου, Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
Λ. Σταματόπουλος, Νικόλαος Κοντόπουλος, M. Voltaggio, M. Branca
 
Τόμ. 22 (1990) Ωκεανογραφικές έρευνες για την πόντιση υποθαλάσσιων καλωδίων: καλωδιακή ζεύξη Κέρκυρας - Ηγουμενίτσας = Oceanographical studies for the routeing of submaine cables Corfu - Igoumenitsa crossing Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Παπαθεοδώρου, Ν. Καστάνος
 
Τόμ. 36, Αρ. 2 (2004) Ωκεανογραφικές παρατηρήσεις στη λιμνοθάλασσα του ΚαΪάφα (Δ/κη Πελοπόννησος) Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Μπούζος, Νικόλαος Κοντόπουλος
 
Τόμ. 34, Αρ. 2 (2001) Ωτόλιθοι απο το κατώτερο πλειόκαινο της τομής Πρασσιών (Ρέθυμνο, Κρήτη). Συστηματική - Παλαιοοικολογία = Otoliths from the lower pliocene of the section Prassies (Rethymnon, NW-Crete). Systematics - Paleoecology Λεπτομέρειες   PDF
Αναστασία Μαρκοπούλου-Διακαντώνη, Γρ. Καγκιούζης
 
2926 - 2945 από 2945 Στοιχεία << < 113 114 115 116 117 118