Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
τ.7 τεύχ.7 (Ιούλ. - Σεπτ. 1964) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος  PDF
Ανώνυμο
 
τ.6 τεύχ.6 (Απρ. - Ιούν. 1962) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος = Liste de formes karstiques enregistrees  PDF
Ανώνυμο
 
τ.11 τεύχ.5 - 6 (Ιαν. - Ιούν. 1972) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος  PDF
Ανώνυμο
 
τ.7 τεύχ.6 (Απρ. - Ιούν. 1964) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος : νομός Λαρίσης, Θεσπρωτίας, Φωκίδος, Μαγνησίας, Ροδόπης και Ξάνθης  PDF
Ανώνυμο
 
τ.6 τεύχ.4 (Οκτ. - Δεκ. 1961) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος = Liste de formes karstiques enregistrees  PDF
Ανώνυμο
 
τ.11 τεύχ.3 - 4 (Ιούλ. - Δεκ. 1971) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος  PDF
Ανώνυμο
 
τ.7 τεύχ.6 (Απρ. - Ιούν. 1964) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος : Νομός Ροδόπης και Ξάνθης  PDF
Ανώνυμο
 
τ.6 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1961) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος  PDF
Ανώνυμο
 
τ.9 τεύχ.3 (Ιούλ. - Σεπτ. 1967) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος : Νομός Ηρακλείου  PDF
Ανώνυμο
 
τ.7 τεύχ.6 (Απρ. - Ιούν. 1964) Σπηλαιολογικόν Μητρώον Ελλάδος : Νομός Μαγνησίας  PDF
Ανώνυμο
 
21 - 30 από 31 Στοιχεία << < 1 2 3 4 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.