Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) A re - evaluations of the extent of pleistocene glaciation in the mount Olympus region, Greece = Μια επανεκτίμηση της επέκτασης των πλειστοκαινικών παγετώνων στο όρος Ολυμπος, Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
G. Smith, R. Nance, A. Genes
 
Τόμ. 23, Αρ. 3 (1989) A reexamination of earthquake prediction along the southeastern part of the Hellenic arc. = Επανεξέταση της πρόγνωσης των σεισμών κατά μήκος του νοτιοανατολικού τμήματος του Ελληνικού τόξου Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Κ. Δρακόπουλος, Γ. Ν. Σταυρακάκης, Ι. Λατουσάκης, Γ. Δρακάτος, Δ. Παπαναστασίου
 
Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) A sequence from late triassic shallow water carbonates to jurassic basinal radiolarites : Kap Kastello / Hydra at the western margin of the pelagonian platform Λεπτομέρειες   PDF
B. Kube, O. Dregastan, Dieter Richter
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) A source parameters study of the aftershock sequence of the Kozani - Grevena 1995 earthquake based on acceleration records Λεπτομέρειες   PDF
Α. Α. Πάνου, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Κυριάκος Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) A stenonoid horse (equidae, mammalia) from the villafranchian of Western Macedonia (Greece). Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Δημητρίου Κουφός, Δημήτρης Σ. Κωστόπουλος
 
Τόμ. 28 (1992) A stenonoid horse (Equide, Mammalia) from the Villafranchian of Western Macedonia (Greece) (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Δημητρίου Κουφός, Δημήτρης.Σ Κωστόπουλος
 
Τόμ. 28 (1992) A study of fracture morphology from borehole image data in Karakus, Cendere and Ozan Sungurlu fields- Turkey (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
M. Ozkanli, J.W Stenden
 
Τόμ. 34, Αρ. 1 (2001) A study of the active tectonics and deformation in the Mygdonia basin (N. Greece) using seismological and neotectonic data Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Δ.Α. Βαμβακάρης, Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Ελένη Β. Αηδονά
 
Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) A study of the bathymetry and paloecology of the oligocene-lower micene deposits through foraminifera assemblages in Ionian zone (sw Albania) Λεπτομέρειες   PDF
S. Myftari, M. Bako
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) A study of the Deltaic coast morphometry of river Pinios in relation to its hydro-& sediment dynamics Λεπτομέρειες   PDF
Π. Φουτράκης, Σ. Πούλος, Χ. Μαρουκίαν, Γιώργος Λειβαδίτης
 
Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) A study of the earthquake of November 6, 1992 in Izmir ( Turkey) = Μελέτη του σεισμού της 6ης Νοεμβρίου 1992, στη Σμύρνη ( Τουρκία) Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Μ. Σκορδύλης, Αναστασία Α. Κυρατζή, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) A study of the performance of the modified transformed vegetation index MTVI Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης, Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Κωνσταντίνος Νικολακόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) A study of the performance of the MSR vegetation index, using probabilistic and geostatical methods Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης, Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Γ.Κ. Νικολακόπουλος
 
Τόμ. 30, Αρ. 5 (1994) A study of triggered and undtriggered events spectral differences = Μελέτη των φασματικών διαφορών σεισμών διεγερμένων και μη διεγερμένων από άλλους σεισμούς Λεπτομέρειες   PDF
G. Doubrovina, G. Sobolev
 
Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) A sulfur isotope study of Sulfides and sulfates from the Pb- Zn ( Au, Ag) Sulfide ore deposits of the E. Chalkidiki Peninsula N. Greece = Μελέτη των ισοτόπων θείου στα θειούχα και θειϊκά ορυκτά των θειούχων κοιτασμάτων Pb - Zn ( Au - Ag) της Ανατολικής Χα Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Η. Καλογερόπουλος, R. Both, Φ. Γερούκη
 
Τόμ. 28 (1992) A tcontribution of cornell's classical approach to seismic hazard analysis of Volos; Central Greece (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Παπούλια
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) A tool for collecting, querying and mining macroseismic data Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Σ. Καλογεράς, Γ. Μαρκέτος, Υ. Θεοδωρίδης
 
Τόμ. 28 (1992) A view on the paleozoic sediments of Albanides (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
A. Xhomo, P. Pashko, S. Meco, A. Pirdeni
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) A wavelet representation of HVSR technique Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Χλούπης, Φ. Βαλλιανάτος, J. Stonham
 
Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) Acid activation and bleaching capacity of a low grade bentonite from Milos island, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Χρηστίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Active seismotectonic structures in the area of Chios island, North Aegean Sea, revealed from microseismicity and fault plane solutions Λεπτομέρειες   PDF
Β. Γ. Καρακώστας, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Μάρκος Δ. Τρανός, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος
 
Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) Active tectonic forces in the Aegean area = Ενεργές Τεκτονικές Δυνάμεις στην Περιοχή του Αιγαίου Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Active tectonics in the hellenic volcanic arc: the Kolumbo submarine volcanic zone Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Θ. Σακελλαρίου, H. Sigurdsson, Μ. Αλεξανδρή, S. Carey, Γ. Ρουσάκης, Π. Νομικού, Π. Γεωργίου, Δ. Μπάλας
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Adsorption of phenols from olive oil mill wastewater as well as n and p from a simulated city wastewater liquid on activeted greek lignites Λεπτομέρειες   PDF
Κ.. Παπανικολάου, Γ. Τριανταφύλλου, Ν. Πασαδάκης, Α. Ε. Φώσκολος
 
Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) Age and tectonic significance of metamorphic events in the mt. Olympos region, Greece = Ηλικία και τεκτονική σημασία των μεταμορφικών γεγονότων στην περιοχή του Ολύμπου Λεπτομέρειες   PDF
Er. Shermer, D. Lux, B. C. Burchfiel
 
51 - 75 από 2945 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>