Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Atlantis in Spain. Part I: Plato science and mythology Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Atlantis in Spain. Part I: Plato science and mythology Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Atlantis in Spain. Part II: The case of prehistory Athens Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Atlantis in Spain. Part III: Removing the misunderstantings Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Atlantis in Spain. Part IV: The concentric city and its geological significance Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Atlantis in Spain. Part V: Atlantis' location Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Atlantis in Spain. Patr VI: The end of Atlantis Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Atlas of airborne particles from Kozani area, Northern Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α. Ιορδανίδης, J. Buckman, Α. Γ. Τριανταφύλλου, Αργυρώ Ασβεστά
 
Τόμ. 8, Αρ. 2 (1971) Atlas of the textural patterns of granites, gneisses and associated rock types Λεπτομέρειες   PDF
Στέλιος Σάββας Αυγουστίδης
 
Τόμ. 28 (1992) Authigenic minerals of nickel and rare earth elements in Karstic bauxites and karstic nickel deposits in Yogoslavia and Greece (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Z..J Maksimovic
 
Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) Authigenic minerals of nickel and rare earth elements in karstic bauxites and karstic nickel deposits in Yuogoslavia and Greece. Λεπτομέρειες   PDF
Z. J. Maksimovic
 
Τόμ. 28 (1992) Author index Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
Τόμ. 28 (1992) Author index Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
Τόμ. 28 (1992) Author index Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
Τόμ. 25 (1990) Author index = Ευρετήριο συγγραφέων. Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) Authors index Λεπτομέρειες   PDF
Anonymous
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Automatic moment tensor determination for the Hellenic unified seismic network Περίληψη   PDF
Ν. Τριανταφύλλης, Ε. Σόκος, Α. Ηλίας
 
Τόμ. 25, Αρ. 3 (1991) Average regional seismic strain release rates in the Patrahikos - Saronikos Gulfs (Central Greece) based on historical instrumental data = Ρυθμός παραμόρφωσης και έκλυσης σεισμικής ροπής στον Πατραϊκό - Σαρωνικό κόλπο Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Αναστασία Α. Κυρατζή, Χρήστος Α. Παπαϊωάννου, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος
 
Τόμ. 25 (1990) Average regional seismic strain release rates in the Patraikos-Saronikos gulfs (Central Greece) based on Historical and instumental data (abstracts) = Ρυθμός παραμόρφωσης και έκλυσης σεισμικής ροπής στον Πατραϊκό -Σαρωνικό Κόλπο (Κ.Ελλάδα) με σεισμολογικά δεδομένα. Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Κ. Παπαζάχος, Αναστασία Α. Κυρατζή, Χρήστος Α. Παπαϊωάννου, Δημήτρης Γ. Παναγιωτόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Basin and local scale detection of ground subsidence through persistent scatterer interferometry: the Anthemountas basin (Northern Greece) case study Περίληψη   PDF
F. Raspini, Κ. Λουπασάκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος, S. Moretti
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Bauxite resource exploitation in Greece vs sustainability Λεπτομέρειες   PDF
Χ. Αναγνώστου
 
Τόμ. 34, Αρ. 4 (2001) Bayesian probabilities for occurence of large eartquakes in the seismogenic sources of Japan and Philippine during the period 1998-2017 Λεπτομέρειες   PDF
θεόδωρος Μ. Τσάπανος, Ο. Χ. Γαλάνης, Σ. Δ. Μαυρίδου, Π. Χέλμη
 
Τόμ. 25 (1990) Beach rocks of the Hellenic area and their significance in the recent holocenic transgression (abstracts) = Beach rocks του Ελλαδιικού χώρου και η σημασάι τους στην πρόσφατη ολοκαινική θαλάσσια επίκλυση. Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Μ. Καμπουρόγλου
 
Τόμ. 25, Αρ. 4 (1991) Beachrocks του ελλαδικού χώρου και η σημασία τους στην πρόσφατη ολοκαινική θάλασσασ επίκλυση = Beachrocks of the Hellenic area and their significane in the resent Holocenic transgression Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Μ. Καμπουρόγλου
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Bedload transport and deposition in the river Strymon artificial channel before its reach to the Kerkini reservoir = Μεταφορά και απόφεση υλικών στηντεχνητή κοίτη του Στρυμώνα ανάντη του ταμιευτήρα της Κερκίνης Λεπτομέρειες   PDF
Αντώνιος Α. Ψιλοβίκος, Πέννου Ε. Παπαφιλίππου, Κ. Αλμπανάκης, Κ. Βουβαλίδης
 
151 - 175 από 2945 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>