Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 15 (1980) Beitrag zur geologie der Serbomazedonischen zone: die Karnisch - Norischen schichten von Walti (Z. Mazedonien - Griechenland) = Συμβολή στη μελέτη της γεωλογίας της σερβομακεδονικής μάζας: τα απολιθωματοφόρα στρώματα του Καρνίου - Νορίου της περιοχής Βάλτ Λεπτομέρειες   PDF
Σταύρος Ε. Παπασταύρου, Ελευθέριος Αρτ. Χατζηδημητριάδης
 
Τόμ. 9, Αρ. 2 (1972) Beitrag zur kenntnis der eisenooid - bildung im nickel eisen vorkommen von Aigaleo, Attiki distrikt, Griechenland = Συμβολή εις την γνώσιν του σχηματισμού των ωολίθων σιδήρου εις τας σιδηρονικελιούχας εμφανίσεις του Αιγάλεω Αττικής Ελλάδος Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Αγιωργίτης
 
Τόμ. 10, Αρ. 2 (1973) Beitrag zur kenntnis der eisenooid - bildung in nickel - eisen - vorkommen von Aigaleo, Attiki -distrikt, Griechenland. = Συμβολή εις την γνώσιν του σχηματισμού των ωολίθων σιδήρου εις τα σιδηρονικελιούχους εμφανίσεις του Αιγάλεω Αττικής Ελλάδος. Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Αγιοργίτης
 
Τόμ. 32, Αρ. 3 (1998) Beneficiation of zeolite - rich volcaniclastic materials Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Π. Κιτσόπουλος, P.W. Scott, A Dunham
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Benthic foraminifera associated with the zooxanthellate coral cladocora in the Pleistocene of the Kosisland (Aegean Sea, Greece): sea level changes and palaeoenvironmental conditions Λεπτομέρειες   PDF
Χ. Δρίνια, Ε. Κ. Κοσκερίδου, Α. Αντωναράκου, Ε. Τζωρτζάκη
 
Τόμ. 25 (1990) Bentonite and related deposits. World economic significance and situation in Greece (abstracts) = Μπετονίτης και συναφή κοιτάσματα.Παγκόσμια οικονομική σημασία και οι συνθήκες στην Ελλάδα. Λεπτομέρειες   PDF
G. W. Luttig, F. W. Wiedenbein
 
Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) Bentonite and related deposits: world economic significance and situation in Greece = Μπεντονίτης και συναφή κοιτάσματα: παγκόσμια οικονομική σημασία και οι συνθήκες στην Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
G. W. Luttig, F. W. Wiedenbein
 
Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) Biogeographic patterns of the Aegean region and their geological origin = Βιογεωγραφικές κατανομές στο Αιγαίο και η γεωλογική εξήγηση της προέλευσής τους Λεπτομέρειες   PDF
F. W. Wiedenbein
 
Τόμ. 25 (1990) Biogeographic patterns of the aegean region and therir geological origin (absracts) = Βιογεωγραφικές κατανομές στο Αιγαίο και η γεωλογική εξήγηση της προέλευσης τους. Λεπτομέρειες   PDF
F. W. Wiedenbein
 
Τόμ. 25, Αρ. 2 (1991) Biostratigraphic and paleoecological characteristics of Alb - Cenomanian sediments of Kosmas J. Serbia = Βιοστρωματογραφικά και παλαιοικολογικά χαρακτηριστικά των αποθέσεων του Αλβίου - Κενομανίου του kosmaj, Σερβία Λεπτομέρειες   PDF
Jovanka Mitrovic-Petrovic, M. Andjelkovic
 
Τόμ. 25 (1990) Biostratigraphic and paleoecological characteristics of Alb-Cenomanian sediments of Kosmaj, Serbia (abstracts) = Βιοστρωματογραφικά και παλαιοοικολογικά χαρακτηριστικά των αποθέσεων του Αλβίου -Κενομάνιου του Kosmaj, Σερβία. Λεπτομέρειες   PDF
J. Mitrocic-Petrovic, M. Andjelkovic
 
Τόμ. 28 (1992) Biostratigraphic data on the cretaceous- tertiary boundary deposits of the Ionian zone (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
P. Sadush
 
Τόμ. 14, Αρ. 1 (1979) Biostratigraphic observation on the uper miocene deposits in Armyri Panayia section (Heraklion province, central Crete) Λεπτομέρειες   PDF
Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης
 
Τόμ. 32, Αρ. 2 (1998) Biostratigraphical and paleoecological analysis of the neogene deposits of Kalamos island, Ionian sea, west Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α. Αντωναράκου, Μιχαήλ Δ. Δερμιτζάκης, Χ. Δρίνια, Μ. Β. Τριανταφύλλου, Ν. Τσαπάρας
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Biostratigraphical and sedimentological study of an Upper Cretaceous succession in the Sami area (central area of Kefallinia, W. Greece) Περίληψη   PDF
Ε. Ζουμπούλη, Φωτεινή Πομώνη-Παπαϊωάννου, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης, Γ. Ηλιόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Biostratigraphy and sedimentology of the Ionian zone ammonitico rosso in the Mavron oros area (NW Epirus, Greece) - Paleogeographic implications Περίληψη   PDF
Βασίλης Καρακίτσιος, Ε. Χατζηχαραλάμπους
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Biotic and abiotic events in a shallow carbonate platform (upper cretaceous, south pyrenean margin) Λεπτομέρειες   PDF
E. Caus, S. Albrich, X. Berastegui, J. M. Bernaus, C. Boix, R. Villalonga
 
Τόμ. 28 (1992) Biozonation of lower cretaceous sequences in the Western Carpathians, CSFR (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
J. Michalik, D. Rehakova, Zd. Vasicek
 
Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) Blagiogranitic rocks in Albanian ophiolites = Πλαγιογρανιτικά πετρώματα στους αλβανικούς οφειόλιθους Λεπτομέρειες   PDF
J. Bebien, B. Barbarin, N. Daytajn, A. Ivanaj, J. Lancelot, H. Maluski, B. Platevoet, M. Shallo, I. Turku
 
Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) Blueschist - Facies assemblages in the Peri - Rhodopian zone, and hints for an Eohellenic HP- LT belt in Northern Greece = Παραγεννέσεις κυανοσχιστολιθικής φάσης στην Περι- ροδοπική ζώνη και υπόνοιες για μια ηωελληνική HP- LT ζώνη στη Βόρεια Ελλάδα Λεπτομέρειες   PDF
A. Michard, B. Coffe, Α. Λιάτη, Δημοσθένης Μ. Μουντράκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Brackish karst springs simulation with ''Modkarst'' model under not enough data conditions (the case of the ''Potami'' spring at Himara Albania) Λεπτομέρειες   PDF
Α. Μαραμάθας, Γ. Γιαλαμάς, A. Pambuku, H. Beshku, E. Vako
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Building and constructive materials as an urban geological resource in Trikala perfecure Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Δ.. Μπαθρέλλος, Χαρίκλεια Δ. Σκυλοδήμου, Ι. Χρυσανθάκη
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Buildings' damage at Horemi village, Arcadia, Greece: evaluation of the geotechnical conditions at shallow depths Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Κυνηγαλάκης, Δ. Κανάρης, Ν. Νικολάου, Β. Α. Κοντογιάννη
 
Τόμ. 28 (1992) CACG (Computer Aided Geological Cartography)- 3- dimensional modelling of the Methana volcanoes (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
L. Hurni, V.J Dietrich, Παναγιώτης Γαϊτανάκης
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) CAGC (Computer Aided Geological Cartography) - 3 -Dimensional modelling of the Methana volcanoes. Λεπτομέρειες   PDF
L. Hurni, V.J Dietrich, Παναγιώτης Γαϊτανάκης
 
176 - 200 από 2945 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>