Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Calcareous nannofossil biostratigraphy of Langhian deposits in Lefkas (Ionian Islands) Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Β. Τριανταφύλλου
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Calculation of the water budget of the venetikos catchment area = Υπολογισμός του υδρολογικού ισοζυγίου της περιοχής Βενέτικου Λεπτομέρειες   PDF
P. Udluft, Ε. Ζαγγανά
 
Τόμ. 23, Αρ. 1 (1989) Caliche crusts in islands of Southern and Eastern Aegean and of Southern Ionian sea = Πεδογενετικές κρούστες (caliche) σε νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου και του Νότιου Ιονίου Λεπτομέρειες   PDF
Φωτεινή. Πομώνη-Παπαϊωάννου, Α. Γαλέος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Carbonate and organic carbon content in the recent sediments of Elefsis bay as indicators for the paleoenvironmental evolution of the system Περίληψη   PDF
Α. Πετρόπουλος, Α. Ανδρώνης, Τ. Νταμκαρέλου, Χ. Αναγνώστου
 
Τόμ. 30, Αρ. 2 (1994) Carcareous and siliceous phytoplanton stratigraphy from neogen deposits of Milos island ( Cyclades, Greece) = Ασβεστολιθικό και πυριτικό φυτοπλαγκτό από τις αποθέσεις Νεογενούς της Μήλου ( Κυκλάδες) Λεπτομέρειες   PDF
Σπυρίδων Μ. Μπελλάς, Δημήτριος Π. Φρυδάς
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Caspian sea geodynamical evolution effect on the level changing along the quaternary period Λεπτομέρειες   PDF
H. Khoshravan
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Changes in flood mortality during the last 50 years in Greece Περίληψη   PDF
Μ. Διακάκης, Γεώργιος Δεληγιαννάκης
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) Changes of the gold grains morphology during their downstream transport: the Gallikos Placer example (Northern Greece). Λεπτομέρειες   PDF
Μιχάλης . Βαβελίδης, , Ι. Μπομπότη-Τσιτλακίδου
 
Τόμ. 28 (1992) Changes of the gold grains morphology during their downstream transport: the Gallikos placer example (Northern Greece) (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Μιχάλης Κ. Βαβελίδης, Ι. Μπομπότη-Τσιτλακίδου
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Characterisation of Mycenaean and matt-painted pottery from Aiani, ancient upper Macedonia, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α. Ιορδανίδης, J. Garcia-Guinea, Γεωργία Καραμήτρου-Μεντεσίδη
 
Τόμ. 32, Αρ. 4 (1998) Characterisation of the "Athens schist" for TBM excavation of the Athens Metro tunnels; a geological assessment for engineering purposes Λεπτομέρειες   PDF
Παύλος Γ. Μαρίνος, J.A. Blanke, Μ.Δ. Μπενίση, Γ.Δ. Ροβόλης, M.G. Novack, Ι. Σ Παπαδάτος, Α. Α Αντωνίου, Κ.Ι. Αγγελιδάκη
 
Τόμ. 28 (1992) Characteristic fossil assemblages below the K/ T boundary in the NWpart of the Adriatic carbonate platform (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
K. Drobne, B. Ogorelec, M. Plenicar
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Characterization and causes of the building stone decay at the Artemis temple, Brauron, E. Attica, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Τσιπούρα-Βλάχου, Κώστας Μιχόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Characterization of a new laboratory ceramic product from industrial by-products as raw materials and caustic magnesia as additive Περίληψη   PDF
Β. Σκληρός, Π. Γ. Λαμπροπούλου, Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου, Α. Χριστογέρου, Γ. Ν. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Characterization of garden soil pollution in the mining village of Stratoni, N. Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α. Αργυράκη, Α. Πλακακή, Α. Γοδελίτσας
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Characterization of site conditions in Greece for realistic seismic ground motion simulations: pilot application in urban areas Περίληψη   PDF
Αναστασία Α. Κυρατζή, Ν. Κλήμης, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Β. Ν. Μάργαρης, Κ. Μάκρα, Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος, Γ. Παπαθανασίου, Α. Σαββαϊδης, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Ζ. Ρουμελιώτη, Λ. Σαπουντζή, Ι. Διαμαντής, Θ. Γ. Λαζαρίδης, Ε. Πεταλά, Κ. Μιμίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Chemical and mineralogical assessment of clays from Peloponnese (S. Greece) and their evaluation for utilization in ceramics industry Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Μ. Μιχαηλίδης, Γ. Τρώντσιος, E. Sofianska
 
Τόμ. 30, Αρ. 1 (1994) Chemical, mineralogical and technical characteristis of natural clays from Macedonia, N. Greece and theri evaluation for ceramics = Χημικά, ορυκτολογικά και τεχνικά χαρακτηριστικά των αργίλιων από τη Μακεδονία , Β. Ελλάδα και η αξιοποίησή τους στην κεραμο Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Α. Σικαλίδης, Π. Μινώπουλος
 
Τόμ. 9, Αρ. 2 (1972) Chemistry and geochemistry of some coexisting Ca - amphiboles and Mg - biotites = Χημισμός και γεωχημεία συνυπαρχόντων τινών Ca - αμφιβόλων και Mg - βιοτίτων Λεπτομέρειες   PDF
Κωνσταντίνος Σιδέρης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Chemostratigraphy of the Toarcian oceanic anoxic event from the Ionian zone, Greece Περίληψη   PDF
Ν Καφούσια, Β. Καρακίτσιος, E. Mattioli, H. C. Jenkyns
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Chevron-Type halite and nodular anhydrite in the Triassic Subsurface Evaporites of the Ionian Zone (Western Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Φωτεινή Πομώνη-Παπαϊωάννου, Βασίλης Καρακίτσιος, Ε. Καμπέρης, Φ. Μαρνέλλης
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Chibanal : Μια βάση αρχειοθέτησης, ελέγχου αξιοποιστίας και επεξεργασίας υδροχημικών δεδομένων = Chibanal : a filing, proofing and processing hydrochemical data base Λεπτομέρειες   PDF
Κ Παπαδοπούλου
 
Τόμ. 30, Αρ. 3 (1994) Clay deposits in Bulgaria = Τα κοιτάσματα αργυλικών ορυκτών της Βουλγαρίας Λεπτομέρειες   PDF
P. Petrov, B. Parvanov
 
Τόμ. 28 (1992) Clay mineralogy of the <0.2μm rock fraction in the MI-1 drill hole of the geothermal field of Milos (Greece) (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Π Παπαπαναγιώτου, D Beaufort, P Patrier, H. Traineau
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Clay mineralogy of the sedimentary iron- nickel ore of Agios Ioannis, NE Boeotia: new data and implication for diagenetic modifications Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Ε. Χρηστίδης, Νίκος Σ. Σκαρπέλης
 
201 - 225 από 2945 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>