Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Clay minerals from the Arkitsa fault gouge zone, in central Greece, and implications for fluid flow Περίληψη   PDF
Δ. Παπούλης, Δ. Ρωμιού, Σ. Κοκκαλάς, Π. Λαμπροπούλου
 
Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) Clay minerology of the 0.2μm roc fraction in the MI-1 drill hole of the geothermal field of Milos (Greece). Λεπτομέρειες   PDF
Π Παπαπαναγιώτου, D Beaufort, P Patrier, H. Traineau
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Clayey raw materials from Dobrogea, Southern Romania, using in traditional ceramics Λεπτομέρειες   PDF
S. Marica, N. Ciornei, V. Cetean
 
Τόμ. 42, Αρ. 2 (2008) Climate, Geoarchaeological and Bioarchaeological practices, Landscape Archaeology: a multidisciplinary approach to evaluate the use and the transformation of a monastic site (Jure Vetere, Italy) Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Ρουμπής, Φ. Σογγλιάνη, M. Lazzari, A. M. Mercuri
 
Τόμ. 43, Αρ. 1 (2010) Climatic changes: anthropogenic influence or naturally induced phenomenon Λεπτομέρειες   PDF
Α. Ε. Φώσκολος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Climatic vs tectonic control on the early late Miocene tectono-stratigraphic deposits of the pre-apulian zone, Western Greece Περίληψη   PDF
Η. Δρίνια
 
Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) Clinopyroxene and spinel composition of ophiolitic volcanic rocks (Southern Argolis peninsula, Greece): implications for the geodynamic evolution. = Ορυκτπχημεία κλινοπυροξένων και σπινελλίων των οφιολιθικών ηφαιστειακών πετρωμάτων της Νότιας Αργοίδας. Συμβολή στην γεωδυναμική εξέλιξη τους. Λεπτομέρειες   PDF
Α. Δ. Φωτιάδης, Γ. Σ. Οικονόμου
 
Τόμ. 28 (1992) Clinoryroxene and spinel composition for paleodynamic origin of ophiolitic volcanic rocks (Southern Argolis Peninsula, Greece) (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Α. Δ. Φωτιάδης, Γ. Σ. Οικονόμου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) CO2 content of greek lignite: the case of Proastio lignite deposit in Ptolemais basin, Northern Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α. Μεταξάς, Α. Ν. Γεωργακόπουλος, , Γ. Παπανικολάου, Ελισσαίος Δ. Καραγεώργιος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Coal deposits of Turkey: properties and importance of energy demands Περίληψη   PDF
R. G. Oskay, H. Inaner, A. I. Karayigit, Κ. Χρηστάνης
 
Τόμ. 28 (1992) Coal rank versus illite crustallinity and estimated P-T conditions: some problems concerning the Pindos, Tripolitza and Phyllite-Quartzite series in Crete (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
A.R Feldhoff, Thomas Theye, D.K Richter
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) Coal rank versus illite crystallinity and estimated P- T conditions: some problems concerning the Pindos, Tripolitza and phyllite - quartzite series in Crete. Λεπτομέρειες   PDF
A. R. Feldhoff, T. Theye, K. D. Richter
 
Τόμ. 25 (1990) Coelodonta antiquitatis praecursor (Mammalia,Rhinocerotidae,Zone 24) from the lower Axios valley deposits( Gephyra, Macedonia, N.Greece) = Colelodonta antiquitatis praecursor (θηλαστικά, Ρινοκερατοειδή, Ζώνη 24) απο την κατώτερη κοιλάδα του Αξιού (Γέφυρα, Μακεδονία, Ελλάδα). Λεπτομέρειες   PDF
Ευαγγελία Σ. Τσουκαλά
 
Τόμ. 28, Αρ. 2 (1993) Colour and rheological properties of some white Bentonites from Milos and Kimolos islands. Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Ε. Χρηστίδης, A. C. Dunham
 
Τόμ. 28 (1992) Colour and rheological properties of some white bentonites from Milos and Kimolos islands (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Ε. Χρηστίδης, A.C Dunham
 
Τόμ. 25 (1990) Combined research for the evaluation of ground and surface waters in Naxos island, Greece. (abstracts) = Έρευνα για συνδυασμένη αξιοποίηση υπογείων κι επιφανειακών νερών στη Νάξο. Λεπτομέρειες   PDF
Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Θ. Μ. Μιμίδης, Α. Καπλανίδης
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Combustion and leaching behavior of trace elements in lignite and combustion by-products from the Mugla basin, SW Turkey Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Φωτοπούλου, Γ. Σιαβάλας, H. Inaner, Κ. Κατσάνου, Νίκος Ι. Λαμπράκης, Κ. Χρηστάνης
 
Τόμ. 25 (1990) Comntraintes dans le chox d'un modele de simulation de l'aquifere de Sarighiol (Macedoine-Grece) (abstracts) = Τάσεις για την επιλογή προτύπου προσωμοίωσης του υδροφόρου ορίζοντα του Sarighiol. Λεπτομέρειες   PDF
Μ. Τουμπεκτσή, A. Rorive
 
Τόμ. 20, Αρ. 1 (1988) Comparaison entre les formations volcano - detritiques (Melanges) du malm des Hellenides internes (Othrys, Eubee): implications geodynamics Λεπτομέρειες   PDF
J. Ferriere, J. Bertrand, J. Simantov, P. de Wever
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Comparative evaluation of rock-eval and element analysis to determine organic carbon content in sediment samples Περίληψη   PDF
Ι. Πυλλιότης, Ε. Χαμιλάκη, Ν. Πασαδάκης, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Comparative evaluation of water collection methods using multicriteria decision making analysis Λεπτομέρειες   PDF
Δ. Μαριολάκος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Comparative fourier transform infrared and X-ray powder diffraction analysis of naturally occurred K-feldspars Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Θεοδόσογλου, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Τ. Σολδάτος, Τ. Ζορμπά, Κ. Μ. Παρασκευόπουλος
 
Τόμ. 36, Αρ. 1 (2004) Comparative geochemical study of the Triassic Trachyandesites of Glykomilia and alcali basalts from the Koziakas ophiolite Melange (W. Thessaly) : implications for their origin Λεπτομέρειες   PDF
Π. Πομώνης, Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Comparative geochemistry of three urban streams in Athens: Kifissos-Podoniftis-Pikrodafni Περίληψη   PDF
Α. Αργυράκη, Φ. Παράσκος, Μ. Μαρμαρά, Κ. Παπαδοπούλου, Α. Μαγλαροπούλου
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) Comparative infrared sprectroscopic study of Ca- amphiboles Λεπτομέρειες   PDF
Ε. Θεοδόσογλου, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Κ. Μ. Παρασκευόπουλος, Μ. Χριστοδούλου, Γεώργιος Χριστοφίδης, Λ. Παπαδοπούλου, Τ. Ζορμπά
 
226 - 250 από 2945 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>