Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 28, Αρ. 3 (1993) An uncommon metamorphic Cr - Ba - Fe - Cu deposit from the Busovaca district, Central Bosnia Λεπτομέρειες   PDF
I. Jurkovic, D. Slovenec, K. Namjesnik
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) An unusual tourmaline composition from Sithonia Peninsula (northern Greece) Λεπτομέρειες   PDF
C. Aurisicchio, A Bartolomei, Κ. Κυριακόπουλος, Ανδρέας Κ. Μαγγανάς
 
Τόμ. 40, Αρ. 2 (2007) An update in the seperation of natural from synthetic amethysts Λεπτομέρειες   PDF
Σ. Καραμπελάς, E. Fritsch, Τ. Ζορμπά, Κ. Μ. Παρασκευόπουλος, Σπύρος Σκλαβούνος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Analysis of relationships among coastal alluvial fans and their contributing catchments in North Evoikos gulf (Central Greece) Περίληψη   PDF
Κ. Βαλκάνου, Ευθύμιος Καρυμπάλης, Δ. Παπαναστασίου, Κ. Γκάκη-Παπαναστασίου, P. Giles
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Analysis of temporal hydrochemical and isotopic variations in spring waters of eastern Peloponnesus (Greece) Περίληψη   PDF
Ι. Ματιατός, Α. Αλεξόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Analytical geochemistry in the service of medicine: an experimental study of urinary stones from Northern Greece Περίληψη   PDF
Α. Ιορδανίδης, J. Garcia-Guinea
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Analyzing geology textbooks for secondary school curricula in Greece and Spain : educational use of geological heritage Λεπτομέρειες   PDF
G. Melendez, Γεωργία Φέρμελη, Α. Κουτσουβέλη
 
Τόμ. 28 (1992) Ancient Greek and metallourgical activities and relatioship to the geosciences (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Υ. Μπασιάκος
 
Τόμ. 40, Αρ. 3 (2007) Anelasticity beneath the Aegean inferred from Rayleigh wave attenuation Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Κασσάρας, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Ι. Λούης, Ανδρέας Κ. Μαγγανάς, Γ. Καβίρης
 
Τόμ. 30, Αρ. 4 (1994) Anisotroby effects on the elastic parameters of rocks; determination using ultrasonic techniques = Επίδραση ανισοτροπίας στις ελαστικές παρμέτρους των φυσικών λίθων. Προσδιορισμός με μεθόδους υπερήχων Λεπτομέρειες   PDF
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) in volcanic formations : theory and preliminary results from recent volcanics of broader aegean Λεπτομέρειες   PDF
Ι Ζανανίρι, Δ. Κοντοπούλου
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Anisotropy study of the February 4th 2008 swarm in NW Peloponnesus (Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Καβίρης, Π. Παπαδημητρίου, Κ. Χ. Μακρόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Anthropogenic and geogenic contamination due to heavy metals in the vast area of Vari, Attica Λεπτομέρειες   PDF
Κ. Γ. Σερέλης, Ι. Γ. Καφκαλά, Κ. Παρπόδης, Σ. Λαζάρης
 
Τόμ. 23, Αρ. 2 (1989) Apercu bicstatigraphique, paleobiogeographique et paleoecologique de la faune des echinides en Yougoslavie Λεπτομέρειες   PDF
Jovanka Mitrovic-Petrovic
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Applicability of the "Lefka Ori" western Crete region geofactors' interaction matrix (GFIM) as a key to understanding the engineering geological conditions Περίληψη   PDF
Α. Παυλάκη, Ι. Μελαδιώτης, Π. Παυλάκης
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Application for source parameters calculations as input for static stress changes studies Λεπτομέρειες   PDF
Π. Παραδεισοπούλου, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Β. Γ. Καρακώστας, Αδαμάντιος Α. Κίλιας
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Application of 3 - D velocity models and ray tracing in double difference earthquake location algorithms : application to the Mygdonia basin (Northern Greece) Λεπτομέρειες   PDF
Ο. Χ. Γαλάνης, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, Ε. Μ. Σκορδύλης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Application of a bayesian approach in GIS based model for evaluating landslide susceptibility. Case study Kimi area, Euboea, Greece Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Ηλιά, Π. Τσαγκαράτος, Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Application of bed thickness distribution in turbidite deposits of Lemnos island, NE Greece Λεπτομέρειες   PDF
Α. Μαραβέλης, Π. Κωνσταντόπουλος, Γ. Παντόπουλος, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Application of bed thickness distributions in late eocene- oligocene turbidite deposits of Greece : some preliminary results Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Παντόπουλος, Π. Κωνσταντόπουλος, Α. Μαραβέλης, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 40, Αρ. 1 (2007) Application of beds thickness distributions in turbidite deposits of Mavri Miti area, SW Greece Λεπτομέρειες   PDF
Π. Κωνσταντόπουλος, Α. Μαραβέλης, Δ. Νικολαίδου, Γ. Παντόπουλος, Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης
 
Τόμ. 36, Αρ. 3 (2004) Application of clean algorithm in incomplete microtremors recordings Λεπτομέρειες   PDF
Γ. Χλούπης, Μ. ΜωΪσίδη, Φ. Βαλλιανάτος, Ι. Π. Μακρής, J. Stonham, Δ. Τριάντιου
 
Τόμ. 28 (1992) Application of coda wave analysis to analog data of WWSSN Ath station (Abstracts) Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Βασκούτας, Γ. Πανοπούλου, Κ. Χ. Μακρόπουλος, Ι. Κ. Δρακόπουλος
 
Τόμ. 40, Αρ. 4 (2007) Application of electrical resistivity tomography to the detection of the Ermakia (Northern Greece) cavity system Λεπτομέρειες   PDF
Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Π. Τσούρλος, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Δημήτρης Κωστόπουλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 4 (2010) Application of FEFLOW for the simulation of groundwater flow at the Tirnavos (Central Greece) alluvial basin aquifer system Λεπτομέρειες   PDF
Ι. Κουκίδου, Αναστάσιος Παναγόπουλος
 
101 - 125 από 2945 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>