Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Drastic method to map groundwater vulnerability to pollution using nitrate measurements in agricultural areas Περίληψη  PDF
Τ. Σαμαρά, Γ. Γιόξας
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Microstructural finite strain analysis of the Hafati granitoids domes south central eastern desert of Egypt Περίληψη  PDF
I. Thabet, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Σ Καμή
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Mineralogy and chemistry of amphiboles and thermobarometry of Papikion Mt pluton, Rhodope, Northern Greece Περίληψη  PDF
Α. Δρακούλης, Αντώνιος Α. Κορωναίος, Τ. Σολδάτος, Λ. Παπαδοπούλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) On somelocal restricted Maastrichtian environments of the "Hateg island" (Transylvania, Romania) Περίληψη  PDF
V. Codrea, Al. Solomon, C. Farcas, O. Barbu
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) Development of lignite in Crete. Comparison of basins, possibilities of exploitation  PDF
Δ. Ε. Καραγεωργίου, Α. Μεταξάς, , Γ. Παπανικολάου, Α. Ν. Γεωργακόπουλος, Κ. Βρεττός
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Landslide movements related to precipitation. Analysis of a statistical sample from the Greek area  PDF
Θεόδωρος Γκουρνέλλος, Π. Θ. Ναστός, Δ. Χαλκιάς, Δημήτριος Τσάγκας, Δ. Θεοδώρου
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Corellation of late triassic and early jurassic lofer- type carbonates from the Peloponnesus peninsula, Greece  PDF
Α. Δ. Φωτιάδης, Φωτεινή Πομώνη-Παπαϊωάννου, Β Κωστοπούλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Correlations between mechanical and geometrical parameters in aggregates: a tool for quality assessment and control Περίληψη  PDF
Δ. Ξηρουχάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Safety assessment and remedial measures design for an extensive rockfall along the main road to Kimi, East Euboea, Greece Περίληψη  PDF
Κ. Λουπασάκης, Γ. Λάλος, Δημήτριος Ε. Ρόζος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Spatial and temporal distribution of rainfall and temperature in Macedonia, Greece, over a thirty year period, using GIS Περίληψη  PDF
Γ. Γριμπυλάκος, Θεόδωρος Σ. Καρακώστας, Κ. Αλμπανάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Characterization of site conditions in Greece for realistic seismic ground motion simulations: pilot application in urban areas Περίληψη  PDF
Αναστασία Α. Κυρατζή, Ν. Κλήμης, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Β. Ν. Μάργαρης, Κ. Μάκρα, Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Αλέξανδρος Α. Χατζηπέτρος, Γ. Παπαθανασίου, Α. Σαββαϊδης, Σπυρίδων Β. Παυλίδης, Ζ. Ρουμελιώτη, Λ. Σαπουντζή, Ι. Διαμαντής, Θ. Γ. Λαζαρίδης, Ε. Πεταλά, Κ. Μιμίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Maturity of dispersed organic matter in bituminous formations of the Ionian zone (Epirus region, NW Greece) Περίληψη  PDF
Δ. Ραλλάκης, Γ. Σιαβάλας, R. G. Oskay, Δ. Τσιμικλής, Κ. Χριστιάνης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Re-examining the stress field of the broader southern Aegean subduction area using an updated focal mechanism database Περίληψη  PDF
Χ. Κοκαλλάς, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Ε. Μ. Σκορδύλης, Β. Ν. Μάργαρης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Mapping erosion and deposition changes in the protected wetlands of the Axios river delta, N. Greece using remote sensing and GIS Περίληψη  PDF
H. M. Griffiths, Δ. Π. Καλύβας, Γ. Π. Πετρόπουλος, Π. Δήμου
 
Τόμ. 43, Αρ. 5 (2010) On the occurrence of a volcanic ash layer in the ylokastro area, north Peloponnesus, Greece: mineralogy and geochemistry  PDF
Χ. Βασιλάτος, Μ. Τσιπούρα-Βλάχου, Μ. Γ. Σταματάκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Earthquake- induced rockfalls in Santomeri village, Western Greece  PDF
Σ. Λαϊνάς, Σ. Κουλούρης, Σ. Βαγενάς, Ν. Δεπούντης, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Γεώργιος Χ. Κούκης
 
Τόμ. 43, Αρ. 2 (2010) Geotrails in Greece  PDF
Ειρ. Θεοδοσίου, Ε. Αθανασούλη, Ν. Επιτρόπου, Ζ. Τζανικιάν, Γ. Κοσιάρης, Κ. Μιχαήλ, Ε. Νικολάου, Δ. Παπανίκος, Π. Πάσχος, Σ. Παυλίδου, Γ. Ε. Βουγιουκαλάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Aggregate transport and utilization: ecological footprint and environmental impacts Περίληψη  PDF
Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης, Κωνσταντίνος Κομνίτσας, Α. Αθουσάκη
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Quantitative determination of mineral matter in lignite by X-ray spectrometry, using the Compton effect Περίληψη  PDF
Β. Περδικάτσης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Rock characterization for the foundation of two water reservoirs using geophysical and borehole data Περίληψη  PDF
Αντώνης Βαφείδης, Ν. Ανδρονικίδης, H. Hamdan, Γ. Κρητικάκης, Ν. Α. Οικονόμου, Γ. Παναγόπουλος, Σ. Ζανετίδης, Δ. Μερζιότης, Σ. Πατέρας, Ε. Νικοφοράκης, J. P. Blais
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Geoelectric prospecting in university campus region for detection of possible geological discontinuities, Rio, Patra, Greece Περίληψη  PDF
Γ. Λ. Αγγέλης, Π. Στεφανόπουλος, Στ. Π. Παπαμαρινόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Water resources management in Sperchios river basin, using swot analysis Περίληψη  PDF
Ν. Σταθόπουλος, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Ε. Βασιλείου
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Genesis of alpinotype fissure minerals from Thasos island, Northern Greece - Mineralogy, mineral chemistry and crystallizing environment Περίληψη  PDF
Π. Βουδούρης, Σ. Κωνσταντινίδου, Μ. Κατή, Χ. Μαυρογόνατος, Χ. Κανελλόπουλος, Ε. Βολιώτη
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) The implication of grain size trend analysis in the fine grained seabed sediment of Alexandroupolis gulf Περίληψη  PDF
Α. Καρδιτσά, Σεραφείμ Ε. Πούλος
 
Τόμ. 43, Αρ. 3 (2010) Preliminary results regarding the rock falls of December 17, 2009 at Tempi, Greece  PDF
Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Γ. Παπαθανασίου, Κ. Βουβαλίδης, Σπυρίδων Β. Παυλίδης
 
226 - 250 από 500 Στοιχεία << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.