Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Ευρετήριο συγγραφέων = Author index  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Developing an interactive application embodied in the geosciences educational procedure Περίληψη  PDF
Π. Τσαγκαράτος, Μ. Περράκη, Ι. Ηλιά
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Flood and groundwater management for the mountain plateau of Omalos based on geoinformatics techniques Περίληψη  PDF
Ν. Ν. Κουργιαλάς, Γ. Π. Καρατζάς
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Synthesis and characterization of four new Halloysite - TiO2 nanocomposites Περίληψη  PDF
Δ. Παπούλης, S. Komarneri, Σ. Τόλη, Δ. Παναγιωταράς, Σ. Μπακάλης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Climatic vs tectonic control on the early late Miocene tectono-stratigraphic deposits of the pre-apulian zone, Western Greece Περίληψη  PDF
Η. Δρίνια
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Coal deposits of Turkey: properties and importance of energy demands Περίληψη  PDF
R. G. Oskay, H. Inaner, A. I. Karayigit, Κ. Χρηστάνης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Stabilization of the limestone escarpment of the skete of Osios Nikanoras under wet conditions due to future filling of the Ilarion dam's reservoir Περίληψη  PDF
Νικόλαος Δ. Μούρτζας, Α. Γκιώλας, Ε. Κολαϊτη
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Neutralization of sludge and purification of wastewater from Sindos industrial area of Thessaloniki (Greece) using natural zeolite Περίληψη  PDF
Ανέστης Α. Φιλιππίδης, Αθανάσιος Χ. Γκοντελίτσας, Νίκος Καντηράνης, Π. Γαμαλέτσος, Ε. Τζάμος, Σ. Φιλιππίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Paleoearthquake history of the Spili fault, Crete, Greece Περίληψη  PDF
Β. Μουσλοπούλου, Δ. Μωραϊτης, L. Benedetti, V. Guillou, Δ. Χριστόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Geomorphological quantitative analysis of Sperchios river basin area (Central Greece) utilizing geographical information systems Περίληψη  PDF
Εμ. Ψωμιάδης, Γεώργιος Π. Μίγκιρος, Β. Αντωνίου
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Evaluation of Cretaceous limestones from the Aitoloakarnania province (Western Greece) for their use as road aggregates in terms of their content in swelling clay minerals Περίληψη  PDF
Ι. Μπαλάτσας, Ι. Ρηγόπουλος, Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) The influence of rockmass properties at the plastic zone around a circular tunnel Περίληψη  PDF
Α. Αντωνίου, Ι. Σπυρόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) A Markov model for seismic hazard analysis along the Hellenic subduction zone (Greece) Περίληψη  PDF
Ε. Βότση, Γ. Τσακλίδης, Ν. Λημνιός, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου, Φ. Χ. Βαλλιανάτος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Microtremor HVSR study of site effects in the urban area of the town of Mytilene, Lesvos (Greece)-Preliminary results Περίληψη  PDF
Ε. Μπουράντα, Φ. Χ. Βαλλιανάτος, Ιωάννης Ν. Χατζόπουλος, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Π. Γκαγκάνης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Analytical geochemistry in the service of medicine: an experimental study of urinary stones from Northern Greece Περίληψη  PDF
Α. Ιορδανίδης, J. Garcia-Guinea
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) [Εισαγωγικά στοιχεία του 13ου Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. "Έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων". Τόμος δεύτερος (2)] = [Front matter of 13th International Congress of the Geological Society of Greece."Exploration and exploitation of mineral resources" . Seconf Volume]  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Kimmeridgian-Tithonian shallow-water platform clasts from mass flows top of the Vardar/Axios ophiolites Περίληψη  PDF
Γ. Κωστάκη, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, H. J. Gawlick, F. Schlagintweit
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Influence of geological and geotechnical conditions to design a water reservoir in karst area Περίληψη  PDF
Εμμανουήλ Στειακάκης, Αντώνης Βαφείδης, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Διον. Βαβαδάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Δομή πρακτικών / Περιεχόμενα = Scheme of the proceedings / Contents  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Earthquake relocation for Northwestern Greece using 3D crustal model: method comparison and seismotectonic interpretation Περίληψη  PDF
Ο. Σταυρουλοπούλου, Ε. Σόκος, Ν. Μαρτάκης, Γεράσιμος Α. Τσελέντης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) GIS as an educational tool: mapping cultural sites in Greek space-time Περίληψη  PDF
Λ. Γαλάνη, Κ. Θεοδωρακοπούλου, Α. Σκέντος, Γεώργιος Κρητικός, Κ. Παυλόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Hydrogeological regime and groundwater occurence in the Anthemountas river basin, northern Greece Περίληψη  PDF
Νεράντζης Καζάκης, Κωνσταντίνος Βουδούρης, Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Α. Παύλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Metamorphic record in metalherzolite pockets within the Virsini mataharzburgite from Kechros HP metamorphic complex in Eastern Rhodope, Greece Περίληψη  PDF
Ε. Μπόσκος, Μ. Περάκη
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Geological study for a wetland restoration: the case of the drained Mouria lake (W. Peloponnese) Περίληψη  PDF
Α. Χατζηαποστόλου, Γ. Σιαβάλας, Σ. Καλαϊτζίδης, Κ. Χρηστάνης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Simulation of underground coal gasification process in a Bulgarian coal field Περίληψη  PDF
Νικόλαος Κ. Κούκουζας, Ι. Κατσιμπάρδη, D. Merachev
 
151 - 175 από 210 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.