Τόμ. 34, Αρ. 5 (2001)

Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας με έμφαση στην συμβολή των Γεωεπιστημών στην ανάπτυξη (9ος : Σεπτέμβριος 2001 : Αθήνα)

Πίνακας Περιεχομένων

"Εισαγωγικά, Πρόλογος, Περιεχόμενα"
Anonymous
PDF
0
Αξιολόγηση Γ.Σ.Π. και μοντέλων στην επιλογή καταλλήλων περιοχών για οριστική ανάπτυξη, με γεωλογικά κριτήρια, στην Κεντρική Έυβοια (Ελλάς) = Integration G.I.S and modeling in site selection suitable for urban development, satisfying geological criteria, i
Α. Βαλαδάκη-Πλέσσα, Αλίκη Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Σ. Πλέσσας
PDF
1655-1661
Υπόγειες κατασκευές του υδροηλεκτρικού έργου Μετσοβιτικού - Εμπερίες από το σχεδιασμό και την υλοποίησή του = Underground works of the Metsovitikos hydroelectric project - Experience from design and construction
Κ. Καραπαντελάκης, Σ. Ραυτόπουλος, Χ. Μινόπετρος
PDF
1663-1670
Γεωδαιτική μέθοδος παρακουλούθησης των παραμορφώσεων σηραγγών = Geodetic monitoring of tunnel deformation
Β.Α. Κοντογιάννη, Σ. Στείρος
PDF
1671-1677
Τεχνικογεωλογικός χάρτης της ευρύτερης περιοχής της πόλης των Πατρών = Engineering geological map of Patras city wider area, Greece
Γεώργιος Χ. Κούκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Ν. Σαμπατάκης
PDF
1679-1687
Συσχετίσεις φυσικών και μηχανικών παραμέτρων πετρωμάτων στον ελλαδικό χώρο = Correllations between physical and mechanical parameters of rocks in the greek territory
Γεώργιος Χ. Κούκης, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης, Γ. Τσιαμπάος, Χ. Μπουρούνης
PDF
1689-1695
Γεωλογικά και γεωτεχνικά προβλήματα κατά μήκος της χάραξης του αγωγού πετρελαίου Θεσσαλονίκης (Ελλάδα) - Σκοπίων (Π.Γ.Δ.Μ) = Geological and geotechnical investigations along the crude oil pipeline route from Thessaloniki (Greece) to Skopje (Fyrom)
Κοσμάς Παυλόπουλος, Κ. Κ. Αντωνιάδης, Μ. Λιόνης, Γεώργιος Κ. Στουρνάρας
PDF
1697-1705
Τεχνικογεωλογικές συνθήκες στο νομό Καρδίτσας - κεντρική Ελλάδα = Enginnering geological conditions of Karditsa county - cental Greece
Λ. Πυργιώτης, Γεώργιος Χ. Κούκης
PDF
1707-1714
Αστοχίες πρανών στην περιοχή του οικισμού Λουρδάτων ν. Κεφαλληνίας = Slope failures in Lourdata village of Kephallonia island, Greece
Δημήτριος Ε. Ρόζος, Ε. Αποστολίδης
PDF
1715-1722
Φαινόμενα ολισθήσεων σε υποθαλάσσια ενεργά ρηξιγενή πρανή : περιοχή Παναγούλας, δ. Κορινθιακός κόλπος = Slope failure phenomena along submarine active faulted slopes : Panagopoula area, w. gulf of Corinth
Δ. Θ. Σακελλαρίου, Βασίλειος Λυκούσης, Γ. Ρουσάκης, Π. Γεωργίου
PDF
1723-1731
Ορυκτολογική σύσταση και φυσικά χαρακτηριστικά εδαφών Καλαμαριάς (Μακεδονία) = Mineralogical composition and physical characteristics of soils from Kalamaria (Macedonia)
Ανανίας Ε. Τσιραμπίδης
PDF
1733-1740
Ποιότητα της βραχομάζας κατά μήκος της υπό κατασκευή σιδηροδρομικής σήραγγας του Πλαταμώνα = Rock mass quality along the tunnel of Platamon under construction
Μ. Χατζηαγγέλου, Βασίλειος Γ. Χρηστάρας, Γεώργιος Π. Δημόπουλος, Γεώργιος Χ. Σούλιος, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Β. Μανωλάκος
PDF
1741-1748
Condition of the sea wall at farm cove, Australia
D. Dragovich
PDF
1749-1754
Tunnelling in limestone terrain : the need of the knowledge of the hydrogeological model
Παύλος Γ. Μαρίνος
PDF
1755-1764
Dangerous seismotectonic situation for ancient and medieval movuments in Sofia city (Bulgaria)
M Matova
PDF
1765-1771
An engineering geological consideration of the flash flood hazard : a systemic approach for structuring a sustainable strategy
Σ. Σκιας
PDF
1773-1779
Περί των γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής μεταξύ Μαλίων, Μόχου, Ποταμίων και Λιμένα Χερσονήσου Κρήτης = On the geological and hydrogeological conditions between Malia, Mohos, Potamia and Limin Hersonissou, Crete
Α. Ι. Αλεξόπουλος
PDF
1783-1791
Οι υδρολιθολογικές συνθήκες των αλλουβιανών ιζημάτων του αργολικού πεδίου - υδροφόροι σχηματισμοί = Hydrostratigraphy of the alluvial sediments of the plain of Argos (Greece) - Aquifers
Π. Κ. Γιαννόπουλος
PDF
1793-1800
Υδροχημική συμπεριφορά και χαρακτηριστικά του υδροθερμικού υδροφορέα της περιοχής των θερμών πηγών Ν. Απολλωνίας (λεκάνη Μυγδονίας, Μακεδονία) = Hydrochemical behaviour and characteristics of hydrothermal aquifer in the area of Nea Apollonia thermal sprin
Γεώργιος Π. Δημόπουλος, Απόστολος Αρβανίτης, Μιχαήλ Δ. Φυτίκας
PDF
1801-1809
Η ιζηματολογική κια στρωματογραφική διάρθρωση της νήσου Χίου στην κατεύθυνση επίλυσης των υπαρχόντων υδρογεωλογικών προβλημάτων = Sedimentological nad stratigraphical composition of the Chios island, towards the solution of existing hydrogeological proble
Αβραάμ Μ.. Ζεληλίδης, Π. Αβραμίδης
PDF
1811-1818
Ποιότητα των υπογείων νερών και εκτίμηση του χρόνου απορρύπανσης των υδροφόρων οριζόντων του αργολικού πεδίου κάτω από συνθήκες τεχνητού εμπλουτισμού = Groundwater quality and estimation of rehabilitation of the Argolid plains aquifers under artificial re
Νίκος Ι. Λαμπράκης, Γεώργιος Ν. Σταμάτης, Π. Γιαννουλόπουλος, Α. Βοιβόντα
PDF
1819-1826
Ισοζύγιο ύδατος και ποιότητα υπογείων νερών στον προσχωσιγενη υδροφορέα της λεκάνης του Γλαύκου ποταμού (βδ/κη Αχαϊα) = The groundwater balance and water quality of the alluvial aquifer of Glafkos basin, Achaia, Greece
Κώστας Βουδούρης, Δ. Μανδηλαράς
PDF
1827-1834
Υδρευτικές ανάγκες του νομού Αιτωλοακαρνανίας = Water supply needs of the Aetoloacarnania prefecture (Greece)
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Ι. Φουντούλης, Δ. Θεοχάρης
PDF
1835-1842
Τεχνητός εμπλουτισμός του υπογείου καρστικούυδροφορέα του Φυλλήιου όρους στην περιοχή των Φαρσάλων (Θεσσαλία)
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Σπυρίδων Π. Λέκκας, Α. Ι. Αλεξόπουλος, Ι. Φουντούλης, Ε. Σπυρίδωνος, Ι. Μπαντέκας, Δ. Μαριολάκος, Ε. Ανδρεαδάκης
PDF
1843-1850
Υπεδαφική τεκτονική δομή στη λεκάνη των Φαρσάλων (Θεσσαλία) ως καθοριστικός παράγων διαμόρφωσης των υδρογεωλογικών συνθηκών της περιοχής = The subsurface tectonic structure of the Farsla basin (Thessaly) as determining factor of the hydrogeological condit
Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Σπυρίδων Π. Λέκκας, Ταξιάρχης Παπαδόπουλος, Α. Ι. Αλεξόπουλος, Ι. Φουντούλης, Ε. Σπυρίδωνος, Ι. Μπαντέκας, Δ. Μαριολάκος, Ε. Ανδρεαδάκης
PDF
1851-1858
Υδρολογικό καθεστώς της πεδινής ζώνης της λεκάνης του Ανθεμούντα ( Θεσσαλονίκη) = Hydrogeological conditions of the plain area of the Anthemounta basin (Macedonia, Greece)
Κ. Λουπασάκης, Θ. Ναγκούλης
PDF
1859-1868
Γεωγραφική κατανομή της αποτελεσματικότητας της βροχής στον ελλαδικό χώρο = Spatial distribution of the effectivenessof rain in Greece
Π.Θ. Ναστός
PDF
1869-1874
Υδρογεωλογικές και γεωχημικές έρευνες στο νομό Αχαϊας = Hydrogeological and geochemical survey in Achaia prefecture area
Κ. Νίκας, Ι. Αγγελικάκης, Αικ. Βέργου-Βήχου, Ε. Βασιλειάδης
PDF
1875-1884
Διευρένηση της ποιότητας του υπογείου νερού του καρστικού υδροφόρου ορίζοντα νδ Τριφυλιάς σε σχέση με τις υδρογεωλογικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή = Investigation of the groundwater quality of the sw Trifilia karstic aquifer in respect with the
Γ. Πανάγοπουλος, Νίκος Ι. Λαμπράκης
PDF
1885-1892
Ποιοτικά χαρακτηριστικά των υπογείων νερών του νοτίου τμήματος της λεκάνης Πτολεμαϊδας = Ground water quality in south field of Ptolemais basin
Σωτήρης Χ. Πανίλας, Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης
PDF
1893-1901
Διερεύνηση των γεωλογικών - υδρογεωλογικών συνθηκών στον Αγ. Κήρυκο νήσου Ικαρίας: προτάσεις για βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη - προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και των θερμομεταλλικών ιαματικών πηγών = Geological and hydrogeological research of Ag. Ki
Β. Κ. Περλέρος, Ε. Δρακοπούλου, Α. Βαλαδάκη-Πλέσσα, Απόστολος Αρβανίτης, Α. Αλατζάκη
PDF
1903-1911
Υπολογισμός και αξιολόγηση των υδραυλικών παραμέτρων δύο υδροφόρων συστημάτων σε διαφορετικό ιζηματογενές περιβάλλον στη μάζα της Ροδόπης = Estimation and evaluation of hydraulic parameters of two aquifer systems formed in different sedimentary environmen
Χ. Πεταλάς, Σωτήρης Χ. Πανίλας, Ιωάννης Β. Διαμαντής, Φ. Πλιάκας
PDF
1913-1922
Διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού των υδροφορέων πεδινών τμημάτων του ν. Ροδόπης στη Θράκη. Μια πρώτη προσέγγιση = Feasibility study of artificial recharge application to Rhodopi plain areas aquifers in Thrace, Greece. A first approac
Φ. Πλιάκας, Ιωάννης Β. Διαμαντής, Χ. Πεταλάς, Σωτήρης Χ. Πανίλας
PDF
1923-1932
Υδρογεωλογικές συνθήκες και η παρουσία NO3 στα υπόγεια νερά της αστικής και περιαστικής ζώνης της Καλαμάτας = Hydrogeological conditions and presence of NO3 into the groundwater of the urban and regional zone at the area of Kalamata
Π. Σαμπατακάκης, Παναγιώτης Γαϊτανάκης, Β. Ζοραπάς
PDF
1933-1940
Έλεγχος της ποιότητας των επιφανειακών και υπογείων νερών της ευρύτερης περιοχής των ορυχείων του λιγνιτικού κέντρου Πτολεμαίδας - Αμυνταίου = Monitoring and control of the surface and ground water quality in the greater area of the mines
Χ. Σαχανίδης, Φ. Παυλουδάκης
PDF
1941-1949
Η συνεισφορά της γεωργίας στη ρύπανση των υδάτων του κάτω τμήματος του Αχελώου ποταμού. Μεθοδολογία και πρώτα αποτελέσματα = The contribution of agriculture to the aquatic pollution of the lower part of Acheloos river : methodology
Ν. Σκουλικίδης, Ν. Νικολαϊδης, Ε. Ζαγγανά, Π. Περγαλιώτης
PDF
1951-1957
Υδροχημικά χαρκτηριστικά υπογείων και επιφανειακών νερών της λεκάνης του άνω ρου του Αλιάκμονα = Hydrochemical surface and underground water data of the upper part of drainage basin of Aliakmon river
Γεώργιος Χ. Σούλιος, Ε. Ζαγγανά, Τ. Κακλής, Α. Οικονομίδης
PDF
1959-1966
Διερεύνηση του μηχανισμού υφαλμύρινσης των πηγών Κάτω Σουλίου Μαραθώνα ν. Αττικής = Investigation related to the salt intrusion mechanisms of Kato Souli springs, Marathonas - Attiki
Ξενοφών Δ. Σταυρόπουλος, Μ. Τζίμα
PDF
1967-1972
Geology of the Zagreb aquifer system
A. Bacani, M. Sparica
PDF
1973-1979
Some hydrogeological and geothermal considerations of the Drinos - Saranda area (southen part of Albania)
M. Gjoka, T. Kane, E. Trifoni, A. Gjini, Xh Buzi
PDF
1981-1997
Design, implementation and operation of a large scale groundwater quality monitoring network
Γ. Ζαχαριουδάκης, M. Streetly, M. Fermor
PDF
1999-2005
Συγκριτική μελέτη της επίδρασης φίλτρων διέλευσης χαμηλών συχνοτήτων σε ψηφιακή εικόνα = A comparative study of the effect of low - pass frequency filtering on a digital image
Δημήτριος Α. Βαϊόπουλος, Γεώργιος Αιμ. Σκιάνης, Β. Τσάρμπος
PDF
2009-2016
Εντοπισμός ορεινών όγκων στην φυσιογραφική ενότητα Zagros Ranges (Ιράν) από το ψηφιακό μοντέλο εδάφους GTOPO30 = Extraction of mountainobjects in the physiographic zone of Zagros ranges
Γιώργος Χ. Μηλιαρέσης
PDF
2017-2024
Αναφορά στην ενημέρωση των γεωλογικών χαρτών με χρήση εικόνων υψηλής διακριτικής ικανότητας σύγχρονων δορυφορικών συστημάτων = Geologic map updating using high resolution images of the most recent satellite systems
Μαριάνθη Στεφούλη
PDF
2025-2032
Computer techniques for imaging satellite data and digital elevation models.
Α. Γκάνας, Ε. Λάγιος, Γ. Ν. Σταυρακάκης
PDF
2033-2038
Monitoring of coastline chamges using multitemporal satellite data : the case of Messologi lagoon system and Acheloos - Evinos deltas (w. Greece)
Ι. Γκάτσης, Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Κ. Σερέλης
PDF
2039-2046
Evaluation of remote sensing methods for the detection of hydrothermal alteration zones in Milos island (Greece)
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Ε. Γ Γκάρτζος, Εμ. Ψωμιάδης
PDF
2047-2054
Multitemporal hazard assessment in a high flash flood risk area using RS / GIS techniques : the case of Hymittos MT. (Athens)
Ισαάκ Α. Παρχαρίδης, Ε. Λάγιος, Εμ. Ψωμιάδης
PDF
2055-2062
"Ευρετήριο Συγγραφέων"
Anonymous
PDF
i
"Ευρετήριο Συγγραφέων των τόμων 1-6"
Anonymous
PDF
i