Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) [Εισαγωγικά στοιχεία του 13ου Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας. "Έρευνα και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων". Τόμος δεύτερος (2)] = [Front matter of 13th International Congress of the Geological Society of Greece."Exploration and exploitation of mineral resources" . Seconf Volume]  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Kimmeridgian-Tithonian shallow-water platform clasts from mass flows top of the Vardar/Axios ophiolites Περίληψη  PDF
Γ. Κωστάκη, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, H. J. Gawlick, F. Schlagintweit
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Influence of geological and geotechnical conditions to design a water reservoir in karst area Περίληψη  PDF
Εμμανουήλ Στειακάκης, Αντώνης Βαφείδης, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου, Διον. Βαβαδάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Δομή πρακτικών / Περιεχόμενα = Scheme of the proceedings / Contents  PDF
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Earthquake relocation for Northwestern Greece using 3D crustal model: method comparison and seismotectonic interpretation Περίληψη  PDF
Ο. Σταυρουλοπούλου, Ε. Σόκος, Ν. Μαρτάκης, Γεράσιμος Α. Τσελέντης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) GIS as an educational tool: mapping cultural sites in Greek space-time Περίληψη  PDF
Λ. Γαλάνη, Κ. Θεοδωρακοπούλου, Α. Σκέντος, Γεώργιος Κρητικός, Κ. Παυλόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Hydrogeological regime and groundwater occurence in the Anthemountas river basin, northern Greece Περίληψη  PDF
Νεράντζης Καζάκης, Κωνσταντίνος Βουδούρης, Γεώργιος Ν. Βαργεμέζης, Α. Παύλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Metamorphic record in metalherzolite pockets within the Virsini mataharzburgite from Kechros HP metamorphic complex in Eastern Rhodope, Greece Περίληψη  PDF
Ε. Μπόσκος, Μ. Περάκη
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Geological study for a wetland restoration: the case of the drained Mouria lake (W. Peloponnese) Περίληψη  PDF
Α. Χατζηαποστόλου, Γ. Σιαβάλας, Σ. Καλαϊτζίδης, Κ. Χρηστάνης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Simulation of underground coal gasification process in a Bulgarian coal field Περίληψη  PDF
Νικόλαος Κ. Κούκουζας, Ι. Κατσιμπάρδη, D. Merachev
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Preliminary results of investigations of possible ground deformation structures in the early Christian basilica, ancient Lechaion harbour, Corinth, Greece Περίληψη  PDF
Δ. Μήνος-Μηνόπουλος, Κ. Παυλόπουλος, Γ. Αποστολόπουλος, D. Dominey-Howes, Ε. Λέκκας
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) An application of GIS analysis on structural data from metamorphic rocks in Santorini island Περίληψη  PDF
Αντώνης Η. Μαρσέλλος, D. A. Foster, K. Min, , J. I. Garver, Κ. Κυριακόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) A non-extensive approach in investigating Greek seismicity Περίληψη  PDF
Γ. Μίχας, Γεώργιος Παπαδάκης, Φ. Χ. Βαλλιανάτος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Comparative geochemistry of three urban streams in Athens: Kifissos-Podoniftis-Pikrodafni Περίληψη  PDF
Α. Αργυράκη, Φ. Παράσκος, Μ. Μαρμαρά, Κ. Παπαδοπούλου, Α. Μαγλαροπούλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Neotectonic analysis, active stress field and active faults seismic hazard assessment in western Crete Περίληψη  PDF
Δημοσθένης Μ. Μουντράκης, Αδαμάντιος Α. Κίλιας, Α. Παυλάκη, Κ. Φασούλας, Ε. Θωμαϊδου, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Κ. Παπαϊωάννου, Ζ. Ρουμελιώτη, Κ. Βενετάκος, Δ. Α. Βαμβακάρης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) The upgrading amenability of the phosphate deposits of Western Greece Περίληψη  PDF
Όλγα Παντελάκη, Γ. Μπέλλης, Ηλίας Θ. Σταμπολιάδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Rockfall hazard and risk assessment of road slopes Περίληψη  PDF
Α. Ανδριανόπουλος, Χ. Σαρόγλου, Γ. Τσιαμπάος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Obtaining information on the q-structure of the southern Aegean subduction area by spectral slopes from temporary and permanent networks Περίληψη  PDF
Χ. Βεντουζή, Κωνσταντίνος Β. Παπαζάχος, Χ. Παπαϊωάννου, Παναγιώτης Μ. Χατζηδημητρίου, ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Trace element content and morphological characteristics in microscale of commercially available clays used as cosmetic products Περίληψη  PDF
Κ. Γιούρη, Α. Παπαδόπουλος, Άννα Ι. Μπουρλίβα, Ε. Τζάμος, Λ. Παπαδοπούλου, Ανέστης Α. Φιλιππίδης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Preliminary results of high resolution paleoceanography and paleoclimatology during sapropel S1 deposition (South Limnos basin, North Aegean sea) Περίληψη  PDF
Σ. Κωστοπούλου, Μ. Β. Τριανταφύλλου, Μ. Δ. Δημητζά, Α. Γώγου, Ι. Μπουλούμπαση, Γ. Ρουσάκης, Χ. Παρινός, Αν. Διαμαντοπούλου, Μαρία Γεραγά, Βασίλειος Λυκούσης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Application of geostatistical simulation models in the characterization of complex geological structures Περίληψη  PDF
Δ. Σιδέρη, Κώστας Π. Μόδης, Δημήτριος Ε. Ρόζος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Marine geology data accessibility in the European framework: the I.G.M.E. participation in the geo-seas project Περίληψη  PDF
Ι Ζανανίρι, Δ. Μητρόπουλος, Β. Ζημιανίτης, Χρυσάνθη Ε. Ιωακείμ, Β. Παπαδόπουλος, Γ. Ευθυμίου
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Reconstructing concealed cultural remains through integrated geophysical tomographic methods Περίληψη  PDF
Π. Σουπιός, Ν. Παπαδόπουλος, Α. Σαρρής
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Revealing the geoheritage of Eastern Crete, through the development of Sitia geopark, Crete, Greece Περίληψη  PDF
Κ. Φασούλας, Σ. Σταρίδας, Β. Περάκης, Χ. Μαυροκώστα
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Environmental pressures to the water resources in the wider area of Roditsa, in Sperchios river delta of eastern central Greece Περίληψη  PDF
Μ. Κατσίφα, Ιωάννης Εμμ. Κουμαντάκης, Ν. Σταθόπουλος, Ε. Βασιλείου
 
76 - 100 από 210 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.