Αναζήτηση


 
Τεύχος Τίτλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Strike slip tectonics and transtensional deformation in the Aegean region and the Hellenic arc: preliminary results Περίληψη  PDF
Δ. Σακελλαρίου, J. Mascle, Βασίλειος Λυκούσης
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Είμαστε μόνοι στο συμπάν; Οι μετεωρίτες δίνουν απαντήσεις; Περίληψη  PDF
Ι. Μπαζιώτης, L. A. Taylor
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Assessment of the quality of calcination of marbles from Thassos island using Raman spectroscopy and X-ray diffraction Περίληψη  PDF
Γ. Λεοντακιανάκος, Ι. Μπαζιώτης, Ε. Προφήτης, Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Σ. Τσίμας
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Correlation between mechanical and petrographic parameters of sandstones Περίληψη  PDF
Στ. Κτενά, Νικόλαος Σ. Σαμπατακάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) "Geo-characterization" of selected areas in Crete, Greece, towards realistic assessment of seismic design actions Περίληψη  PDF
Αντώνης Βαφείδης, Εμμανουήλ Στειακάκης, Ζαχαρίας Γ. Αγιουτάντης, Ν. Ανδρονικίδης, Γ. Κρητικάκης, Ν. Α. Οικονόμου, Κ. Παντή, Ν. Σπανουδάκης, Α. Σαββαϊδης, Β. Μάργαρης, Νικόλαος Π. Θεοδουλίδης, Β. Α. Λεκίδης, Χ. Ζ. Καρακώστας, Μ. Δ. Μανγκριώτης, Ιωάννης Καλογεράς, Σ. Κουτράκης, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Κ. Λουπασάκης, Θ. Ροντογιάννη, Π. Τσαγκαράτος, U. Dikmen, Ν. Παπαδόπουλος, Α. Σαρρής, Π. Σουπιός, Ε. Κοκκίνου, Ιωάννης Παπαδόπουλος, Μαρία Κούλη, Φ. Χ. Βαλλιανάτος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) The 1912 Ganos earthquake: source constraints using ground motion simulations Περίληψη  PDF
Αναστασία Α. Κυρατζή
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Comparative evaluation of rock-eval and element analysis to determine organic carbon content in sediment samples Περίληψη  PDF
Ι. Πυλλιότης, Ε. Χαμιλάκη, Ν. Πασαδάκης, Εμμανουήλ Μανουτσόγλου
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Continuous magnetotelluric observations in Western Crete as a tool for the study of the Hellenic subduction zone Περίληψη  PDF
Δ. Καλησπέρη, Ι. Ρηγάκης, Ι. Π. Μακρής, G. Romano, Φ. Βαλλιανάτος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Magnetic susceptibility as a tool for the discrimination of anthropogenic and lithogenic history of topsoils: preliminary results from the broader area of Thessaloniki city Περίληψη  PDF
Ελένη Β. Αηδονά, Νεράντζης Καζάκης, Κ. Μαυροειδάκη, Κώστας Βουδούρης
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Geothermal resource management - a reservoir simulation approch - the Paris basin case Περίληψη  PDF
Μ. Παπαχρήστου, P. Ungemach, Μιχαήλ Δ. Φυτίκας
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Palladium and platinum in hydrothermal systems: the case of porphyry-Cu systems and sulfides associated with ophiolite complexes Περίληψη  PDF
Δ. Γ. Ηλιόπουλος, Μ. Οικονόμου-Ηλιόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Multimensional earthquake frequency distributions consistent with non-extensive statistical physics: the interdependence of magnitude, interevent time and interevent distance in North California Περίληψη  PDF
Ανδρέας Τζάνης, Φ. Χ. Βαλλιανάτος, Α. Ευσταθίου
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Analysis of temporal hydrochemical and isotopic variations in spring waters of eastern Peloponnesus (Greece) Περίληψη  PDF
Ι. Ματιατός, Α. Αλεξόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Petrological implications for the production of methane and hydrogen in hyperalkaline springs from the Othrys ophiolite, Greece Περίληψη  PDF
Β. Τσικούρας, G. Etiope, Ε. Υφαντή, Σ. Κορδελλά, Γεώργιος Παπαθεοδώρου, Κ. Χατζηπαναγιώτου
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Biostratigraphy and sedimentology of the Ionian zone ammonitico rosso in the Mavron oros area (NW Epirus, Greece) - Paleogeographic implications Περίληψη  PDF
Βασίλης Καρακίτσιος, Ε. Χατζηχαραλάμπους
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Digital methods for measuring grain size parameters of aggregate-binder mixtures Περίληψη  PDF
Ε. Προφήτης, Δ. Καπάτος, Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, Δ. Ξηρουχάκης, Κ. Λουπασάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Producing landslide susceptibility maps by applying expert knowledge in a GIS-based environment Περίληψη  PDF
Π. Τσαγκαράτος, Δημήτριος Ε. Ρόζος
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) The web portal of the euroseistest strong ground motion database Περίληψη  PDF
Κ. Δ. Πιτιλάκης, Ζ. Ρουμελιώτη, Μ. Μανάκου, Δ. Γ. Ραπτάκης, Κ. Λιακάκης, Α. Σ. Αναστασιάδης, Δ. Πιτιλάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Environmental monitoring of soil pollution in urban areas (a case study from Heraklion city, Central Crete, Greece) Περίληψη  PDF
Ε. Κοκκίνου, Χ. Μπελονάκη, Δ. Σακαδάκης, Κ. Σακαδάκη
 
Τόμ. 47, Αρ. 2 (2013) Coseismic surface displacement variability in relation to lithology Περίληψη  PDF
Θ. Ροντογιάννη, Ευδοξία Λυκούδη, Ε. Καλογεράς
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Multi-stage history of compound mantle xenoliths from Western USA: implications for metasomatic processes in the deep mantle Περίληψη  PDF
Ι. Μπαζιώτης, P. D. Asimow, Αντώνιος Α. Κορωναίος, G. Poli, Th. Ntaflos
 
Τόμ. 47, Αρ. 1 (2013) Μεταλλευτική και μεταλλουργική δραστηριότητα των προϊστορικών κατοίκων του Αιγιακού και πέρι-Αιγιακού χώρου: Μια γεωμυθολογική προσέγγιση Περίληψη  PDF
Ηλίας Δ. Μαριολάκος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Characterization of a new laboratory ceramic product from industrial by-products as raw materials and caustic magnesia as additive Περίληψη  PDF
Β. Σκληρός, Π. Γ. Λαμπροπούλου, Β. Τσικούρας, Κ. Χατζηπαναγιώτου, Α. Χριστογέρου, Γ. Ν. Αγγελόπουλος
 
Τόμ. 47, Αρ. 4 (2013) Engineering geological mapping of the Pallini urban area Περίληψη  PDF
Δ. Κοτσάνης, Π. Παναγιωτόπουλος, Δημήτριος Ε. Ρόζος, Κ. Λουπασάκης
 
Τόμ. 47, Αρ. 3 (2013) Seismic hazard assessment in the Northern Aegean sea (Greece) through discrete semi-Markov modeling Περίληψη  PDF
Χ. Ε. Περτσινίδου, Γ. Τσακλίδης, Ελευθερία Ε. Παπαδημητρίου
 
76 - 100 από 210 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 

Συμβουλές αναζήτησης:

  • Δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων στους όρους αναζήτησης
  • Συνήθεις λέξεις δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την αναζήτηση
  • Εξ ορισμού τα αποτελέσματα της αναζήτησης περιλαμβάνουν μόνο άρθρα που περιέχουν όλους τους όρους αναζήτησης (ο τελεστής AND υπονοείται)
  • Συνδυάστε περισσότερες της μιας λέξεις με τον τελεστή OR για να βρείτε άρθρα που περιέχουν μία τουλάχιστον από αυτές, π.χ., λογοτεχνία OR ποίηση
  • Χρησιμοποιήστε παρενθέσεις για πιο σύνθετες αναζητήσεις, π.χ. Παλαμάς ((Ο Νουμάς OR Μη Χάνεσαι) NOT άρθρα)
  • Χρησιμοποιήστε εισαγωγικά για να αναζητήσετε μια ακριβή έκφραση; π.χ "Οι καημοί της λιμνοθάλασσας"
  • Μπορείτε να εξαιρέσετε μια λέξη με τη χρήση του συμβόλου - ή του τελεστήNOT; π.χ. Παλαμάς - Λέανδρος OR Παλαμάς NOT Λέανδρος
  • Με τη χρήση του συμβόλου * σε ένα όρο αναζήτησης μπορείτε να αναζητήσετε οποιονδήποτε άλλον όρο που τον περιέχει, π.χ. η αναζήτηση με τον όρο "συνεργά*" θα επιστρέψει αποτελέσματα που θα περιέχουν τους όρους "συνεργάτες" ή "συνεργάται" ή "συνεργάτης" κ.ο.κ.