Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2018 Δημιουργία υποδομή γεωχωρικών δεδομένων για την ευρύτερη περιοχή Σίνδου - Καλοχωρίου. = Creation of a geospatial database for the broader area of Sindos-Kalohori in a GIS environment. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Ζαμπάζας
 
Διατριβές έτους 2016 Διαγραφίες πολφού = Mud logging Περίληψη   PDF
Σοφία Κουβουκλιανού-Υψηλάντη
 
Διατριβές έτους 2018 Διατρησιμότητα των πετρωμάτων κατά τη διαδικασία όρυξης γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου. = Drillability of rocks in the drilling process of oil and natural gas deposits. Περίληψη   PDF
Χρυσή - Στυλιανή Τσοπούλου
 
Διατριβές έτους 2018 Διαχείριση στερεών ααπορριμμάτων και υφιστάμενη κατάσταση στη Κύπρο = Solid waste management - current situation in Cyprus Περίληψη   PDF
Μιχάλης Ανδρέας Κουμής
 
Διατριβές έτους 2016 Διαχρονικές μεταβολές της στάθμης του υπόγειου νερού στην περιοχή της Σίνδου, Ν. Θεσσαλονίκης = Changes over time in the level of ground water in the area of Sindos, Thessaloniki Περίληψη   PDF
Σεβαστή-Ηλιάνα Αναστασιάδου-Αναστασίου, Μυρτώ Δαγδηλέλη
 
Διατριβές έτους 2017 Διαχρονική ανάλυση Οικονομικών Δικτύων και Δικτύων Εμπορίου=Temporal analysis of Financial and Trade Networks Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Α. Παναγιώτου
 
Διατριβές έτους 2017 Διαχρονική μεταβλητότητα των υδρολογικών παραμέτρων και επίπτωση στα αποθέματα υπόγειου νερού σε παράκτιους υδροφορείς Περίληψη   PDF
Ελισσάβετ Γαβριηλίδου
 
Διατριβές έτους 2014 Διαχρονική παρακολούθηση με τη μέθοδο της Ηλεκτρικής Τομογραφίας στον Άχτα Δερβενίου Περίληψη   PDF
Θεμιστοκλής Βασιλείου, Δημήτριος Ζέζας
 
Διατριβές έτους 2016 Διερεύνηση βέλτιστων διατάξεων μετρήσεων ηλεκτρικής τομογραφίας μεταξύ γεωτρήσεων Περίληψη   PDF
Ηλιάνα Παπαθανασάκη
 
Διατριβές έτους 2016 Διερεύνηση γεωφυσικής δομής της περιοχής Παιδόπολης Ωραιοκάστρου, με σεισμικές και ηλεκτρικές μεθόδους γεωφυσικής διασκόπισης Περίληψη   PDF
Ευτυχία Αμανατίδου
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση μηχανοποιημένης διάνοιξης σε καρστικό περιβάλλον: Έρευνα, επιλογή μηχανήματος TBM και θέματα αντιμετώπισης καρστικών κενών=Mechanised Tunnelling in karstic environment: Engineering geological study, Tunnelling Boring Machine (TBM) selection and Περίληψη   PDF
Μαρία Ταφτσόγλου
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση προγνωστικότητας έντονης ψυχρής εισβολής με τη χρήση παγκόσμου αριθμητικού μοντέλου. = Investigation of the predictability of intense cold intrusion with a global circulation model. Περίληψη   PDF
Ιωάννης Γεώργιος Καθορόπουλος
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης παράκτιων υφάλμυρων πηγών Περίληψη   PDF
Δημήτριος Χ. Τσακίρης
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση της επιδεκτικότητας των ασβεστολιθικών σχηματισμών σε εκσκαφή με εκρηκτικά, σε σχέση με την ποιότητα της βραχομάζας, σε λατομεία αδρανών υλικών = Assessment of limestone excavation ability, with explosives, regarding to their rockmass quality, in aggregates quarries. Περίληψη   PDF
Λαμπρινή Σ. Δημητράκη
 
Διατριβές έτους 2016 Διερεύνηση της επίδρασης των αρνητικών τάσεων Coulomb στη σεισμικότητα Περίληψη   PDF
Αναστάσιος Κώστογλου
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση της επικινδυνότητας και διακινδύνευσης εκδήλωσης βραχοκαταπτώσεων με τη χρήση επίγειου σαρωτή LIDAR. Εφαρμογή στο Κάστρο της Μονεμβασιάς Περίληψη   PDF
Ιωάννης Φαρμάκης
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση της ζώνης υφαλμύρισης στη παράκτια περιοχή Σταυρού-Βρασνών με υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μεθόδους = Investigation of seawater intrusion zone in coastal area Stavros-Vrasna using hydrogeological and geophysical methods. Περίληψη   PDF
Δήμητρα Γ. Ζέρβα
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση της νιτρορύπανσης των υπόγειων νερών της ευρύτερης περιοχής δυτικά της πόλης των Γιαννιτσών από ανθρωπογενείς δραστηρίοτητες. = Investigation of groundwater nitrate pollution of the broader area west of Giannitsia city due the anthropogenic activities. Περίληψη   PDF
Κυριακή Παρασκευάς Καπνίζου
 
Διατριβές έτους 2014 Διερεύνηση της νιτρορύπανσης των υπόγειων νερών της ευρύτερης περιοχής του Δ.Δ. Δρυμού του Δήμου Ωραιοκάστρου Νομού Θεσσαλονίκης από ανθρωπογενείς δραστηριότητες Περίληψη   PDF
Αλέξανδρος Γ. Σταυρούσης
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση της νιτρορύπανσης των υπόγειων νερών του δήμου Χαλκηδόνος στη λεκάνη απορροής του ποταμού Αξιού. = Investigation of nitrate pollution of groundwater at the municipality of Chalkidona in the Axios basin. Περίληψη   PDF
Δέσποινα Αλμπανίδου
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση της πηγής Αγίας Παρασκευής Θεσσαλονίκης με τη μέθοδο της ηλεκτρικής τομογραφίας. = Geophysical investigation of the Agia Paraskevi spring by the use of electrical resistivity tomography. Περίληψη   PDF
Δημήτριος Μπαλντούμης
 
Διατριβές έτους 2014 Διερεύνηση της ποιότητας λύσης μεγάλων γραμμικών συστημάτων με τη χρήση της MATLAB και εφαρμογή σε γεωφυσικά προβλήματα Περίληψη   PDF
Αρσένιος-Νικόλαος Τσόκας
 
Διατριβές έτους 2016 Διερεύνηση της ποιότητας των υπόγειων νερών στα όρια του δήμου Κιλκίς Περίληψη   PDF
Σοφία Λ. Κουρτίδου
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση της υφαλμύρισης του υπόγειο νερού στο παράκτιο τμήμα της Σωζόπολης στη Βόρεια Ελλάδα = Investigation of groundwater salinization in the coastal area of Sozopoli in Northern Greece Περίληψη   PDF
Μαρία-Μαργαρίτα Ντώνα
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση της υφαλμύρισης του υπόγειου νερού στο παράκτιο τμήμα της Σωζόπολης στη Βόρεια Ελλάδα Περίληψη   PDF
Μαρία-Μαργαρίτα Ντώνα
 
126 - 150 από 502 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>