Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2017 Γεωλογική αποτύπωση της χερσονήσου της Σιθωνίας σε ψηφιακό γεωλογικό χάρτη, κλίμακας 1:50000 με σύγχρονες μεθόδους γεωπληροφορικής Περίληψη   PDF
Μαρία Σαββίδου
 
Διατριβές έτους 2017 Γεωλογική και γεωμορφολογική μελέτη της Σαντορίνης με τη χρήση τηλεπισκόπησης και GIS Περίληψη   PDF
Στέλλα-Χρυσή Τσιμπίρη
 
Διατριβές έτους 2015 Γεωμετρία και κινηματική της παραμόρφωσης του Πελαγονικού καλύμματος στην οροσειρά των Πιερίων=Geometry and kinematics of deformation of the Pelagonian nappe in Pieria mountain Περίληψη   PDF
Ελίνα Κ. Σπυρίδου
 
Διατριβές έτους 2015 Γεωμορφολογία και ιζηματολογία του Ρήχιου ποταμού Περίληψη
Κωνσταντίνος Κωστούδης
 
Διατριβές έτους 2015 Γεωμορφολογία και ιζηματολογία του Ρήχιου ποταμού Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Κωστούδης
 
Διατριβές έτους 2016 Γεωμορφολογικές και περιβαλλοντικές μεταβολές της λίμνης Ισμαρίδας Περίληψη   PDF
Γεωργία Καραδήμου
 
Διατριβές έτους 2016 Γεωμορφολογική και παλαιοπεριβαλλοντική μελέτη της ευρύτερης περιοχής του προιστορικού οικισμού φούρνοι στις ράχες Φθιώτιδας Περίληψη   PDF
Μαρίνα Καλπάκη
 
Διατριβές έτους 2014 Γεωτεχνική και Εδαφομηχανική μελέτη κατά την ανέγερση διώροφης οικοδομής με πυλωτή και υπόγειο στα Ηπειρώτικα Λάρισας Περίληψη   PDF
Φωτεινή Θεοδωροπούλου
 
Διατριβές έτους 2015 Γεωτεχνική ταξινόμηση βραχομαζών φλύσχη με τα συστήματα GSI και RMR σε υπόγεια έργα του ΥΗΕ Μετσοβίτικου Περίληψη
Αγλαϊα Ασημομύτη
 
Διατριβές έτους 2015 Γεωτεχνική ταξινόμηση βραχομαζών φλύσχη με τα συστήματα GSI και RMR σε υπόγεια έργα του ΥΗΕ Μετσοβίτικου Περίληψη   PDF
Αγλαϊα Ασημομύτη
 
Διατριβές έτους 2017 Γεωφυσικές διασκοπήσεις με τη μέθοδο Παροδικού Ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην περιοχή των Χανίων (Κρήτη) Περίληψη   PDF
Χριστίνα Κομελίδου
 
Διατριβές έτους 2018 Γεωφυσικές μετρήσεις με τη μέθοδο φυσικού δυναμικού (SP) και VLF στην περιοχή της Περιστεράς, Ν. Θεσσαλονίκης. = Geophysical measurements with the Self-Potential (SP) and VLF method in the Peristera area of Thessaloniki. Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνα Λιακοπούλου
 
Διατριβές έτους 2017 Γεωφυσικές μετρήσεις τοίχων και θεμελιώσεων μνημείων Περίληψη   PDF
Δημήτριος Αγγελής
 
Διατριβές έτους 2018 Γεωφυσική διασκοπήση για τον εντοπισμό πιθανών εγκοίλων στη περιοχή ανέγερσης της πανεπιστημιούπολης δυτικής μακεδονίας. Περίληψη   PDF
Μιχαήλ Τσερμίδης
 
Διατριβές έτους 2016 Γεωφυσική έρευνα με ηλεκτρικές μεθόδους γα τον εντοπισμό υπόγειας υδροφορίας σε θέσεις τωνΔ.Δ Περαίας - Λακκιάς του νομού Θεσσαλονίκης. Περίληψη   PDF
Ανδρέας Καπαγιαννίδης, Παντελεήμων Τοσουνίδης
 
Διατριβές έτους 2018 Γεωφυσική έρευνα στον Χ.Υ.Τ.Α. Μαυρομάχης με τη χρήση ηλεκτρικής τομογραφίας. = Geophysical survey at the sanitary area of Mardorachi by the use of the Electrical Resistivity Tomography Περίληψη   PDF
Βίκτωρ Καμνιάτσος
 
Διατριβές έτους 2014 Γεωχημεία και γένεση του γρανίτη της Δεσκάτης (Θεσσαλία) Περίληψη   PDF
Μαρία Χ. Παλαιολόγου
 
Διατριβές έτους 2017 Γεωχημικά χαρακτηριστικά γρανιτικών μαγμάτων από τήξη πετρωμάτων του ηπειρωτικού φλοιού Περίληψη   PDF
Γεωργία Παπαδοπούλου
 
Διατριβές έτους 2018 Γεωχημικά χαρακτηριστικά ταμιευτήρων υδρογονανθράκων από τη θάλασσα περιοχή του Β. Αιγαίο. = geochemical characteristics of hydrocarbons reservoirs in the marine region of North Aegean. Περίληψη   PDF
Πολυξένη Προδρομίδου
 
Διατριβές έτους 2017 Γεωχημική έρευνα για την αναζήτηση Σπανίων Γαιών στο γρανίτη Παρανεστίου (Μάζα Ροδόπης) Περίληψη   PDF
Γιάνια Μιχαήλοβιτς
 
Διατριβές έτους 2018 Γεωχημική μελέτη λιγνιτών και μαργαϊκών δειγμάτων από τα ορυχεία της λεκάνης Πτολεμαϊδας - Αμυνταίο. = Geochemical study of lignite and mars samples collected from the lignite wines at the Ptolemais - Amydaio basin. Περίληψη   PDF
Σοφία Παπαδοπούλου
 
Διατριβές έτους 2014 Γεωχημική περιβαλλοντική μελέτη των επιγανειακών υδάτων στην περιοχή Πεύκων (Ρετζίκι) Θεσσαλονίκη Περίληψη   PDF
Άννα-Μαρία Μπαμπάτσικου
 
Διατριβές έτους 2015 Γεωχημική Περιβαλλοντική μελέτη των υπόγειων υδάτων από γεωτρήσεις του δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης=Geochemical and environmental study of the underground water by boreholes of the Municipality of Delta in Thessaloniki, N. Greece Περίληψη   PDF
Ιωάννης Σαμαράς
 
Διατριβές έτους 2014 Δεσμευτική ικανότητα φυσικών ζεολίθων της Ν. Σάμου και πιθανές χρήσεις τους Περίληψη   PDF
Χριστίνα Μυτιγλάκη
 
Διατριβές έτους 2018 Δευτερογενής εμφάνιση φλεβών ζεολίθου σε ανδεσίτη στην περιοχή Δαδιάς Έβρου: Ορυκτολογικά και Ορυκτοχημικά χαρακτηριστικά. = Secondary occurence of zeolite vein in andesite Dadia area Evros: Minerological and mineral-chemical characteristics. Περίληψη   PDF
Παύλος Κοπαλίδης
 
101 - 125 από 502 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>