Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2018 Διερεύνηση των γεωλογικών συνθηκών για τη δημιουργία κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και για την παρουσία γεωθερμικών πεδίων σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. = Investigation of the geological conditions for the formation of Hydrocarbons and the appearence of geothermal fields in the regions of East Macedonia and Thrace. Περίληψη   PDF
Ιωάννα Κυρικλίδου
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της ιπτάμενης τέφρας των λιγνιτικών σταθμών παραγωγής ενέργειας της Β. Ελλάδος σε διάφορες εφαρμογές Περίληψη   PDF
Χριστίνα Αποστολίδου
 
Διατριβές έτους 2015 Διερεύνηση των μηχανισμών αστοχίας των πρανών της παράκτιας ζώνης της Ι.Μ. Παντοκράτορα, Άγιον Όρος, με τη χρήση του LIDAR=The use of terrestrial laser (LiDar) scanning in rock slope instability analysis in the coastal zone of Pantokratoras holy monastery Περίληψη   PDF
Γλυκερία Κ. Αμπατζή
 
Διατριβές έτους 2017 Διερεύνηση των συνθηκών θεμελίωσης στο Γενι Τζαμί της Έδεσσας = Investigation of the foundation conditions in Geni Tzami of Edessa Περίληψη   PDF
Δημήτριος Παπατσικουράκης
 
Διατριβές έτους 2015 Διερεύνηση των συνθηκών υδροφορίας στο Νομό Καβάλας Περίληψη
Βαλέρια Πόποβα
 
Διατριβές έτους 2015 Διερεύνηση των συνθηκών υδροφορίας στο Νομό Καβάλας Περίληψη   PDF
Βαλέρια Πόποβα
 
Διατριβές έτους 2016 Δίκτυα Γνώσης και Εφαρμογές Μεθόδων Στατιστικής σε Διασυνδεδεμένα Δεδομένα Κινηματογράφου Περίληψη   PDF
Νικόλαος Λιβανός
 
Διατριβές έτους 2018 Δίκτυα συσχέτισης κλάδων του ελληνικού χρηματιστηρίου. = Correlation networks of branches of the greek stock market. Περίληψη   PDF
Μιχαήλ Θεοδωρίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Δομική ανάλυση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού με εφαρμογή της θεωρίας δικτύων. = Structural analysis of bullying through network theory implementation. Περίληψη   PDF
Εμμανουήλ Τονίδης
 
Διατριβές έτους 2016 Δομικοί λίθοι και κονιάματα από το μεσαιωνικό κάστρο της Πάφου, Κύπρος: σύσταση, διάβρωση και προτάσεις αποκατάστασης Περίληψη   PDF
Μανώλης Ιωαννίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Δορυφορική μελέτη μαρομετρικών χαμηλών με χαρακτηριστικά τροπικού κυκλωνα στην Μεσόγειο Περίληψη   PDF
Κρυσταλλία Δημητριάδου
 
Διατριβές έτους 2017 Εθισμός στο Διαδίκτιο. = Addiction to the Internet. Περίληψη   PDF
Ευδοκία Παπαδανιήλ
 
Διατριβές έτους 2018 Εκτίμηση δυναμικού ρευστοποιήσης σε επιλεγμένες θέσεις στην Taiwan με βάση δεδομένα από επι-τόπου δοκιμές. = Liquefaction potential estimation in Taiwan with in-situ tests. Περίληψη   PDF
Ελένη Γ. Σκλάβου
 
Διατριβές έτους 2014 Εκτίμηση ταχυτήτων σεισμικών κυμάων και μέτρων ελαστικότητας σε υφιστάμενες γεωτρήσεις κατά μήκος του δυτικού τμήματος της όδευσης του Μετρό Θεσσαλονίκης Περίληψη   PDF
Αλέξανδρος Βαρέσης
 
Διατριβές έτους 2017 Εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής σε τρτεις ελληνικές πόλεις για την περίοδο 1961-2000 Περίληψη   PDF
Χρήστος Τσαγκούλης
 
Διατριβές έτους 2014 Εκτίμηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στα υπόγεια νερά με τη χρήση κλιματικών μοντέλων και μοντέλων ροής: Εφαρμογή στην περιοχή του δήμου Θερμαϊκού Περίληψη   PDF
Παναγιώτα Βενετσάνου
 
Διατριβές έτους 2016 Εκτίμηση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών του ανατολικού κοιτάσματος του μεταλλείου Ολυμπιάδας στη ΒΑ ΧαλκιδικήΕκτίμηση των τεχνικογεωλογικών συνθηκών του ανατολικού κοιτάσματος του μεταλλείου Ολυμπιάδας στη ΒΑ Χαλκιδική Περίληψη   PDF
Ευλαμπία Ι. Βουγιούκα
 
Διατριβές έτους 2016 Εμπλουτισμός δεδομένων recommender systems με Linked Open Data Περίληψη   PDF
Λουκάς Μάριος Ι. Μοσχάτος
 
Διατριβές έτους 2016 Εντοπισμός και αξιολόγηση κατολισθητικών φαινομένων στα Γρεβενά = Localization and assessment of landslide phanomena in Grevena Περίληψη   PDF
Έλλη Ελευθεριάδη
 
Διατριβές έτους 2014 Εντοπισμός παλαιάς ακτογραμμής Θεσσαλονίκης με την εφαρμογή της γεωηλεκτρικής τομογραφίας Περίληψη   PDF
Ευτυχία Μπαζάκου, Ελευθερία Ρελάκη
 
Διατριβές έτους 2015 Εντοπισμός υφάλμυρων υδροφορέων στην περιοχή του Αγ. Αθανασίου Θεσσαλονίκης με την εφαρμογή γεωφυσικών μεθόδων=Saline aquifers detection by the use of geophysical methods. Case study in Agios Athanasios Thessaloniki Περίληψη   PDF
Μαριάννα Μενδρινού
 
Διατριβές έτους 2016 Επεξεργασία αερομαγνητικών δεδομένων στη περιοχή της λεκάνης Νέστου - Ξάνθης (περιορισμός χρονικής δέσμευσης) Περίληψη   PDF
Βασίλειος Γ. Αντωνιάδης
 
Διατριβές έτους 2017 Επεξεργασία επιταχυνσιογραφημάτων και απόσβεση της μέγιστης εδαφικής επιτάχυνσης στον Ελλαδικό χώρο Περίληψη   PDF
Μαρίνα Τσιαντούκα
 
Διατριβές έτους 2017 Επεξεργασία Φυσικού αερίου Περίληψη   PDF
Ιωάννα Ξανθοπούλου
 
Διατριβές έτους 2015 Επιλογή Θέσης για την κατασκευή φράγματος στη λεκάνη της γαλάτιστας με υδρογεωλογικά κριτήρια Περίληψη
Ματθαίος Μπάννενμπεργκ
 
151 - 175 από 502 Στοιχεία << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>