Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2017 Networks as a mehod for portfolio selection=Τα δίκτυα ως μέθοδος επιλογής χαρτοφυλακίου Περίληψη   PDF
Prokopios Karadimos
 
Διατριβές έτους 2017 Northern North Sea tectono-stratigraphic evolution and main petroleum systems and plays. = Τεκτονο-στρωματογραφική εξέλιξη της βόρειας - Βόρειας Θάλασσας και βασικά πετρελαϊκά συστήματα και κοιτάσματα. Περίληψη   PDF
Konstantinos N. Baliakas
 
Διατριβές έτους 2015 O υδρομορφολογικός χαρακτήρας του ρέματος των Λαγκαδικιών (Μυγδόνια λεκάνη) με την συνδυασμένη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και ηλεκτρικής τομογραφίας Περίληψη
Ευστάθιος Δ. Παπαδόπουλος
 
Διατριβές έτους 2015 O υδρομορφολογικός χαρακτήρας του ρέματος των Λαγκαδικιών (Μυγδόνια λεκάνη) με την συνδυασμένη χρήση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών και ηλεκτρικής τομογραφίας Περίληψη   PDF
Ευστάθιος Δ. Παπαδόπουλος
 
Διατριβές έτους 2018 Paleoenvironmental recostruction of the gulf of Elefsina during Holocene, based on Macrofaunal analysis = Παλαιοπεριβαλλοντική ανασύσταση του κόλπου της Ελευσίνας βάσει της μακροπανίδας κατά το Ολόκαινο Περίληψη   PDF
Nikolaos Mavrommatis
 
Διατριβές έτους 2017 Processing and modeling of induced polarization data Περίληψη   PDF
Aristeides Nivorlis
 
Διατριβές έτους 2017 Robustnes of pollination networks and how it is affected from network topology Περίληψη   PDF
Έφη Σαραντοπούλου
 
Διατριβές έτους 2014 Source characteristics of earthquake along the western Hellenic arc Περίληψη   PDF
Paraskevi Io Ioannidi
 
Διατριβές έτους 2015 Source parameters of the 24 May 2014 North Aegean earthquake Περίληψη
Ευαγγελία Τσακιρούδη
 
Διατριβές έτους 2015 Source parameters of the 24 May 2014 North Aegean earthquake Περίληψη   PDF
Ευαγγελία Τσακιρούδη
 
Διατριβές έτους 2017 Special drilling chemical additives for deep drilling = Ειδικά χημικά πρόσθετα πολφού γεωτρήσεων μεγάλου βάθους Περίληψη   PDF
Sotiria Angelakaki
 
Διατριβές έτους 2016 Statistical analysis of epigenetic data for CLL patients = Στατιστική ανάλυση επιγενετικών δεδομένων ασθενών με Χρόνια Πεμφοκυτταρική Λευχαιμία Περίληψη   PDF
Νέστωρ Χαλκίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Study of dust aerosol-Climate interactions using a regional climate model Περίληψη   PDF
Athanasios Tsikerdekis
 
Διατριβές έτους 2015 Study of the High potassium magmatism in northern Greece. Implication for the mantle geochemistry and geodynamic evolution of the area Περίληψη   PDF
Kyriaki K. Pipera
 
Διατριβές έτους 2014 Study of the influence of time dependent stress changes on seismicity rates with contribution in probalistic seismic hazzard assessment in Greece = Μελέτη της επίδρασης των χρονικά εξαρτώμενων μεταβολών του πεδίου των άσεων στους ρυθμούς σεισμικότητας με συμβολή στην πιθανοκρατική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα Περίληψη   PDF
Konstantinos Leptokaropoulos
 
Διατριβές έτους 2014 Study of the influence of time dependent stress changes on seismicity rates with contribution in probalistic seismic hazzard assessment in Greece = Μελέτη της επίδρασης των χρονικά εξαρτώμενων μεταβολών του πεδίου των άσεων στους ρυθμούς σεισμικότητας με συμβολή στην πιθανοκρατική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην Ελλάδα Περίληψη   PDF
Konstantinos Leptokaropoulos
 
Διατριβές έτους 2014 Study on ground surface fissures in the broader area of the lignite mines of Mavropigi village, Eordaia prefecture, northern Greece Περίληψη   PDF
Eleni E. Kalogirou
 
Διατριβές έτους 2017 The centrality lethality rule in signed protein interaction networks Περίληψη   PDF
Savas Paragamian
 
Διατριβές έτους 2015 The fossil chelonians of Greece. Systematics - evaluation - stratigraphy - palaeoecology = Οι απολιθωμένες χελώνες της Ελλάδοσ. Συστηματική - εξέλιξη - στρωματογραφία - παλαιοοικολογία Περίληψη   PDF
Evangelos Ch. Vlachos
 
Διατριβές έτους 2017 Tooth morphology, molar enamel thickness and dental microwear textural analysis of modern Cercopithecines with application on European Paradolichopithecus/Procynocephalus and comparisons with Pleistocene Papionins from Omo Valley in Africa Περίληψη   PDF
Chris Alexander A. Plastiras
 
Διατριβές έτους 2018 Αβαθής γεωθερμία και γεωθερμικές αντλίες θερμότητας. Παράδειγμα εφαρμογής σε κατοικία στη Σιθωνία Χαλκιδικής. = Shallow geothermal systems and grond source heat pumps-Application in a summer residence in Sithonia (Chalkidiki, Northern Greece). Περίληψη   PDF
Θεοδώρα Κοτανίδου
 
Διατριβές έτους 2018 Ακραίες βροχοπτώσεις στην Ελλάδα. = Extreme precipitation in Greece. Περίληψη   PDF
Μαρία-Όλγα Βουδούρη
 
Διατριβές έτους 2014 Αναγνωριστική μελέτη υδρευτικού φράγματος Μανικίων-Σέτας Νομού Εύβοιας Περίληψη   PDF
Μαρία Λοιδώρη
 
Διατριβές έτους 2018 Ανάλυση εκδήλωσης βραχοκαταπτώσεων και προτάσεις μέτρων προστασίας στον οικισμό Επταχωρίου, Ηπείρου = Rock fall analysis and design of protection measures at Eptaholi village, Epirus Περίληψη   PDF
Πελαγία Γεώργιος Αυγερινού
 
Διατριβές έτους 2018 Ανάλυση επιταχυνσιογραμμάτων της σεισμικής διέγερσης ΒΑ της Κω (20/07/2017, Μ=6.6) = Analysis of accelerogramms of the seismic excitation NE of Kos island (20/07/2017, M=6.6). Περίληψη   PDF
Μιχαήλ Ράβναλης
 
26 - 50 από 502 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>