Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2016 Η ακολουθία του γιγάντιου σεισμού της Χιλής (27.2.2010, Μ=8.8 = The seismic sequence of the giant Chile earthquake (27.2.2010, M=8.8) Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Δουλκερίδης
 
Διατριβές έτους 2018 Η απόκριση και κατανομή βενθονικών τρηματοφόρων και κοκκολιθοφόρων στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Θερμαϊκού Κόλπου. = Benthic foraminifera and coccolithophore respanse at Thermaikos Gulf Marince ecosytem. Περίληψη   PDF
Ιωάννης Μιχαηλίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Η γεωλογική δομή, η κινηματική της παραμόρφωσης και η γεωτεκτονική εξέλιξη των ορεινών όγκων Πάικου και Τζένας (κεντρική Μακεδονία) Περίληψη   PDF
Εμμανουήλ Δ. Κατριβάνος
 
Διατριβές έτους 2014 Η εξέλιξη της ευφυϊας των ανθρώπων Περίληψη   PDF
Στυλιανός Α. Κουταλής
 
Διατριβές έτους 2016 Η εξέλιξη του οικονομικού δικτύου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από το 2007 ως το 2011 Περίληψη   PDF
Αικατερίνη Π. Χατζοπούλου
 
Διατριβές έτους 2016 Η εξέλιξη του οικονομικού δικτύου των γενικών δεικτών των χρηματιστηριων αξιών για επιλεγμένες χώρες από την αμερική, την Ασία, την Ευρώπη και την Ωκεανία, από το 2005 έως το 2015 Περίληψη   PDF
Γεωργία Μανώλα
 
Διατριβές έτους 2016 Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στη θερμοκρασία της θάλασσας για την περιοχή της Μεσογείου (περιορισμός χρονικής δέσμευσης) Περίληψη   PDF
Ελισάβετ Σαμαρά
 
Διατριβές έτους 2017 Η επίδραση της μεταβολής της στάθμης της θάλασσας της ανατολικής μεσογείου στην δημιουργία ιζηματογενών ακολουθιών στην Λεβαντινή Λεκάνη και ο ρόλος τους στην δημιουργία κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Περίληψη   PDF
Ανδρέας Π. Ανδρέου
 
Διατριβές έτους 2016 Η επίδραση του διαδικτύου στις επιχειρήσεις Περίληψη   PDF
Νικόλαος Μεντενζής
 
Διατριβές έτους 2014 Η επίδραση του υπόγειου νερού στην ευστάθεια θέσεων του μετρό Θεσσαλονίκης Περίληψη   PDF
Ευάγγελος Πέππας
 
Διατριβές έτους 2016 Η ηλιοφάνεια στην ευρύτερη Ελληνική επικράτεια Περίληψη   PDF
Γεώργιος Χ. Καραγιάννης
 
Διατριβές έτους 2015 Η ιστορική εξέλιξη της γεωλογικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα=The historical development of geological education in Greece Περίληψη   PDF
Κυριακούλα Χρ. Μακρή
 
Διατριβές έτους 2017 Η κλιματολογία των ανέμων σε έξι σταθμούς του Αιγαίου Πελάγους Περίληψη   PDF
Ειρήνη Σ. Παπαδοπούλου
 
Διατριβές έτους 2018 Η ορυκτολογική πετρολογική και χημική σύσταση του ιζημάτων της λεκάνης Πρίνου-Καβάλας ως εργαλείο διερεύνησης των ιζηματολογικών και παλαιο-γεωγραφικών συνθηκών απόθεσης. = Minerological, petrological and chemical composition of the sediments of the basin of Prinos-Kavalas as an indicator for investigating the sedimentary and paleogeographic deposition conditions. Περίληψη   PDF
Σπυρίδων Γ. Παπασπύρου
 
Διατριβές έτους 2017 Η πρόσφατη (2016) σεισμική διέγερση στην Κεντρική Ιταλία=The recent (2016) seismic excitation in Central Italy Περίληψη   PDF
Ευθυμία Κ. Αραμπατζή, Ελισάβετ-Γεωργία Θ. Κυριακίδου
 
Διατριβές έτους 2016 Η σεισμική διέγερση στο ηφαιστειακό σύμπλεγμα της Σαντορίνης κατά το διάστημα 2011-2012. Περίληψη   PDF
Μαρία-Ζακλίν Σακκά
 
Διατριβές έτους 2018 Η συμβολή της τηλεπισκόπησης και των GIS στην υδρομορφολογική μελέτη των ποταμών της Ελλάδας = the use of remote sensing and GIS to the hydromorphological study of the greek rivers Περίληψη   PDF
Αθηνά Ζήσης Βεργάδη, Γεώργιος Βασίλειος Κωσταβέλης
 
Διατριβές έτους 2017 Η χρήση των διαγραφιών στην έρευνα των υδρογονανθράκων και σε άλλες εφαρμογές Περίληψη   PDF
Αναστασία Κ. Δέλα
 
Διατριβές έτους 2014 Η χρήση των ζεολιθικών τόφφων στη βιομηχανία κατασκευών Περίληψη   PDF
Μαρία Ε. Σαραντοπούλου, Χριστίνα Λ. Σαμουήλ
 
Διατριβές έτους 2018 Ηλεκτρική τομογραφία μεταξύ γεωτρήσεων: Εφαρμογή διαφορετικών διατάξεων ηλεκτρόδιων μέσα σε γεωτρήσεις. = Cross-hole electrical resistivity tomography: Application of various electrode configurations within boreholes. Περίληψη   PDF
Άγγελος Αλμπάνης
 
Διατριβές έτους 2017 Θέματα ευστάθεια πρανών σε περιβάλλον Νεογενών Σχηματισμών. Slope stability issues related to Neogenic formations Περίληψη   PDF
Στυλιανός Μπήκας
 
Διατριβές έτους 2015 Θερμομετρήσεις στην περιοχή του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης Περίληψη
Κωνσταντίνος Μπισχινιώτης
 
Διατριβές έτους 2015 Θερμομετρήσεις στην περιοχή του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης Περίληψη   PDF
Κωνσταντίνος Μπισχινιώτης
 
Διατριβές έτους 2017 Θερμομετρική έρευνα στο βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Αριστινό-Αλεξανδρούπολη και μελέτη νέας παραγωγικής γεωθερμικής γεώτρησης Περίληψη   PDF
Δημήτριος Α. Βουλανάς
 
Διατριβές έτους 2018 Ιδιότητες των ρευστών των ταμιευτήρων των υδρογονανθράκων. = Properties of hydrocarbon reservoir fluids. Περίληψη   PDF
Νικόλαος Πετρίδης
 
201 - 225 από 502 Στοιχεία << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>