Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2015 Επιλογή Θέσης για την κατασκευή φράγματος στη λεκάνη της γαλάτιστας με υδρογεωλογικά κριτήρια Περίληψη   PDF
Ματθαίος Μπάννενμπεργκ
 
Διατριβές έτους 2017 Επιλογή κόμβων διαφημιστικής προώθησης σε κοινωνικά δίκτυα με εξωτερικότητες Περίληψη   PDF
Δημήτριος Μ. Παπαδόπουλος
 
Διατριβές έτους 2015 Επισκόπηση των τεχνικών απο το στάδιο ης αναζήτησης μέχρι το στάδιο της παραγωγής υδρογονανθράκων Περίληψη
Παρασκευή-Ελπίδα Α. Ντώντη
 
Διατριβές έτους 2015 Επισκόπηση των τεχνικών απο το στάδιο ης αναζήτησης μέχρι το στάδιο της παραγωγής υδρογονανθράκων Περίληψη   PDF
Παρασκευή-Ελπίδα Α. Ντώντη
 
Διατριβές έτους 2017 Επισκόπιση των πιθανών Πετρελαϊκών συστημάτων της Ιονίας ζώνης Δυτικής Ελλάδας Περίληψη   PDF
Ιωάννα-Ειρήνη Παντελή
 
Διατριβές έτους 2015 Εργαστηριακή προσομοίωση των συνθηκών διάτμησης εδαφών σε ακόρεστες συνθήκες Περίληψη   PDF
Βάιος Χ. Βλάχος
 
Διατριβές έτους 2014 Έρευνα επί της τεχνικογεωλογικής συμπεριφοράς μαργαϊκών σχηματισμών σε περιβάλλον μεγάλων επιφανειακών εκσκαφών. Το παράδειγμα του οικισμού Μαυροπηγής στην Πτολεμαϊδα Περίληψη   PDF
Μαρία Γολιδοπούλου
 
Διατριβές έτους 2015 Εύρεση χημικού τύπου και χημική ταξινόμηση των μαρμαρυγιών των κρυσταλλικών ασβεστόλιθων Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας = Chemical formula and classification of the micas from Agios Panteleimonas crystalline limestones, Florina, Greece Περίληψη
Μάρκος Ιωαννίδης
 
Διατριβές έτους 2015 Εύρεση χημικού τύπου και χημική ταξινόμηση των μαρμαρυγιών των κρυσταλλικών ασβεστόλιθων Αγίου Παντελεήμονα Φλώρινας = Chemical formula and classification of the micas from Agios Panteleimonas crystalline limestones, Florina, Greece Περίληψη   PDF
Μάρκος Ιωαννίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Ευστάθεια γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου συναρτήσει γεωλογικών παραμέτρων Περίληψη   PDF
Παρασκευή Ξανθοπούλου
 
Διατριβές έτους 2014 Εφαρμογές και περιορισμοί στην εκτίμηση του Γεωλογκού δείκτη αντοχής GSI μέσω αριθμητικών παραμέτρων. Λεύκωμα γεωτεχνικής ταξινόμησης GSI σε πετρώματα του Ελληνικού χώρου Περίληψη   PDF
Ιωάννης Κουβάτσης
 
Διατριβές έτους 2016 Εφαρμογές της μεθόδου της ηλεκτρικής τομογραφίας στην μελέτη χώρων απόθεσης απορριμμάτων Περίληψη   PDF
Χρήστος Τρανίδης
 
Διατριβές έτους 2016 Εφαρμογή γεωηλεκτρικών και σεισμικών μεθόδων ως εργαλείο στη γεωτεχνική προσομοίωση ρωγματώσεων στο Δ.Δ. Βαλτονερών (Δ. Αμυνταίου, Φλώρινας) Περίληψη   PDF
Ευτυχία Αβραάμ Αβραμίδου
 
Διατριβές έτους 2014 Εφαρμογή Ηλεκτρικής τομογραφίας για εντοπισμό υδροφορίας στο Κοκκινοχώρι Ν. Καβάλας Περίληψη   PDF
Άννα Τζόγια
 
Διατριβές έτους 2018 Εφαρμογή ηλεκτρικής τομογραφίας σε αστικό περιβάλλον. = Application of Electrical Resistivity Tomography (ERT) in the Urban Environment. Περίληψη   PDF
Βασίλειος Χριστοφίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Εφαρμογή ηλεκτρικής τομογραφίας στον εντοπισμό εγκοίλων στον άργιλο Κοζάνης Περίληψη   PDF
Παναγιώτης Δοδόπουλος
 
Διατριβές έτους 2016 Εφαρμογή μεθόδων παρεμβολής στις λεκάνες απορροής του κάτω ρου του ανθεμούντα και του Γαλλικού ποταμού Περίληψη   PDF
Σωτήριος Π. Μποντζίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Εφαρμογή της Ανάλυσης Δικτύων στη μελέτη του Διεθνούς Εμπορίου: Η περίπτωση της Ενιαίας ΕυρωπαΪκής Αγοράς = Implementation of Network Analysis in the Study of International Trade: The case of the European Union Περίληψη   PDF
Μαρία Α. Στρωτού
 
Διατριβές έτους 2018 Εφαρμογή της μεθοδολογίας DPSIR για τη Βιώσιμη Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη της Μυγδονίας. = Application of the DPSIR methodology for sustainable management of water resources in the Mygdonia Basin. Περίληψη   PDF
Πολυξένη Παπαμιχαήλ
 
Διατριβές έτους 2016 Εφαρμογή της μεθόδου VLF στον εντοπισμό αγώγιμων ζωνών που συνδέονται με τις θερμές πηγές Αγκίστρου νομού Σερρών Περίληψη   PDF
Νικόλαος Κορδάτος
 
Διατριβές έτους 2016 Εφαρμογή της μεθόδου θερμομετρίας Ca - Mg στα μάρμαρα της Θάσου Περίληψη   PDF
Σοφία Χριστοφορίδου
 
Διατριβές έτους 2014 Εφαρμογή της μεθόδου της ηλεκτρικής τομογραφίας για τον εντοπισμό πιθανών εγκοίλων σε περιοχή του Ρεθύμνου Περίληψη   PDF
Φωτεινή Τσιτσιμπίκου
 
Διατριβές έτους 2015 Εφαρμογή της μεθόδου της τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας στον εντοπισμό θαμμένων αρχαιοτήτων Περίληψη
Αριστείδης Νιβορλής
 
Διατριβές έτους 2015 Εφαρμογή της μεθόδου της τρισδιάστατης ηλεκτρικής τομογραφίας στον εντοπισμό θαμμένων αρχαιοτήτων Περίληψη   PDF
Αριστείδης Νιβορλής
 
Διατριβές έτους 2018 Εφαρμογή της μεθόδου του φυσικού δυναμικού στην διευρεύνηση του μηχανισμού λειτουργίας των γεωθερμικών πηγών Αγκίστρου, Σερρών. = Contribution of self potential measurements to the study of the mechanism of Aggistro thermal springs. Περίληψη   PDF
Ευθυμία Κουλτζιόγλου
 
176 - 200 από 502 Στοιχεία << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>