Περιήγηση τίτλων αλφαβητικά


 
Τεύχος Τίτλος
 
Διατριβές έτους 2014 Ανάλυση της παραμόρφωσης και κινηματική της πελαγονικής ζώνης στη Βόρεια Ελλάδα = deformation and kinematics analysis of the pelagonian zone in Northern Greese Περίληψη   PDF
Αστέριος Β. Αυγερινάς
 
Διατριβές έτους 2016 Ανάλυση των διεθνών εμπορικών δικτύν στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση τα υποδείγματα βαρύτητας Περίληψη   PDF
Λίλη Ντεγίδου
 
Διατριβές έτους 2015 Ανάπτυξη αλγόριθμου ταχείας αντιστροφής γεωηλεκτικών δεδομένων Περίληψη
Ευθύμιος Καλομοίρης
 
Διατριβές έτους 2015 Ανάπτυξη αλγόριθμου ταχείας αντιστροφής γεωηλεκτικών δεδομένων Περίληψη   PDF
Ευθύμιος Καλομοίρης
 
Διατριβές έτους 2016 Ανάπτυξη θεματικού περιεχομένου για διαδραστικά περιβάλλοντα εκπαίδευσης στις γεωεπιστήμες Περίληψη   PDF
Αναστασία-Ειρήνη Μπουγέλη
 
Διατριβές έτους 2017 Ανάπτυξη και εφαρμογή δεικτών αξιολόγησης τοπίου σε περιβάλλον GIS για το Νομό Καβάλας Περίληψη   PDF
Ελένη Παπακώστα
 
Διατριβές έτους 2017 Αντιστροφή δεδομένων ηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων: εφαρμογή σε κώδικα με τη γλώσσα προγραμματισμού MATLAB Περίληψη   PDF
Ουρανία Πατσιά
 
Διατριβές έτους 2015 Αξιολόγηση κλιματικών προσομοιώσεων κλιματικών μοντέλων για την περιοχή της Ευρώπης για την περίοδο 1990-2008 Περίληψη
Βασίλειος Παυλίδης
 
Διατριβές έτους 2015 Αξιολόγηση κλιματικών προσομοιώσεων κλιματικών μοντέλων για την περιοχή της Ευρώπης για την περίοδο 1990-2008 Περίληψη   PDF
Βασίλειος Παυλίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιολόγηση μητρικών πετρωμάτων με μεθόδους οργανικής χημείας Περίληψη   PDF
Δημήτριος Δημητρίου
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιολόγηση ορισμένων ποιοτικών χαρακτηριστικών των υπόγειων νερών τριών λεκανών της Ελλάδας Περίληψη   PDF
Σαράντης Ευθύμογλου, Χριστίνα Μπεκιάρη
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιολόγηση παραμετροποιήσεων μικροφυσικής σε αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού. = Evaluation of microphysical parameterization schemes with the use of a numerical weather prediction model. Περίληψη   PDF
Άννα Κ. Καμπούρη
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιολόγηση σχέσεων υπολογισμού μεγεθών από τις καταγραφές του Ε.Ε.Δ.Σ. Περίληψη
Γεώργιος Π. Παπαδόπουλος
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιολόγηση σχέσεων υπολογισμού μεγεθών από τις καταγραφές του Ε.Ε.Δ.Σ. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Π. Παπαδόπουλος
 
Διατριβές έτους 2016 Αξιολόγηση τεχνικογεωλογικών συνθηκών για την εκτίμηση ευστάθειας τεχνητών ορυγμάτων κατά μήκος του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Α.Ε : "Ξάνθη - Εχίνος - Ελληνοβουλγαρικά σύνορα". Εφαρμογή σε επιλεγμένα τεχνητά ορύγματα. Περίληψη   PDF
Γεώργιος Β. Μακαρίδης
 
Διατριβές έτους 2014 Αξιολόγηση της γεωλογικής καταλληλότητας των γεωλογικών σχηματισμών κατά μήκος της κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή δήμου Πέρδικα, περιφέρειας Ηπείρου Περίληψη   PDF
Χρήστος Α. Κοϊος
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιολόγηση της διαγένεσης εντός ταμιευτήρων υδρογονανθράκων από την θαλάσσα περιοχή του Β. Αιγαίου. = Evaluation of diagenesis in hydrocarbon reservoirs in the marine region of North Aegean. Περίληψη   PDF
Αναστάσιος Νικήτας
 
Διατριβές έτους 2016 Αξιολόγηση των ρηχών γεωθερμικών πόρων στη Σαντορίνη, με βάση νέα δεδομένα θερμομέτρησης Περίληψη   PDF
Ελισάβετ Θ. Νικολαίδου
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιολόγιση επιδεκτικότητας σε ρευστοποίηση των εδαφικών σχηματισμών στην περιοχή λεκάνης Αξιού. = Assesment of liquefaction susceptibility of the deposits of the Axios basin. Περίληψη   PDF
Ναταλία Παπαπέτρου
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας με την χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας - Παραδείγματα απ'τη Βόρεια και Δυτική Ελλάδα. = Exploitation of shallow geothermal energy with the use of geothermal heat pumps - Examples of North and Western Greece. Περίληψη   PDF
Θεόδωρος Σαββίδης
 
Διατριβές έτους 2017 Αξιοποίηση των δορυφορικών δεδομένων του GLOBAL PRECIPITATION MEASUREMENT για τη μελέτη καταιγιδορόρων συστημάτων. Use of GLOBAL PRECIPITATION MEASUREMENT satellite data for the study of convective systems Περίληψη   PDF
Δημήτριος Μητρόπουλος
 
Διατριβές έτους 2018 Αξιοποίηση των συστημάτων πληροφοριών στην ιατρική γεωλογία = Utilization of geographic information systems in medical geology Περίληψη   PDF
Δήμητρα Παράσχου
 
Διατριβές έτους 2018 Απεικόνιση των υπόγειων αγωγών (QANAT) της Ευρωπού Κιλκίς με γεωφυσικές μεθόδους. = Direction of Qanat System in Evropos, Kilkis by Geophysical Methods Περίληψη   PDF
Ιωάννα Καφετζή
 
Διατριβές έτους 2017 Αποθέματα στερεών καυσίμων στον Ελληνικό χώρο και η ενεργειακή τους απόδοση Περίληψη   PDF
Νικόλαος Σαχίνης
 
Διατριβές έτους 2017 Αποθέματα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο Περίληψη   PDF
Δήμητρα Μπέλλιου
 
51 - 75 από 502 Στοιχεία << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>