Γεωμορφολογική δομή της πόλγης της Πολιάνης (Ν. Μεσσηνίας) με την συνδρομή γεωφυσικών διασκοπήσεων

Ηλίας Δ. Μαριολάκος, Τ. Αλεξόπουλος, Τ. Παπαδόπουλος, Ι. Φουντούλης

Περίληψη


Η πόλγη της Πολιανής ευρισκόμενη μεταξύ δύο νεοτεκτονικών μακροδομών, της λεκάνης της Μεγαλόπολης στα βόρεια και της λεκάνης της Κάτω Μεσσηνίας νότια, αποτελεί τη μεγαλύτερη καρστική μορφή της ορεινής περιοχής. Οι ερευνητικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή περιελάμβαναν την εκτέλεση γεωλογικής χαρτογράφησης των κώνων κορημάτων και την εκτέλεση 23 γεωηλεκτρικών βυθοσκοπήσεων και in situ γεωηλεκτρικών μετρήσεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν, το αλπικό υπόβαθρο της πόλγης το αποτελούν ανθρακικά πετρώματα της ενότητας Τρίπολης. Η πόλγη έχει σχηματισθεί από την ένωση δύο προϋπαρχουσών δολινών οι οποίες έχουν δημιουργηθεί κατά μήκος ρηγμάτων διεύθυνσης ΒΑ-ΝΔ και Β-Ν, έχουν πληρωθεί με κλαστικό υλικό. Το μέγιστο πάχος αυτών των αποθέσεων είναι περίπου 90 μέτρα. Τέλος μέσα στις μεταλπικές αποΘέσεις διακρίθηκαν δύο σχηματισμοί, ένας ανώτερος με σχετικά υψηλές τιμές ειδ. αντίστασης (100-250Ωμ) και ένας κατώτερος με σχετικά μικρές τιμές ειδ. αντίστασης (20-1ΟΟΩμ).

Λέξεις κλειδιά


5ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.©1999-2001 Βιβλιοθήκη "Θεόφραστος", Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.
Εφαρμογή / Διαχείριση Ιστοχώρου: Μηντζαρίδης Στέργιος
Η ανάπτυξη του site πραγματοποιήθηκε με την αποκλειστική χρήση Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα